СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ДЕТСКА ГРАДИНА, N123 ШАРЛ ПЕРО, КВ. ГОРУБЛЯНЕ

ИНВЕСТИТОР:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОНСТРУКТОР:

инж. Георги Цвятков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Евробилд България ООД

АРХИТЕКТ:

А.Д.А. – Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД

АДРЕС:

София, кв. Горубляне
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на обединено детско заведение № 123 в кв. „Горубляне” е строена 2013 - 2014 г. и е въведена в експлоатация през май 2014 г. ОДЗ № 123 е с капацитет от 8 градински и 2 яслени групи, заедно с всички изискващи се обслужващи звена – кухня, физкултурен салон и басейн, административни, комуникационни и технически помещения, открити площадки, озеленяване и комуникационни зони. Сградата е с разгъната застроена площ от 3362,50 м2 и е разположена върху парцел от 8960 м2 на ул. „Хан Аспарух” и ул. „Лазар Плачков”. Проектът е на архитектурно–дизайнерска агенция „А.Д.А.” ООД.
    Новопроектираната сграда е свободностояща, с отстояния от страничните регулационни линии, отговарящи на нормативите. Градинските групи са ориентирани на югоизток, а яслените – на юг. Запазени са съществуващите в парцела входове – от юг – към градинските и яслените групи, и от изток – към административно-обслужващия блок. Централното фоайе има два входа – единият е от юг и е достъпен откъм градината, а другият е от север между басейна и административния блок. За изолационното помещение към лекарския кабинет има отделен вход.
    Дневните са с директен излаз на дворчета на терена. Администрацията има отделен вход в сградата. В североизточната част на парцела, като свързващо звено се намират салонът за физкултура/музика, басейнът с неговите обслужващи помещения и в северната част – кухненският  блок. Те са свързани помежду си с фоайе, което има два входа – единият е от юг и е достъпен откъм градината за деца и родители, а другият е от изток - между басейна и административния блок. Спалните и занималните са проектирани за 25 деца (градинска група) и за 20 деца (яслена група) и осигуряват минимум от 4 кв. м площ на дете. Изложението на спалните е юг, югоизток и изток. Към занималните за всяка група е обособен кът за хранене с маси и столове за съответния брой деца.
        Конструкцията на сградата е монолитна, скелетно безгредова и частично скелетно – гредова , с носещи колони,шайби,греди, плочи.Външните стени са от тухла, с дебелина 25см. Вътрешните стени са с тухла, с дебелина 12 см. и гипсокартон. Вътрешните пространства са от леки плътни или остъклени преградни стени. Покритието над плувния басейн и спортния салон е със стоманена конструкция.
        Предвидените топлоизолационни материали са съобразени с действащата нормативна уредба и осигуряват максимално добро топлосъхранение и икономия на енергия в сградата. Дървени перголи заслоняват терасите към дневните. Терасите са обезопасени с дървени парапети.
    Покривната конструкция на градинските групи и спортния салон е стоманобетонова, с горно странично остъкляване. Покривното покритие е ламарина върху дъсчена обшивка и топлоизолация от минерална вата 20 см.
    Основните помещения са проектирани с окачени тавани от гипсокартон с покритие от боя на акрилна основа.
    В свободната южна част на терена, сред озеленени зони, се разполагат площадките за спорт и игра – 10 бр. за всяка група. Има възможност за оформяне на няколко обслужващи паркоместа в рамките на парцела, от северната страна.

ПРИЛОЖЕНИЯ: