СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради с елементи на зелена архитектура > ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПОРТНИ СТОКИ ОТ ВЕРИГАТА DECATHLON

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПОРТНИ СТОКИ ОТ ВЕРИГАТА DECATHLON

ИНВЕСТИТОР:

Спортис Иммо ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Адр.Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Монолит София АД

АРХИТЕКТ:

арх.бюро Иво Петров - Архитекти ООД

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Обемът на сградата се състои от търговска зала с прилежащи към нея клиентски и обслужващи зони: административна част, санитарни помещения и дебаркадер.В границите на парцела е разположен надземен паркинг с 156 паркоместа. като 8 от тях са предвидени за хора в неравностойно положение.
Функционалното решение на сградата на спортния хипермаркет от веригата “DECATHLON” е разработено на база на задание от отдел „ Строителство и поддръжка” към централата на веригата. Съобразени са всички технологични и функционални изисквания за сгради от този тип.
Сградата е едноетажна без сутерен като изключение прави помещението обслужващо спринклерната инсталация (КСК), което е на по-ниско ниво съобразно технологичното изпълнение на инсталацията.
Достъпът на клиенти се осъществява през главния вход на магазина, разположен в северозападния край на сградата, през виндфанг.
В зоната, успоредна на западната фасада на магазина и южно от главния вход са разположени тераса за отдих на посетители и игрище за изпробване на стоки от магазина. Игрището е отделено от площадката чрез лека ажурна ограда  и частично с предпазна мрежа, монтирана над ажурната ограда и височина 2м.
Доставката на стоки се осъществява посредством товарни автомобили. Достъпът им до парцела е чрез отделен вход/изход в юго-източния ъгъл на парцела чрез новопроектирано пътно отклонение. Пътят на товраните автомобили минава успоредно на цялата източната фасада на сградата и достига до уширение в площадката, предназначено за тяхното маневриране. Товаро-тазтоварната рампа е разположена в североизточната част на магазина.
Основните функционални зони на сградата са:

  •  Търговска зала за спортни стоки;
  •  Доставка и склад за спортни стоки;
  •  Технически помещения;
  •  Служебна зона;

Във всички помещения е предвидена пожарогасителна инсталация. Нейното оборудване е разположено в специално изградено техническо помещение, отделено от търговската зала с брандмауер.
Предвидено е носещата конструкция на сградата да бъде от сглобяем стоманобетон. Покривната конструкция е съставена от главни греди, разположени по буквените оси на сградата, столици, лежащи върху главните греди с направление по цифровите оси на сградата. Покривът е изпълнен посредством послоен монтаж – върху столиците са разположени  листове    профилирана    ламарина,    върху    ламарина    последователно    са изпълнени топлоизолация от минерална вата и хидроизолация от PCV мембрана.
Стените са изпълнени от хоризонтално разположени панели с пълнеж от минерална вата. Панелите се закрепват върху бетонов цокъл с височина 20см над кота готов под и дебелина
15 см.
Подовата настилка в търговската зала, в прилежащите към нея помещения и в зоната за доставки е от шлайфан бетон. В останалите помещения е от керамични плочки или мокетни плочи в зависимост от предназначението на помещенията.
Отоплението, вентилацията и климатизацията на сградата са решени посредством Rooftop камери които работят на електроенергия. Отоплението на помещението за доставки се извършва посредством електрически излъчвател.
Покривът се отводнява посредством система за вакуумно отводняване на фирма Geberit.
Електроинсталациите са проведени според техническите изисквания на възложителя.