НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради - съвременна културна инфраструктура > “РЕСТОРАНТ КЪМ РУСКИ КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

СГРАДИ - СЪВРЕМЕННА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

“РЕСТОРАНТ КЪМ РУСКИ КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

ИНВЕСТИТОР:

РУСКИ КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КОНСТРУКТОР:

Димитър Георгиев Димитров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БОЛКАН КЪНСТРАКШЪН“ АД

АРХИТЕКТ:

“К-С ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Реализираният проект е в резултат на инвестиционните намерения на Възложителя за преустройство, разширяване и надстрояване на съществуващия ресторант към сградата на „Руски културно - информационен център“, която се намира на ул. „Шипка“ № 34, гр. София. Категорията на строежа е III-та. Изпълнено е пристрояване към източната фасада на съществуващия ресторант и съответно надстрояване с един етаж на съществуващия ресторант. От надстройката има излаз към покривната тераса над пристройката.
На кота ± 0,00 са разположени зала за хранене, бар, открита кухня, обслужващи помещения и стълби, с които се достига до галерия (ресторант) на кота +3,85.
Пред ресторанта от към ул. „Шипка“ е изградена просторна лятна градина отделена от тротоара с зелен пояс. Плавната рампа осигурява безпрепятствен достъп на хора с увреждания до градината и ресторанта.
 На коти -3,54 и -4,10 са разположени топла кухня към ресторанта, складове, битови помещения за персонала и санитарни помещения за посетители.
Складовите помещения и абонатната станция са разположени на кота -7,05.
На първото ниво се намира голяма зала за 130 седящи места, в която редовно се организират приеми и партита, както от частен така и от социален характер. В средата на залата е изградена сцена, на която се изнасят представления, пеят и свирят известни изпълнители. Също така е предоставена и възможност за изява на самодейни състави и групи пред публика. Така всеки клиент може да се наслади на приятната музика на живо, да я оцени и да се вдъхнови от неповторимата обстановка. Към ресторанта е обособена външна градина, която е подходяща за любителите на свежия въздух и слънчевите лъчи.
В дясно от главния вход е разположен асансьор, а до него посредством осем стъпала се достига на полуниво на кота +0,00, като пространството е обособено за детски кът. Там децата могат да се отдадат на игри и забавления, а техните родители на спокойствие и почивка. Като продължение от съществуващото полуниво на кота +0,00 е оформена вита стоманобетонна стълба, която води до кота +3,85. Там помещението е оформено като ресторант за 120 седящи места, от който в дъното може да се премине към отворената тераса, чрез врати тип хармоника. Запазена е и директната връзка със съществуващият Руски културно – информационен център, което позволява директен достъп до ресторанта от посетители и служители на самия център.
На коти -3,54 и -4,10 стария главен вход към ресторанта на Руски културно – информационен център се запазва, но вече като евакуационен изход. Съществуващото фоайе се запазва като се отделя помещение за видеонаблюдение и охрана. Изпълнена е луксозна топла кухня, като са спазени всички съвременни изисквания.
Осигурен е достъпът на хора в неравностойно положение до всички нива, както и до специализиран санитарен възел за инвалиди, чрез новоизградения асансьор, а така също и през топлата връзка с „Руски културно - информационен център“.
На кота -7,05 складовите помещения и абонатната станция  се запазват, като са монтирани съвременни хладилни камери.
Фасадата е комбинация от еталбонд, мазилка и остъкляване с окачена фасада, което допринася за футуристичната визия на сградата.
В интериорно отношение ресторантът е изкусно повлиян от руската култура, като се акцентира на силната връзка между приятелите, където могат да се отпуснат в приятна обстановка, да проведат интелектуални разговори и да се почувстват наистина важни и одухотворени.

ПРИЛОЖЕНИЯ: