СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

КОНСЕРВНА ФАБРИКА ТРАКИ

ИНВЕСТИТОР:

ЩРОМ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Aпрахам Саркисян

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

за строителни и инсталационни части – ПИРС-Д ООД; за технологично оборудване – СПЕКТЪР 91 ЕООД; за фотоволтаична електроцентрала – КРЕЙН ООД

АРХИТЕКТ:

АРХИТЕКТУРНО БЮРО МИХАЙЛОВИ ЕООД

АДРЕС:

ул. Индустриален път номер едно № 22, с. Стряма, Индустриална зона Раковски, община Раковски, област Пловдивска
ИНФОРМАЦИЯ

“ТРАКИ” най-новата и модерна консервна фабрика в България, пусната в експлоатация през 2014 г, специализирана в производството на висококачествени плодови, зеленчукови консерви и деликатеси. Тя ще осигури целогодишна заетост на 40 души и сезонна заетост на около 100 души в район с трайно висока безработица.
Консервна фабрика „ТРАКИ” се намира в с. Стряма, Индустриална зона Раковски в сърцето на Горнотракийската низина, в непосредствена близост до плодовете и зеленчуците, който ще се преработват и консервират.  Работим основно със суровини от собствени насаждения и на базата на сключени договори с одобрени доставчици.
Разположена е на терен с площ 16000 м2 и се състои от Складово производствен цех с обща застроена площ е 3 568м2, Административно – битова сграда със застроена площ 283м2, Помощна сграда, Пречиствателна станция за пречистване на производствените и битови води и Помпена станция.
Фабриката е построена с висококачествени, надеждни и енергийно ефективни материали на водещи европейски производители as KNAUF, Knauf Insulation, Rockwool, AMF, Baumit, Wienerberger, Weber, Ceresit, Ardex, Brillux, ACO, HL, Novoferm и много други. Конструкцията на отделните постройки е със сеизмично осигурена съгласно нормативните изисквания. Фасадните стени на административната сграда и помпената станция са тухлени с външна топлоизолационна система BAUMIT, а на останалите сгради са от трислойни термопанели. Покривът на администрацията и складово-производствения цех е плосък, с топлоизолация от 14 см каменна вата, два пласта битумна хидроизолация. Интериорът навсякъде е решен със системи за сухо строителство КНАУФ,  които дават комфорт и едновременно с това решават проблеми като звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Изпълнени са предстенни обшивки и преградни стени включително и системи за пожарозащита с гипсофазер на металните конструкции по системи „КНАУФ”, а окачените тавани са на фирма „АМФ” – Германия. Положена e минерална вата, произведена по ECOSE™технология без формалдехидни материали, създадена от бързообновяващи се органични вещества, вместо химически вещества на петролна основа. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост и PVC с 5-камерен профил, нискоемисионно стъкло 4 мм, аргон.
Административната сграда е двуетажна и решена функционално за осигуряване на комфортна работна среда. Тук са разположени помещения за административния и ръководния персонал, санитарно-битови помещения, зала за хранене.
В помощната сграда са разположени котелната централа и складови помещения.
Складово-производственият цех има обособено второ ниво за административни, обслужващи и складови помещения.  Подовете навсякъде са от шлайфан бетон, а в работните помещения има допълнително епоксидно покритие. Монтирани са PVC-окачени тавани, трудно горими. На първо ниво освен производствени и складови помещения има изградени 4 бр. хладилни камери – една шокова камера -30°С (24 м2), две хладилни камери -20°С (379 м2) и една камера 0°С (214 м2),  със стелажна система Drive-In.
Пречиствателната станция с капацитет 300 м3/ден осигурява пречистване на отпадъчните производствени и битово-фекални води до постигане на изискуемите норми за заустване.
Предприятието е независимо по отношение на електро и водозахранване, което гарантира непрекъснат производствен процес.
В допълнение към конвенционалното електрозахранване е изградена фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 198 кWp. Планираното годишно производство на ел.енергия е 227 261 kW/h, като спестените емисии въглероден диоксид за една година възлизат на над 155 т. Водата за производствени нужди е сондажна и се осигурява от помпената станция на предприятието.
Отоплителната инсталация представлява каскада от 4 газови стенни кондензационни котли по 100 kW, 4 бр бойлери х 1500 л с две серпентини, водоохлаждащ агрегат с 66 kW охладителна мощност и вентилаторни конвектори за подов и таванен монтаж и алуминиеви радиатори. Вентилационните инсталации са съставени от смукателни и нагнетателни вентилатори и вентилационни камери с топлообменник „вода – въздух”.
Основни съоръжения на парната инсталация са хоризонтален парогенератор Viesmann Vitomax 200 – HS с вграден економайзер и капацитет 3200 т/ч и деаератор с капацитет 3500 кг/ч. Като енергоизточник се използва природен газ.
Към ел.инсталацията е осигурено резервирано захранване с дизелов електро агрегат 300 kV A/ 240 kW.
В завода има 10 технологични линии, осигуряващи възможност за годишна преработка на над 5 млн тона суровина.

ПРИЛОЖЕНИЯ: