СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради здравеопазване > ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК КЪМ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК КЪМ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

ИНВЕСТИТОР:

Община Бургас и Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД

КОНСТРУКТОР:

арх. Снежа Стойчева Георгиева / инж. Надежда Георгиева Кодева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бул Енерджи ДЗЗД

АРХИТЕКТ:

Проектантска организация ЕАД

АДРЕС:

Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът представлява Диагностично-консултативен център към Комплексен онкологичен център – Бургас, ситуиран е като самостоятелна 4-етажна сграда с използваем сутерен и обитаемо подпокривно пространство в УПИ VІ кв. 135Б на ЦГЧ гр. Бургас.
    Обърнато е особено внимание на подходящото оформяне на околната територия с оглед създаване на една спокойна атмосфера в естествена паркова среда.
    Постигнато е пълно съчетаване на нормативните изисквания на здравните и архитектурно-строителни наредби с конкретните нужди на КОЦ – Бургас, което определено може да се счита за постижение.
    С пълното реализиране на проекта са създадени отлични условия за нормалната професионална дейност на висш, среден и помощен медицински персонал при обслужването на пациентите.
    В обемно-пространствено отношение сградата запазва характера на външното общо възприятие със съществуващите сгради в нейния периметър. Реализираните проектни решения  са проследили необходимите функционални връзки с ясно отчитане на отделните зони със съответните им атрибути, изцяло подчинени на технологичните потоци.  Гарантирано е осигуряване на архитектурна среда за нормалния достъп на хора с физически увреждания до всички нива, вкл. и санитарни възли с необходимите размери специализирано оборудване. Обслужването по нива е осигурено със стълбищна клетка и асансьорни уредби, оразмерени съгласно изискванията за евакуация и достъпност на средата.
    Основното функционално съдържание на сградата се състои от достатъчен брой специализирани диагностично-консултативни кабинети, регионален раков регистър, дневен стационар за краткосрочен престой, хоспис с болнични стаи всяка с две легла и собствен санитарен възел, необходимите обслужващи и помощни помещения.
    Със стриктно изпълнените проектни предписания по отношение на ограждащи елементи, външни дограми, топлоизолации и минерални водотблъскващи мазилки е постигнат висок клас на енергийна ефективност.
Строителната конструкция на сградата е монолитна, безгредова конструкция с фундаментна плоча, с необходимите противоземетръсни елементи.
Сградата е съоръжена със съвременно инсталационно оборудване:
енергоспестяващи елементи на електроинсталацията
VRV отоплително-охладителна инсталация
подгряване на топлата вода за БГВ със слънчева енергия посредством селективни слънчеви колектори, и отпадна топлина от VRV системите
При оформянето на интериора са спазени всички изисквания на медико-технологичния процес.