СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда и ландшафтни паркове > „КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „ПЕРИСТЕРА“

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

„КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „ПЕРИСТЕРА“

ИНВЕСТИТОР:

Община Пещера

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕКСА АД и С.И.Т. ООД в ДЗЗД Обединение "Перистера" 2012

КОНСТРУКТОР:

Ръководител екип: арх. Юлий Фърков, инж. Антон Малеев

АРХИТЕКТ:

Резидент 5 ООД

АДРЕС:

гр.Пещера
ИНФОРМАЦИЯ

Проект:  „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“ e реализиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ ,Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1.-03/2010/039 ,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1.-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни,културни и исторически атракции”  с Бенефициент  Община Пещера. 
 
Проекта  е насочен към реализирането на :
Възстановка на цитаделата на крепостта и превръщане на мястото в култов и археологически парк; 
Социализиране на околното пространство чрез изграждане на два подхода към крепостта - от северозапад и югоизток;
Експониране на предметите, открити при разкопките - златни и бронзови монети, фрагменти от надписи, накити, мраморни детайли от сградите, цели съдове от глина и стъкло и др., в музей на открито;
Акцентиране върху град Пещера като средище от най-древни времена чрез експониране на историческата забележителност;
Привличане на туристи;
Повишаване качеството на туристическото обслужване в туристическите атракции чрез обучение на специализиран персонал и прилагане на съвременен маркетинг и мениджмънт на туристическото предлагане.
Късноантичната и средновековна крепост “Перистера”, разположена непосредствено над град Пещера, на хълма “Света Петка”, притежава уникално планировъчно решение на фортификационната система - външна крепостна стена и цитадела - вътрешно укрепление с резиденцията на кастрофилакса. Разкрити са следи от мегалитно светилище на тракийското племе беси на върха на хълма. Около него през четвърти век е съградена цитаделата на площ 2,9 дка с шест отбранителни кули - три правоъгълни, една триъгълна и две с планировка на еднокорабни параклиси - единствени разкрити на територията на Република България.
 
Легенда разказва, че хората от Пещера искали да построят крепост в прослава на Бога. Не знаели къде, затова пуснали гълъби - да им покажат мястото. Птиците кацнали на хълма Св. Петка и там веднага започнал градежът на твърдината. Кръстили я на гълъба - Перистера.
Името “Перистера” на гръцки означава “гълъб”, “гълъбово място”, затова я наричат и „Крепостта на гълъба”.
 
Дейностите по реставрация, консервация, адаптация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, включват:  
Консервация и реставрация и възстановяване на първоначалния архитектурен облик на кула №1;
Консервация, реставрация и частично възстановяване на кулата - църква; 
Консервация и реставрация на ъгловата правоъгълна кула №4; 
Възстановяване на архитектурните обеми на правоъгълни кули № 3 и № 6 с каменна зидария по съществуващ образец; 
 
 
 
Възстановяване на крепостни стени, изпълнение на нова зидария на крепостна стена, изпълнение на кофражни, армировъчни, бетонови и дренажи  работи; 
Изпълнение на хидроизолационни работи; 
 
Дейностите по изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и консервационни работи по техническа и туристическа инфраструктура, включват: 
Реконструкция на посетителска пътека от изток, на Т-образно кръстовище на ул. "Старата крепост" и ул. "Иван Вазов"; 
Реконструкция на алея, осигуряваща достъп за инвалиди и изграден паркинг;
Благоустрояване на терена на крепостта с дървесни видове и почво-покривна растителност за превръщането й в дендрологичен парк; 
Изпълнено е художествено осветление на крепостта и на пътя до крепостта;
Изградени са беседки и ограда за контролиран достъп до цитаделата.
 
 
След изпълнението на проекта антична и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера се превърна в атрактивна и привлекателна дестинация за туристи.  Реализирането на проектното предложение допринесе за подобряването, обновяването и развиването на туристическите атракции в община Пещера и популяризирането й като място на древна култура.
Чрез мерките по консервация, реставрация, рехабилитация, реконструкция и експониране на историческата забележителност се осигури и повиши атрактивността и достъпността до античната и средновековна крепост „Перистера”, която през 2012 година е обявена за паметник на културата с „национално значение”.