СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АВТОГАРА ПАЗАРДЖИК

ИНВЕСТИТОР:

Тролейбусен транспорт АД гр. Пазарджик

КОНСТРУКТОР:

инж. Гайтана Димитрова/Мултиплан ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заводски строежи-ПС-Пазарджик АД

АРХИТЕКТ:

арх. Димитър Боюклиев

АДРЕС:

Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ

Автогара Пазарджик е нискоетажна сграда  разположена на ул.Христо Касабвелев”  в близост до ЖП гара Пазарджик и околовръстното трасе на града. Постройката е с РЗП от 865 м2 с изключително модерна, интересна и нетрадиционна архитектура, допринасящя за футористичния и изглед.
Сградата е на два етажа, като няма сутерен и тавански стаи и е с клас „Ф3” на функционална пожарна опасност, подклас Ф3.3 и отговаря на I- ва и II- ра степен на огнеустойчивост.
На първият етаж на сградата са разположени: три предвходни предверия, входно предверие, чакалня, багажно, стая за шофьорите със санитарен възел към нея, стълбище за вертикална комуникация, санитарни възели за посетителите, санитарен възел за инвалиди, стая за повиване на бебета, техническо помещение, склад и външна стълба за вертикална комуникация.
На вторият етаж се разполагат стълбищата, коридор, кафене със санитарни възли за посетители, две складови помещения, три административни офиса, отделени със стъклени преградни стени, с което се допринася  допълнително за витрешния простор на помещенията и красивия интериор на цялостния дизайн, стая за диспечър, санитарен възел за администрацията и тераси обслужващи кафенето.
Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, покривът е плосък. Външните стени са изолирани по проект за топлотехническа ефектовност с най-добър и модерен клас материали. Външната и архитектура е изградена от окачени фасади от различен тип, които в съчетанието си оформят красивия и модерен външен облик на сградата. Впечатление прави и отлично направената ландшафтна архитектура, която допълва въшния изглед.
Автогарата разполага с осем сектора за отпътуване на автобуси по над 50 направления, както и парко места за изчакване на автобусите на рзлични превозвачи. В района е обособен и общински паркинг за посетителите.На територията на автогарата се очаква да преминават по 3000 пътника на ден (1500 пристигащи и 1500 заминаващи), което средно месечно прави 90 000 души или 1 080 000 пътника на година.
Специфична особенност в технологично отношение е високата степен на автоматизация и съчетаването на всички системи в сградата . Основен акцент е сигурността на пътниците, на които се отделя все по-голямо внимание, подобрявайки както пасивната , така и активната сигурност на пътника.
Заложените съоръжения са специално подбрани с много ниско ниво на шум и вибрации и са далеч под нормативните изисквания. Вентилаторите са монтирани на специални вибропоглъщащи стойки, въздуховодите са в пространството между окачения таван и етажната плоча, което свежда до минимум проникването на шум и вибрации в залата за посетители и работните помещения.

ПРИЛОЖЕНИЯ: