ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА ИПО

ИНВЕСТИТОР:

ИПО ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Диана Стайкова и инж. Божидар Скоклев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стройгрупа Карлово

АРХИТЕКТ:

Архитектурно студио ФИ ООД, арх. Теодора Лиловска и арх. Владимир Срадков

АДРЕС:

Карлово
ИНФОРМАЦИЯ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИПО” ООД
Проектант: „Архитектурно студио ФИ”ООД,
Архитектура: арх.Теодора Лиловска и арх. Владимир Срадков,
Конструкции: инж. Диана Стайкова, инж.Божидар Скоклев
Обект: Сервиз за ремонт на двигатели, складове и административно битова част
Местоположение: гр.Карлово, България
Строител: „Стройгрупа Карлово”
Изпълнител на окачената фасда: „Чахов” ООД
Застроена площ: 2190 м²
РЗП: 4108 м2
Започване на строителството Ноември 2013
Завършване на строителството Юни 2015

Фирма „ИПО” ООД е официален представител за България на водещи световни производители в областта на машиностроенето: Cummins, Fleetguard, Allison, Yanmar, Houchin Aerospace. Развива и собствено производство в сферата на металообработването.
Обектът се намира в УПИ XX-производствени и складови нужди в кв.  15А по регулационния план на гр. Карлово. Парцелът е достъпен от локално платно на ул.”Т. Райнов”.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
Сградата има представителни, търговски и обслужващи функции. В обекта ще се извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на двигатели, скоростни кутии и горивни системи за тежкотоварни автомобили и пътностроителна техника в демонтирано или монтирано състояние на оборудването.
Сградата е проектирана с три надземни етажа и сутерен.
На кота -2.90 се намира полуподземен гараж за 23 автомобила, тхническо помещение и главно ел табло.
На кота ±0.00 е разположен главният вход за посетители на aдминистративно битовата част на обекта. На това ниво се намират и приемна за клиенти, офисии, санитарни възли и битови помещения за персонала.
Тук е ситуирано и основното помещение за диагностика и техническо обслужване на двигатели и скоростни кутии. Обособени са зони за разглобяване, измиване, настройка и калибровка за отделните части и възли. С помощта на осем тонен мостов кран отделните елементи се транспортират в различните сектори.
На кота +3.60 са разположени кабинетите за администрацията на сервиза, управителите, фоайе за изчакване на посетители, кухненски офис и склад.
На кота +7.20 са разположени офис и открита озеленена тераса.
Вертикалната комуникация в сградата се осъществява от двурамена стълба.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ:
Обектът ще бъде изпълнен на главна пътна артерия с натоварено автомобилно движение.
Ето защо във външния вид на сградата са търсени елементи на динамика и скорост.
Обемът на сградата е резултат от функционално търсене за постигане на естествена осветеност на производственото хале.
Чрез метална ферма с нaклон от 21 градуса (юг-север) получаваме естествено северно осветление с постояна интензивност и възможност за използване на наклонената покривна повърхност за фотоволтаична централа, която ще се комбинира с въздухо-нагнетателни системи. Енергията от фотоволтаичните панели се преобразува в сгъстен въздух, който ще се използва в производството.

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:
Конструкция
Административната сграда е изпълнена с монолитна скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. Фасадите са решени с обшивка от алуминиев композитен материал Еталбонд  върху термопанел и структурно остъкляване със системите на Етем Е85 и Е24. За стъклопакета са използвани  продукти на фирма AGC  Glass – Stopray Vision 50 T с висока енергийна ефективност, максимална прозрачност и неутрален цвят. Топлоизолацията на сградата е от камена вата с плътност 50кг.- 25см (10см термопанел + 15см в щендерна стена). Окаченият таван в сградата е AMF – Termatex-Alpha HD.
Сградата е оборудвана със система за сградно управление /BMS/, контролираща функционирането на центалната двутръбна VRV климатизационна инсталация, гаражната вентилация, пожароизвестителната система, видеонаблюдението и контол на достъп.
Сервизното хале  е изпълнено със сглобяема конструкция от стоманобетон и метал. Колоните са стоманобетонни, изпълнени в заводски условия. Фундаментите са точкови и ще бъдат отляти на място. Металните ферми са изготвени от стоманени профили.
Фасадните стени са решени с обшивка от 10см стенни и 15см покривни термо панели с пълнеж от полиуретанова пяна. Структурно остъкляване е със системите на Етем Е85 и Е24 и стъклопакет с висока енергийна ефективност.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: