СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 175

ИНВЕСТИТОР:

Столична Община

КОНСТРУКТОР:

Младен Геков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Мегатурс 1 ЕООД

АРХИТЕКТ:

Амфион ЕООД

АДРЕС:

р-н Лозенец, София
ИНФОРМАЦИЯ

Обединено детско заведение № 175 в район „Лозенец” е строена между 2012-2014 г. Въведено е в експлоатация през юни 2014 г. ОДЗ № 175 е с капацитет за 140 деца – 4 градински и 2 яслени групи. Сградата е с разгъната застроена площ от 1698 кв.м. Сградата е разположена върху парцел от 3620 кв.м на ул. "Чавдар Мутафов" и "Тодор Чипев", между бул. "Черни връх" и "Симеоновско шосе". Проектът е на архитектурно бюро "Амфион".
    Сградата е разположена свободно в североизточната част  на имота, като се вписва живописно и органично в естествения ландшафт, като е отчетена съществуващата денивелация, подчертавайки екстериорното решение, засилвайки нейните естетически достойнства. Съобразявайки се със спецификата на терена и нормативните изисквания е създадена оригинална и адекватна на детската психика среда с архитектурна стойност.
    За удобство на посетителите има разделение на входовете – един за детската градина и друг за детската ясла. Сградата притежава удобно и максимално опростено функционално разпределение в интериор, което предвид възрастта на обитателите, е важно изискване за всеки обект с такова предназначение. Достъпът до входовете се осъществява чрез стъпала и рампи с наклон 5%. Има асансьор, който също е  съобразен с изискванията за достъпна среда за хора с увреждания.
    Сградата е решена на две нива. На първо ниво са разположени двете яслени групи и едната група от детската градина, физкултурно-музикален салон, лекарски кабинет, изолатор с отделен вход, кухненски блок, стълбище и асансьор. На второ ниво са проектирани помещенията за останалите три групи на детската градина, директорският кабинет, методическият кабинет и съблекалня за персонала. Помещенията за всяка група имат съблекалня, санитарен възел, разливна, занималня и спалня със стъклена преграда от занималнята към санитарното и спално помещение.
Конструкцията е монолитна стоманобетонова безгредова. Покривната конструкция е дървена – скатни покриви. Осветлението е естествено и изкуствено. Изпълнени са изискванията за достъпна среда и за пожарна безопасност.
    За парцела е предвидено богато озеленяване. Множество малки и големи градинки, цветни партери, карета с ниска и висока растителност, ще красят екстериора на сградата. В него се предвиждат модерни детски площадки с детски съоръжения. Изпълнено е мини-футболно игрище.
    Обектът представлява ритмично редуване на ниски и високи обеми. Фасадите са изпълнени с полимерна мазилка в различни цветове. Предвидени са декоративни архитектурни елементи, придаващи специфичния облик на сградата. Довършителните работи в интериора са съвременни – PVC настилки, подови настилки от гранит и гранитогрес, PVC дограма.
    Всички външни стени на детската градина са проектирани по норми, отговарящи на български и европейски стандарти за комфорт в учебните стаи. Предвидени са необходимите топлоизолационни материали, висококачествена дограма с нискоемисийни стъклопакети, естествена вентилация и необходимата естествена светлина в помещенията. Изкуственото осветление е проектирано с енергоспестяваши осветителни тела. Използвани са слънцезащитни елементи по фасадата. Изложението на имота е благоприятно за поставяне на слънчеви колектори по покрива на сградата с цел максимално използване на възобновяеми източници на енергия.

ПРИЛОЖЕНИЯ: