СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖЕНСКИ ПАЗАР

ИНВЕСТИТОР:

Пазари Възраждане ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Георги Цвятков и инж. Емил Крумов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНОС-1 ООД

АРХИТЕКТ:

Консорциум „Архитектурно Студио Никифоров и А.Д.А. ООД“ с р-л проф. арх. Росица Никифорова

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на реконструкцията
Реконструкцията  и капиталният ремонт на  Женски Пазар обхваща частта от бул. "Стефан Стамболов между ул. "Екзарх Йосиф"  и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и включва застрояване, капитален ремонт и благоустройство на пешеходната зона и подземната инфраструктура. Реализирана е  със средства по инициатива JESSICA и е първият осъществен проект в столицата заедно с Фонда за устойчиво градско развитие на София. Инвестицията е в размер на 8.2 млн. лева с ДДС, от които 20% е съфинансиране от възложителя.
Проектът за реконструкция и капитален ремонт на  Женски пазар решава проблеми от изключително значение за столичния град  и е израз на разбирането на възложителя, проектантите и обществеността, че пазарите са не само място за търговия, а значими градски пространства с особена привлекателност за срещи и общуване между хората. Новото пространството на Женски пазар е с ярко изразени характер и идентичност, за които допринасят режисираният микс от магазинчета и заведения за хранене,  ресторант с панорамна тераса, художествена галерия, закусвалня и кафенета.
Извършени са цялостна реконструкция на подземната инженерна инфраструктура, както и повсеместно благоустрояване на територията между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.  Новост за София е системата за сметосъбиране в подземни контейнери. Осъществени са висококачествени нови настилки, улично обзавеждане и дизайн, цялостно озеленяване, водни площи и улично осветление.  Важна част от благоустрояването е градината в зоната до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, включваща и детска площадка.  Външната среда  е безкомпромисно изградена по изискванията за достъпност. Пазарът е охраняем, осветен и достъпен 24 часа в денонощието, допълнителна гаранция за превръщането му в активен градски център с мащабна човешка среда, така нужни на днешна София.
Изградени са  общо 90 нови търговски обекта, помещавани в 5 сгради. Основните изразни  материали  оформлението на фасадите им са дървото и стъклото. Интерпретирани чрез съвременни детайли са типичните за пазар атрибути: покрития, сенници, реклами и места за експониране на стока.
В зоната към ул. „Екзарх Йосиф“ и от двете страни на ул. „Симеон“ са разположени четири модулни едноетажни сгради - павилиони, всяка от  които съдържа по 13 търговски обекта. Характерът на павилионите се определя от  покритията, формиращи защитени външни пространства. Те не само представляват допълнителна търговска площ, но са важни градски пространства за осъществяване на временни събития като базари, изложби и арт изяви, които ще наситят Женски пазар с допълнителна активност и ще усилят привлекателността му за обитатели, посетители и туристи.
Сградата към градината на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ е частично двуетажна и се състои от  3 обема,  свързани помежду си с терасата на второ ниво, която се ползва от ресторанта и художествената галерия. От терасата, достъпна и чрез асансьор,  се разкрива великолепна панорама към пространството на пазара и към Витоша.  Площното покритие с горно осветление към градината осъществява формална и пространствена връзка с частта от пазара за храна, плодове и зеленчуци към бул. „Сливница“.
Както беше изтъкнато, представяната реконструкция на Женски пазар излиза извън границите на търговски обект от типа пазар и представлява цялостна качествена  трансформация на градската среда.  Съхраняването на неформалния ѝ характер,  позволява бързото ѝ възприемане и обживяване като атрактивна част от новите пешеходни зони на центъра на София.