НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради със социално значение > МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР -ГР.ПЛОВДИВ. ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК

СГРАДИ СЪС СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР -ГР.ПЛОВДИВ. ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК

ИНВЕСТИТОР:

Община Пловдив

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРОТЕКТОР БГ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Таньо Славов

АРХИТЕКТ:

арх. Димитър Недевски

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – Грижа за младежи в риск, е финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Общата стойност е 1 354 593.94 евро (2 649 314.82 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е на 100%.
Основната цел на проекта е създаването на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.
Младежкият център е изграден в парк „Отдих и култура“ в близост до Гребна база  - гр. Пловдив в тиха зелена зона с пешеходни, велоалеи и спортни съоръжения. Сградата на центъра е триетажна с размери 52,45х10,2 м. Тя е решена с три входа, отговарящи на противопожарните изисквания и обслужващи основните зони на центъра -  зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене.
Зоната за настаняване е обособена частично на втори и изцяло на трети етаж на сградата. Тя включва 17 стаи, като 3 от стаите са с осигурен достъп за хора с увреждания. Всяка стая разполага със с санитарен възел, предверие и гардероб. Достъпът до стаите е решен чрез коридор, разположен по средната ос на сградата. Рецепията е разположена на първия етаж заедно с лекарски кабинет.
Офис администрацията и интерактивният образователен център са разположени на втория етаж. Включват следните помещения – офис с 6 работни места, конферентна зала с 35 седящи места, оборудвана с прожекционна и озвучителна техника, компютърна зала с 14 работни места, 3 учебни зали с 12 седящи места, които по необходимост могат да се обединяват посредством подвижни преградни стени между тях, модерна библиотека, специално оборудвана за нуждите на центъра  и два санитарни възела.
Има обособена зона за хранене за 60 души, с два санитарни възела за клиенти, кухня със склад и съблеканя за персонала.
Към центърът е изграден и открит паркинг с 47 паркоместа, 3 от които са достъпни за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение.
Центърът е построен с висококачествени, надеждни и енергийно ефективни материали на водещи европейски производители as KNAUF, Knauf Insulation, AMF, Baumit, Wienerberger, Ceresit, Semmelrock, Brillux, ACO, HL и много други. Конструкцията на отделните постройки е със сеизмично осигурена съгласно нормативните изисквания. Фасадните стени са тухлени с външна топлоизолационна система. Покривът е плосък, с топлоизолация от 15 см XPS и два пласта битумна хидроизолация. Инсталирана е соларна система за топла вода. Интериорът навсякъде е решен със системи за сухо строителство КНАУФ,  които дават комфорт и едновременно с това решават проблеми като звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Изпълнени са предстенни обшивки и преградни стени включително и системи за пожарозащита по системи „КНАУФ”, а окачените тавани са на фирма „АМФ” – Германия. Положена e минерална вата, произведена по ECOSE™технология без формалдехидни материали, създадена от бързообновяващи се органични вещества, вместо химически вещества на петролна основа. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост и PVC с 5-камерен профил, нискоемисионно стъкло 4 мм, аргон.
Системите за поддържане на микроклимата са високотехнологични, ефективни, енергоспестяващи и с нискоемисионно съдържание на въглероден диоксид. За топло/ студо източник е предвидено използването на термопомпени въздушно охлаждаеми агрегати моносплит системи.
Проектът е насочен към подобряване на условията на живот на основната целева група – младежи между 15-29 годишна възраст. Чрез реализирането му ще се създаде подходяща, благоприятна, технически и материално обезпечена социална и образователна среда за младите хора, чрез която те ще могат да развиват своите таланти, знания и умения. Проектът ще способства за повишаване на социалната интеграция и адаптация на младежи в риск, включително представители на етнически малцинства, за развитие на тяхното личностно израстване и дейно участие в бъдещото развитие на града.Изпълнението на проектаще доведе до интегриране на младежи от уязвими групи като намали междукултурното напрежение и подобри качеството на живот на младите хора в неравностойно положение.
В Младежки център Пловдив ще се работи с еднаква загриженост към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на трайна промяна в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат развитието на знания, умения и нагласи.