СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ЖК ДРУЖБА-1

ИНВЕСТИТОР:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОНСТРУКТОР:

инж. Константин Кафтанджиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

АРХИТЕКТ:

Архитектурно бюро 3М ООД

АДРЕС:

Район Искър,София
ИНФОРМАЦИЯ

Защитеното жилище в ж.к. „Дружба 1“, р-н „Искър“ е едно от трите защитени жилища, изградени по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”.  Проектът е осъществен финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.    
    В защитеното жилище се настаняват дългосрочно младежи над 18 години с интелектуални и/или физически увреждания.  То е форма на социална услуга, в която лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, в среда близка до семейната.
Сградата на Защитеното жилище в р-н „Искър“ е двуетажна със сутерен, разположена в голям, богато озеленен южен  двор. В непосредствена близост до входа й е осигурено паркомясто.
Конструкцията е стомано-бетонова с колони, греди и плочи. Ограждащите и разпределителните стени са тухлени, с поставена топлоизолация. Покривът на сградата е плосък с необходимите хидро- и топлоизолации.
    В сутеренния етаж са разположени обслужващи, технически и складови помещения, които са осветени и проветрени с английски дворове.
На първия етаж са разположени обширно входно антре, помещение за дежурен възпитател, достъпен санитарен възел, кухня, столова и всекидневна с прилежаща тераса, с изглед на юг.     Дневната, столовата и кухнята са решени като функционално обособени кътове в общо помещение. Така подбраното интериорно решение допълнително визуално разширява пространството и засилва усещането за простор.  Това позволява на обитателите да са заедно, да имат лесен и безпрепятствен достъп до всички общи части и да са съпричастни към заниманията в къщата. От широко отворения на юг дневен кът, през прилежащата тераса е осигурен достъп до богато озелененото дворно пространство.
Трираменна стълба и асансьор, тръгващи от дневната осъществяват вертикалната комуникация между двата етажа.
На втория етаж са разположени четири спални и санитарни възли, осигуряващи лично пространство за почивка, четене, слушане на музика и др. Стаите са за двама обитатели и са с южно и западно изложение. При необходимост за осигуряване на самостоятелност, чрез подвижни прегради се постига лесно разделяне на помещенията. По този начин от една страна се повишава функционалността на пространството, а от друга се създават условия за  уединение и спокойствие.
Цветовото решение на интериорните стени и мебелите допринася  за повишаване на комфорта, като създава усещане за топлина и домашен уют.
Всички врати са съобразени с нормативните изисквания за размер, посока на отваряне и височина на разполагане на дръжките. Няма прагове и стъпала в подовете.
    В Защитеното жилище в р-н „Искър“ ще бъдат настанени до 8 деца и младежи от Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания  и от Домове за медико-социални грижи, които ще получат необходимата индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
Реализацията на обекта допринесе за създаването на модерна социална инфраструктура на територията на град София, която съответства на тенденциите за бъдещо развитие на населението със специфични потребности.
Технически показатели:
Площ на имота – 595 кв. м.
Застроена площ на първи етаж = 155,60 кв. м.;
Застроена площ на втори етаж = 167,60 кв. м.;
Застроена площ на сутерен  = 155,60 кв. м.
Разгърната застроена площ (надземно) – 323,2 кв. м.;
Разгърната застроена площ общо (подземно и надземно) = 478,80 кв.м.
Плътност на застрояване – 26,15 %;
Кинт. = 1,1
Площ на озеленяване – 49,7 %