СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР КАБИЛЕ

ИНВЕСТИТОР:

Лидл България ЕООД енд Ко. КД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България EАД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Веселин Първанов

АРХИТЕКТ:

Е-Арх ООД, с водещ проектант Арх. Мартин Христов

АДРЕС:

с. Кабиле
ИНФОРМАЦИЯ

Параметри 
Логистичен център Кабиле в с. Кабиле, Ямбол, е вторият логистичен център на Лидл България. Складовата база е разположена върху имот от 198 000 кв.м., а площта ѝ е 50 630 кв.м. Разполага със 121 товаро-разтоварни рампи и близо 29 000 места за складиране. Логистичният център е предназначен за складиране на пакетирани хранителни и нехранителни стоки за срок от няколко часа до няколко месеца.
 
Инвестицията 
Над 80 млн. лв. е инвестицията, която Лидл България прави в логистичната база. С отварянето ѝ компанията създава нови 150 работни места в региона. Над 90% от служителите са от с. Кабиле, Ямбол, Сливен и Нова Загора, а част от служителите в администрация са жители на Бургас. Компанията инвестира 9 месеца в обучение на служителите, провело се в първата база на веригата в с. Равно поле, София. 
 
Лидл България инвестира и допълнителни 1,5 млн. лв. във важни за района и местната общност проекти. Компанията изгражда 7 километра газопровод в с. Кабиле и предоставя безвъзмездно бетонови панели за пътища на Община Тунджа. Предстои построяването на кръстовище пред логистичния център, локално платно за камиони и LED осветление на близките паркинги на автомагистрала Тракия. 
 
Стратегическо значение 
Изборът на местоположението на базата – с. Кабиле, Ямбол, е свързан със стратегическата роля на логистичния център. Той отговаря за зареждането на магазините Lidl в Източна България, докато първата логистична база на компанията – в с. Равно поле, София, поема зареждането на магазините в Западна България. Този начин на организация на доставките има стратегическо значение за оптимизирането на работните процеси на веригата. 
 
По този начин се осигурява бърз достъп до всичките 85 магазина на веригата в цялата страна, което води до съкращаване на транспортните пътища и до постигането на по-голяма ефективност и оптимизация на процесите. Крайният резултат за клиента е осигуряването на по-свежи и качествени продукти и гарантиране оптималното съотношение качество-цена, основно предимство на марката Lidl.
 
Оборудване и иновации 
Логистичен център Кабиле се нарежда сред едни от най-модерните логистични бази в Европа. Той се отличава с иновативен и модерен дизайн, изключителна енергийна ефективност и функционалност, както и технологии в съответствие с всички европейски стандарти. Базата разполага с модерно оборудване и технологии, някои от които още не са въведени в много от логистичните бази в Европа. 
 
Сред оборудването и иновативните системи, с които разполага складовата база, са най-нов модел и най-висок клас верижен конвейер за работа с боксовете, както и ролков регал за дълбоко замразени изделия – това е изключително модерен начин на съхранение, който повечето складови бази в Европа все още нямат. 
 
Сред иновациите е и най-новата система за комисиониране – гласова система pick by voice, която е изключително удобна за служителите в склада и с помощта на която се минимизират потенциални грешки. Базата разполага и с иновативна BMS система за постоянен контрол на температурата във всички сектори. Подемната и рециклираща техника е на водещи производители – техника, с която са оборудвани логистичните центрове във всички Lidl държави. 
 
По отношение на мерките за пожаробезопасност логистичният център е оборудван с последни технологии като ADR коридор, брандмауери и спринклери в стелажа на всяко ниво. 
Базата е оборудвана със система за управление на цялата сграда, като датчици за дадените температури изпращат съобщения към техниците постоянно. Така се гарантира спазването на охладителната верига, което е най-важното условие за една търговска верига, за да осигури качествени и ултра свежи продукти за своите клиенти.  
Модерното оборудване и иновации гарантират оптимизиране на процесите, контрола на качеството и много по-високата продуктивност.
 
Организация на пространството и складовите процеси 
Цялостната организация и подредба на базата е изцяло ориентирана към постигане на по-висока продуктивност и по-голяма стабилност при транспорта. Складът е разделен на зони за прием стоки и подготовки за спедиция, зони за складиране, разделени на високи стелажи, блоково складиране, климатизирани складови зони с различна температура от +24 до -24 градуса, зони за рециклиране на опаковки. Обособена е и специална зона за продукти, които се класифицират като „опасни“, като например запалки, за които се спазва висока степен на пожаробезопасност. Операциите в логистичния център се управляват чрез специално създадени за Lidl ERP системи, които се използват във всички Lidl държави и са създадени така, че да отговарят на вътрешните процеси и специфики на веригата и максимално да улесняват работата на служителите. 
 
Така например, с цел по-добра оптимизация и улесняване на работните процеси, работата на пикерите (длъжност сред складовите служители) е организирана чрез иновативна ERP система за т.нар. paperless и handsfree picking – това е система, която не изисква употребата на хартия. Така от една страна, се улеснява работата на служителите, защото не ги натоварва с хартиени носители, а от друга, се намалява въздействието върху околната среда. 
 
Отговорност и устойчивост 
Логистичен център Кабиле отразява една от основните характеристики на политиката на Лидл България, а именно – ангажимента към устойчиво развитие. Социалната отговорност на компанията е неразделна част от бизнес процесите и прозира във всяка нейно действие. Грижата за околната среда и хората личи на всяко едно ниво – от начина, по който строи своите магазини и складови бази, до начина, по който организира и оптимизира работните процеси. Логистичен център Кабиле не само не прави изключение от този принцип, но вдига летвата още по-високо. 
 
Това е единствената логистична база в България, сертифицирана по стандарта BREEAM, ниво „Отлично“. Сертификатът е доказателство за високата енергийна ефективност, повишените екологични норми, редицата технологии и иновации, които допринасят за високото ниво на обслужване и изключителната устойчивост и функционалност на базата. Логистичният център е създаден с мисъл за природата, но и с изключителна грижа за хората, които работят в нея, като им осигурява отлични работни условия. 
 
Изискванията на BREEAM за енергийна ефективност, употребата на екологични материали и опазването на околната среда са заложени още в идейната фаза на проектирането. При създаването на сградата са използвани екологични и дълготрайни материали в строителството, а за строителството и оборудването са ползвани технологии от последно поколение.
 
Въведена е BMS система за контрол на всички инсталации на сградата, което позволява автоматично управление и мониторинг на консумираната енергия. Системата контролира температурата, вентилацията и осветлението в отделните зони и управлява външните щори по фасадните остъкления, като ги спуска при голямо ослънчевяване и ги вдига при силен вятър. Складът е оборудван изцяло с LED осветление, а за допълнителен комфорт на служителите са предвидени остъклени зони по фасадите и осветителни люкове във вътрешността на склада. Изградени са соларни панели, които изцяло осигуряват нужната енергия за топла вода и система за използване на дъждовна вода за санитарните възли и за напояване на зелените площи. Като краен ефект сградата постига с 30% по-висока енергийна ефективност, отколкото ако бе проектирана като стандартна сграда. 
 
Осветлението е изцяло LED и има датчици за осветеност и присъствие. Всички прозорци се отварят с инсталирани алуминиеви външни щори за повишаване комфорта на работните помещения. Остъкляването е с енергийно-ефективен троен стъклопакет, като за всички прозорци и окачени фасади е постигнат коефициент на топлопреминаване 1,1W/m2K. За изпълнението на интериора са използвани висококачествени строителни материали със сертификат за неналичие на летливи органични съединения. Фасадата е с термо панели и осветителни бандове със слънцезащитни щори. Има специално предвидени зони с витрини, както и много осветителни люкове на покрива, които осигуряват естествено дневно осветление във вътрешността на сградата. 
 
Компанията има и програма за ефективно управление на отпадъците. Употребяваните кашони преминават през специални машини, където се режат и пресоват, а след това суровината се продава за рециклиране. Същото се случва и с полиетилена.  
 
Стандартите за екологично строителство са стриктно спазвани и по време на самия строителен процес. Всички отпадъци се разделят на групи по вид, което позволява рециклирането на една част от тях. С цел избягване на разхищения се извършва постоянен мониторинг на консумацията на енергия и вода, както и на изминатия път и разхода на гориво при доставка на материалите.
 
При създаването на базата са взети и всички мерки за опазване на намиращия се в близост природен резерват Ормана, а озеленяването й допринася за запазване на местното биоразнообразие.
С грижа за хората 
Логистичен център Кабиле е построен с изключителна грижа за хората, които работят в него, като им осигурява отлични работни условия. Базата е изключително просторна и светла, което допринася за много по-приятна и комфортна работна среда. По-големият мащаб е в основата на значително по-просторните социални помещения за служителите. Така например, в складовата част, за разлика от други складови бази, има постоянен пряк достъп на дневна светлина. 
 
Административните и социални помещения в логистичен център Кабиле са създадени по изцяло нова за компанията концепция. Работните места са организирани в отворен офис (open space), като конферентните зали и мениджърският екип са отделени със стъклени прегради. Обособени са открити и закрити зони за релакс, снабдени със съвременно оборудване. Базата разполага и с изключително модерна кантина за служителите. Изградени са и пространства за отдих на доставчиците. Доставките се извършват според предварително дефинирани времеви прозорци, гарантиращи оптимално време за подготовка и експедиция, както и възможност на всеки доставчик сам да резервира удобен за него час на разтоварване в рамките на работното време на логистичния център, което е поредното удобство и улеснение за партньорите на Лидл България.
Транспорт и достъпност 
Особено внимание е обърнато на осигуряването на безопасност за служителите както в складовите зони, така и в маневрените зони около базата. Разделени са пътищата за тежкотоварни и леки автомобили, осигурени са осветени и маркирани велоалеи и пешеходни зони, които никъде не се пресичат с пътищата на камионите. Взети са редица мерки за насърчаване на служителите да ползват по-малко личните си автомобили при пътуване до работа. Осигурен е служебен транспорт от близките населени места, а паркоместата в близост до входа на базата могат да се ползват единствено от “споделени автомобили”. В пространството на склада всички пешеходни зони са отделени със защитни мантинели от зоните за маневри на електрокарите. Предстои построяването на кръстовище пред логистичния център, локално платно за камиони и LED осветление на близките паркинги на автомагистрала Тракия. 
 
Обобщение 
Логистичен център Кабиле е важна крачка в разрастването на Лидл България и утвърждаването на компанията като водеща на пазара. Той е поредното доказателство, че веригата развива своя бизнес по устойчив и социално отговорен начин, в синхрон с хората и природата, както и категоричен пример за мащаб, иновация и отговорност.