СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ КУЛТУРА И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

БУТИКОВ ХОТЕЛ "ОБОРИЩЕ 5"

ИНВЕСТИТОР:

Сентрал Пойнт ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Любен Илиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Грийнтех Инженеринг Солюшънс АД

АРХИТЕКТ:

ВАМОС ООД

АДРЕС:

гр.София
ИНФОРМАЦИЯ

Исторически преглед

 

На ул. Оборище 5 се намира някогашната сграда на института "Opera Italiana Pro Oriente" или "Италианско дело за Изтока". Той е основан в началото на 20-те години от Франческо Галони,

апостолически легат в България. Институтът се занимава с благотворителна дейност, популяризира италианския език и  култура, издава италианска литература и списание. Масивната сграда е построена с помощта на италианската държава. Първата копка е направена на 7 септември 1925 г. лично от папския нунций Ронкали (бъдещият папа Йоан XXIII), а завършената постройка е осветена през 1928 г. В нея се е намирал и институтът "Леонардо да Винчи", който представлява частна смесена прогимназия. След 1944 г. сградата е национализирана и в нея се настанява Националното музикално училище. Днес тя отново е възстановена на католическата църква.

 

Развитие на сградата през годините

 

Проект 1928 г.

Съществуващата сграда е построена в началото на миналия век, като документацията, която е запазена показва, че разрешението за строеж е издадено на 28.05.1927 г. , а самата сграда е построена през следващата година. Проекта е на арх. Н. Занков, а инвеститор и собственик е г-н Франциско Галони. По проект сградата е била предназначена за дом на италианската колония като е изпълнявала обществени и жилищтни функции.

 

Проект 1938 г./началото на 50-те

През 1938 г. по проект на арх. Стоян М. Велчев към сградата са пристроени два обема съответно към източната и западната и фасади. Затворено е пространството над задния вход, което е давало естествено осветление на стълбищната клетка и е било предвидено индиректно осветление през така образувалите се помещения. С преустройсвото е бил затворен входа към ул. Оборище, а са направени два допълнителни входа съответно от двете пристройки. Втората важна част от проекта за преустройство е било изравняването на кота корниз като е била изградена тераса на последния етаж. В началото на 50-те години сградата е национализирана и е предвидена за музикално училище. Преустроена е така, че да отговаря на тези си изисквания като с леки преградни стени са били сепарирани класни стаи. Фасадата откъм ул. Оборище е била облицована с камък като е била унищожена цялата съществуваща фасадна композиция.

 

Консервационно-реставрационни дейности

 

Реставрация на фасадите на сградата

Фасадите на сградата са от два вида материали: каменна облицовка от врачански камък в долния регистър и варова мазилка с многобройни варо-циментови поправки. Мазилката е

компрометирана и трябва да се отстрани механически до тухла. След обезпрашаване чрез измиване и укрепване на основата с акрилов грунд се измазва отново с мазилкова система /трислойна/ на Рьофикс по приложена технологична карта на фирмата / виж приложение 2 / Каменната облицовка се почиства чрез измиване с пароструйна машина с добавка на детергент и защита чрез хидрофобизация с протектосил WS 808 разреден с вода в съотношение 1:20. В най-долния регистър /двуметровия слой/ се нанася защитно покритие срещу графити. Всички реставрационни дейности се изпълняват от регистриран по чл.165 от ЗКН реставратор. По време на изпълнение се осъществява регулярен авторски надзор.

 

Стълбищен парапет

Ажурният стълбищен парапет се прешлайфа с абразивна хартия № 80 и 160 и обезпрашава с парцали, напоени с разтворител минерален терпентин. Новото боядисване се прави с черна матова боя за метал 3 в 1, която съдържа в себе си и антикорозионен грунд. Дървената ръкохватка на парапета се обработва по начина описан за двукрилите касетирани врати.

 

Гипсова лепена пластика – картуши, медальони с оксидирано и потъмняло бронзово покритие

Пластиката е в много добро състояние. Предвижда се почистване /сваляне / на остарялото бронзово покритие и нанасяне на ново. Почистването и свалянето на компрометираното бронзово покритие става с тампони със спирт. Новото бронзиране се прави с акрилен бронз, закупен от магазина на СБХ. Лиспващи гипсови пластични детайли се възстановяват чрез сваляне на калъпи от съществуващите и монтаж на местата където липсват.

 

Двукрили касетирани врати към Конферентната зала

Вратите са в добро състояние и се нуждаят от препатиниране и защита с лак за дърво. Предварително се извършват всички необходими дърводелски дейности по прогонване на вратите и ремонт на повредени участъци ако има такива. Почистването на старите лакове става с пистолет за горещ въздух, последвано от измиване с разтворител (спирт).  Върху почистената повърхност на дървото се нанася лазурен лак с цвят махагон или орех на фирмата Глазурит двукратно /цветът се избира от проектант/.

 

Касетиран таван с щампована полихромия

Дървеният полихромиран таван е в добро състояние и се нуждае само от почистване и укрепване. Почистването се извършва с памучни тампони с вода, в която има добавени няколко капки нейоногенно повърхностно активно вещество. След почистването, темперната полихромия се укрепва допълнително с разтвор на Паралоид В72 в толуол. Работни концентрации на разтвора 3-5 %. Нанася се с мека четка или спрей. Работи се на малки участъци с лични предпазни средства –газова маска, очила и ръкавици. Не се допуска образуване на повърхностен блясък. За целта, реставраторът установява експериментално подходящата концентрация на разтвора. Толуолът е пожаро-опасен, затова се предприемат задължително предпазни мерки - без тютюнопушене и открит огън. Задължително е проветряването.

ПРИЛОЖЕНИЯ: