СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Иванка Петкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „СК-Айтос“

АРХИТЕКТ:

Форум 49 ЕООД, арх. Иван Иванов

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ:     ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №6
УПИ III-1213, кв. 45, гр. Ст. Загора
ФАЗА:      ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Застроената площ на обекта - 574.80 м2
Разгъната застроена площ - 1150.20 м2
Категория на обекта – IVта

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Обектът представлява детска градина за 4 дневни групи, за деца на възраст от 3 до 7 години, ситуирана в централната градска част на Стара Загора. Това само по себе си е предпоставка за обект с голяма социална значимост, с оглед нарастващите нужди от такъв тип детски, учебно-възпитателни заведения. Имотът е отдалечен от улици с интензивно движение, далеч от паркинги и други предприятия, замърсяващи околната среда.
Сградата на детската градина е двуетажна с подземен етаж.
На първи и втори етаж са разположени по 2 групи, изцяло с южно изложение. Входът на детската градина също е от юг, като в близост до стълбището за втори етаж е предвиден асансьор, обслужващ деца в неравностойно положение. Осигурени са отделни подходи за деца, служители и отделен изход за изолатора.
На ниво първи етаж са разположени 2 групи занимални със спални, с прилежащите към тях обслужващи помещения, кабинет директор, здравен кабинет с изолатор и кухненски блок.
На ниво втори етаж са разположени останалите 2 групи занимални със спални, като същите имат достъп към покрита тераса. На останалата площ от етажа са предвидени: физкултурен салон със складово помещение, счетоводство и учителска стая с битово помещение.
На ниво подземен етаж са разположени обслужващи помещения, котелно и асансьор за стопански цели.
За детското заведение е осигурена достъпна среда, чрез външна рампа и асансьор, отговарящи на всички съвременни изисквания.
Обзавеждането на детската градина е изцяло ново, в подбрани игриви цветове, стимулиращи детското въображение и фантазия.
В западната част на имота са обособени четири детски площадки за игра, с разнообразни детски съоръжения, пясъчници и сенници. Свободната дворна площ от имота е решена като паркова среда с богато озеленяване и алейна мрежа.
Цветовото решение по фасадите е в топли, слънчеви десени, съчетано с колоритните детски площадки и парковата среда.

СТРОИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Сградата е с монолитна стоманобетонова конструкция, тухлена зидария и скатен покрив с дървена покривна конструкция. Покривното покритието е от керемиди с външно отвеждане на дъждовните води, посредством лежащи улуци.