НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради здравеопазване > СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА СВ.ПЕТКА

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА СВ.ПЕТКА

ИНВЕСТИТОР:

Света Петка Инвестмънт ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Аргогруп Екзакт ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Красимир Киров

АРХИТЕКТ:

Жаки Арх Студио ЕООД,Арх. Жаклин Митова

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Специализирана Очна Болница

Сграда от ново поколение, Болница отговаряща на българските, световните стандарти и много повече.

Партерният етаж и голяма част от етаж 1 са поликлиничната част на Болницата. Тринадесет кабинета, обширни чакални с площ от 176 кв.м. за партерния етаж и 115 кв.м. за първи етаж, детски кът (за баланс в настроението на чакащите от различни възрасти), две регистратури и множество удобства за пациентите създават спокойна и хармонична атмосфера.

На етаж 1 е заделен сектор за административно – управленския персонал. Офиси тип „отворено пространство“ и удобства за почивка на работещите в това звено са осигурени в крило „администрация“.

Цял етаж от сградата е отделен за хирургична дейност – четири операционни зали, два хирургични сектора (с по две зали всеки), с всички обслужващи и приемащи пациентите помещения и удобства.

Операционният сектор е предвиден с перспектива да поема всякакъв вид хирургия, отговаря на медицинските изисквания за най-тежките и сложни медицински специалности (обща хирургия, кардио-хирургия, невро-хирургия и други).
Основните две операционни зали са разположени в архитектурния обем, облечен в окачена фасада. Затова са поставени щори с пълно затъмняващ ефект и задвижване от електромотори, които отвътре са затворени със стъклена стена, за да се запази антибактериалността на операционното помещение. Стените в залите са покрити отгоре до долу в анти-рефлексен, анти-бактериален и закален лакобел (стъкло).
Изградено е реанимационно, интензивно отделение, служещо и като след операционна. Сестринският пост е оборудван с медицинска повиквателна система, за наблюдение на пациентите.
Вторият операционен сектор на етажа е оборудван отново с две зали, като едната функционира като пластична операционна (пластични операции в около-очната зона), а в другата се извършват процедури с Есхимерен лазер от най-ново поколение.
Всичко е направено с перспектива във времето и отговаря на световните изискванията за хирургична дейност.
На третия етаж е разположен стационар. Лекарски и сестрински пост обгрижват денонощно 18 броя легла, разпределени в 8 стаи. Стаите са луксозни, комфортни, интериорното решение отвежда далеч от болничната атмосфера. Две от стаите (с по две легла) са оборудвани с медицински реанимационни панели и служат като слединтензивни стаи. Всяко легло и стая има медицинска повиквателна система, свързваща пациента пряко с дежурната медицинска сестра.
Четвъртия етаж посреща с компактна лаборатория, за нуждите на болницата. Всички останали помещения на това ниво са за персонала на болничното заведение.
Предвидени са Заседателна зала, Библиотека (с горно, естествено осветление), Стая за почивка на персонала, Кабинет на управителя и прекрасна панорамна тераса.
Болницата разполага с обширен подземен паркинг, като на същото ниво е ситуирана Учебна зала (също с горно, естествено осветление). Болницата е и база за специализация на лекари, в системата на Медицински Университет гр.Варна. Развито е професионално, медицинско перално стопанство, за затваряне на нуждите на здравното заведение. В паркинга се влиза посредством абтомобилен асансьор.
Сградата се обслужва от две стълбища (основно и евакуационно) и два асансьора – пътнически и голям болничен асансьор.
Създадена е единна система за контрол и управление на цялата сграда BMS (Building Management System). От едно работно място се наблюдава климатизацията, вентилацията, осветлението, микроклимата и параметрите на помещенията. Всички отваряеми части по фасадите, прозорци и врати са с вградени мотори и подлежат на контрол от системата. Използвана е системата на Schuco – Tip Tronic. Създават се различни сценарии за протичане на живота в сградата, както и постоянното им наблюдение, предвижда се около 30 - 40 % икономия при експлоатация.
Външните жалузи ориентират своето завъртане спрямо положението на слънцето (на покрива на сградата има метериологична станция). Отново е използвана система на Schuco.
Електричеството се проследява от така наречения „Енергиен мениджмънт“ на Schneider Electric, както и връзката с Дизел генератора, който е с мощност покриваща нуждите на цялата сграда. Това също би могло да доведе до икономия на електроенергия. Системата позволява и участие в свободния пазар на електроенергия.
Всички санитарни консумативи от кабинетите и санитарните помещения са с вградени индивидуални чипове и се следят с помощта на компютърна програма. Това улеснява презреждането им и експлоатацията им.
За да се подобри локалната инфраструктура и визия на района, е взет за озеленяване и стопанисване от Община Варна, малкия парцел от южната страна на имота на Болницата. Оформен и асфалтиран е пътят пред сградата и е осъществена връзката с главния път бул. „Христо Смирненски“.

Болницата е семпла, технологична и съвременна като подход и архитектура.
Идеите са синтезирани от трите пластики пред и вътре в сградата. Дело са на Варненския скулптор Альоша Кафеджийски.

Посланието е ясно и точно:
Хората. Те са най-важното. Ние мислим за хората.
Едно ново начало – Професионализъм и нова среда за него.

Местоположение: ул. „Проф. Д-р Георги Георгиев“ 4; До Терапевтичен блок – Болница „Св.Марина“
РЗП = 4240 кв.м.
ЗП = 575 кв.м.
Площ на УПИ = 1610 кв.м.