СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - СИЛИСТРА - КЪЛЪРАШ АРГИ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - СИЛИСТРА - КЪЛЪРАШ АРГИ

ИНВЕСТИТОР:

СНЦ Алианс за регионални и граждански инициативи ( АРГИ)

КОНСТРУКТОР:

Aбдулла Ждид

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„САНИ РЕАЛ” ДЗЗД

АРХИТЕКТ:

арх. ЯНКО ЙОНЧЕВ

АДРЕС:

Силистра
ИНФОРМАЦИЯ

„Логистичен център за подкрепа на предприемачеството“ е модерна и многофункционална сграда, разположена в непосредствена близост до централната градска част на гр. Силистра и зелена зона „Дунавска градина“, като е лесно достъпна дори и в пиковите часове на деня. Тя е построена в рамките на проект “Преодоляване на различията - Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района на Силистра - Кълъраш", финансиран по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния  - България 2007 – 2013", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.  Сградата е с обща РЗП  1017.74  кв.м.
Центърът предоставя консултантски и технически, административни и др. услуги за бизнеса от пограничния регион, осигурява възможности за квалификационно развитие, специализирани обучения, организиране на изложения, конференции, трудови борси и т.н. събития, който да подпомогнат икономическото, социалното и регионалното развитие на територията.
Сградата предлага изключително удобство, комфорт и сигурност, за което допринасят луксозният интериор и функционалното разпределение на пространството, вложените висококачествени материали и технологии в инсталациите и оборудването на офисите, подземен паркинг с 15 паркоместа, рецепция, система за контрол на достъп и 24 часова охрана и видеонаблюдение.
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функционалното и пространствено решение на „Логистичен център за подкрепа на предприемачеството”  е съобразено с всички технологични и функционални изисквания за сгради от този тип. Основната комуникация е в южната част на сградата посредствум двураменна стълба и асансьор съобразен с изискванията за хора в неравностойно положение.
За улесняване на техния достъп сградата разполага с  мобилна верижна електрическа платформа с акумулатор за открито и закрито ползване подходяща за всички видове инвалидни столове с дръжки за бутане и големи колела с товароподемност от 130кг.
Сградата е двуетажна със сутерен и в нея са поместени:
- Приземен етаж - подземен паркинг с подход през рампа, технически и складови помещения.
- Първи етаж - две отделни помещения с пряк достъп от входа, обширно фоайе с охрана, изложбена и експозиционна зала със санитарни възли за посетители, техническо ел. помещение, кетъринг зона с места за хранене и обособена кухня, санитарно-битови помещения за персонала, складови помещения, открита лятна тераса, офис със санитарен възел.
- Втори етаж – две конферентни зали с капацитет 30 и 50 места, отделени с плъзгаща се врата, с възможност за ползване на цялото пространство от 80 места, просторно фоайе, архив, сървърно помещение, четири офис помещения, тераса.
Сградата се отоплява и охлажда чрез термопомпени системи “въздух-вода”, което освен икономично има и опазващ околната среда ефект.
Пространственото разпределение в сградата позволява гъвкавост при разделяне на офисната част, конферентните и изложбена зали, естествена светлина във всички зони, удобство на разположението на асансьори, стълбища, санитарни и помощни помещения, вкл. достъпни за хора с увреждания.

Възложител:  СНЦ “Алианс за регионални и  граждански  инициативи(АРГИ)“,
Изпълнители:     
"ТРИАРТ" ЕООД – проектиране
ДЗЗД "САНИ – РЕАЛ" – строителство и изграждане
"ПЪТПЕРФЕКТ" ЕАД – строителен надзор