СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда и ландшафтни паркове > РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПОКРИТ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПОКРИТ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Иванка Пейковска

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД КВН (НИКОН ЕООД и ВИТО – 95 ООД )

АРХИТЕКТ:

ЯК Студио ООД, арх. Петър Киряков

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

ФАЗА:   ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Застроената площ на обекта  - 1758,10 м2
Разгъната застроена площ - 1813,32 м2
Категория на обекта – IIIта.


СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Реконструкцията на Централния градски пазар в гр. Стара Загора е свързана с обособяване на пазар от закрит тип с нови остъклени метални конструкции и нова организация на достъпа и движението на посетителите.

СИТУИРАНЕ И ОСНОВНИ ПОДХОДИ
Обектът съвпада напълно по площ със съществуващите временни покрития на зеленчуковия пазар. Запазен е в голяма степен и подхода към отделните части на комплекса, както и движението на посетителите вътре и около него.
Предвидени са общо пет входа - два от юг от ул. "Пазарска", един от изток от ул."Г.С.Раковски" и по един от изток и запад от ул."Парчевич".
Комплексът се обслужва от улиците: "Пазарска", "Г.С.Раковски" и "Парчевич" и техните прилежащи тротоари.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Основната част на комплекса е двукорабния блок между улиците "Парчевич" и "Г.С.Раковски", достъпен от двете улици за посетители и търговци. В него са проектирани три реда търговски маси и две надлъжни пътеки за посетители.
Напречно на основният блок са разположени един трикорабен и един еднокорабен блок, разположени на по-ниска кота, обвързана с нивото на ул."Пазарска" откъдето са и входовете им.
Над ул."Парчевич" преминава метално покритие, което свързва обемите на двата блока, където ще може да се организира временно паркиране и зареждане на комплекса със стока.

КОЛОРИТНО РЕШЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
Обектът е замислен в ретро стилистиката на метален остъклен павилион от времето на ранния сецесион. Представя стилизирана визия на художествено оформено градско пространство, а именно покрита търговска улица на гр. Стара Загора. Обособени са вътрешни „градски улички“, осветени с декоративни паркови стълбове. В унисон е изпълнено тематично обзавеждане от маси за зеленчуци и плодове със флорални мотиви от ковано желязо, които се появяват като детайл и по осветителните стълбове, пейките за почивка и питейните фонтанки в цялата търговска зона. В обекта присъства и декоративна стена с водна каскада, изпълнена в комбинация от стъклени и каменни плочи. Всички метални елементи са оцветени в зелен цвят, характерен за избраната стилистика, а покривните плоскости и детайлите на сенниците се оцветени в цвят на патинирала мед с метален блясък. Ограждащите стени са изпълнени като стъклени витрини, което допринася за приобщаване на Централния покрит пазар към заобикалящото го пространство по ул. „Пазарска“. Всички подови настилки са реновирани и изпълнени от декоративен цветен бетон.
Конструкцията е напълно съвременна, като са използвани съставни сечения от няколко профила, които наред с основната си функция да създават усещане за лекота и декоративна фриволност. Покривното покритие е изпълнено от цветни метални панели с полиуретанов пълнеж за топлоизолация.