НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради паметници на културата > „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОСНОВНАТА СГРАДА И ЗАЛА В НЕЯ НА „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ГР. ПЛОВДИВ”

СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

„РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОСНОВНАТА СГРАДА И ЗАЛА В НЕЯ НА „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ГР. ПЛОВДИВ”

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на културата на Република България

КОНСТРУКТОР:

Инж. Панайот Нотов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ГБС Пловдив“ АД

АРХИТЕКТ:

„ДиЕн АРХ Студио“

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на Драматичен Театър Пловдив е разположена в централната градска част по ул. “Княз Александър I” 38. Същата е част от общ ансамбъл от сгради с обществено-обслужващ характер. В обемът са включени всички необходими основни и обслужващи помещения и зали за нормално функциониране на театъра.
След пожар през лятото на 2013 г. театърът затваря врати.  Основните поражения са нанесени в блока Голяма зала и сцена и засягат всички технологични инсталации обслужващи сцената – горна и долна механизация, елеткро инсталации, металната конструкция, сценичния портал и други архитектурни елементи.
Проектът за реконструкцията му, засяга  основната сграда и зала на театъра и всички обслужващи помещения към нея. Извършена е подмяна на всички вътрешни системи и инсталации с изцяло нови, и привеждането им съгласно действащата нормативна уредба и европейските изисквания, в това число и осигуряване на достъп до залите на театъра на хора с намалена подвижност.  Реконструкцията обхваща вътрешните помещения и не засягат фасадите и външните пространства около сградата.
Положена  е хидроизолация във всички помещения, които са в директен контакт с почвата, както е ремонтирана и освежена циментовата настилка на пода. Товарният асансьор за декори е въведен в  експлоатация, а склада за декори на кота — 5,10, след изолирането му от влагата се използва отново, като по този начин се избягва опасното струпване на лесно запалилите декори в сценичните „джобове”. По този начин, и с интегрирането на съвременна пожароизвестителна и пожарогасителна системи  се намаляват рисковете от пожар до минимум, като се гарантира максималната сигурност на зрителите и артистите.
Тези подземни помещения представляват един истински лабиринт под основната сграда на Драматичният театър, и поради лошото им състояние до сега не са били използвани. По този начин театъра дълго време е бил „осакатен” и не е използвал базата си на 100%. След извършените строителни работи, тези помещения отново върнаха функциите си и пловдивският театър оползотворява правилно цялата площ с която разполага.

ПРИЛОЖЕНИЯ: