СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

ИНВЕСТИТОР:

Вернада ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Ивайло Симеонов Симеонов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Хоризонт Иванов ЕООД

АРХИТЕКТ:

Архитектурно бюро Вълеви ООД

АДРЕС:

с. Горна Росица, община Севлиево, ул. Иван Гичев № 70
ИНФОРМАЦИЯ

Цехът за производство на здравословни храни е производствена сграда на фирма „Вернада” ЕООД, най- големият производител в България и износител в Европа на източната салата хумус. Проектът е финансиран и изграден с финансовата помощ на европейската Програма за развитие на селските райони.

Сградата е разположена в село Горна Росица- район с чиста природа и екологични селскостопански продукти. Местоположението на обекта в такъв район и неговото предназначение- производство на здравословни храни, са определящи както за ситуирането и функционалното решение на сградата, така и по отношение на външния й образ.

Сложната технология на производството от хранително- вкусовата промишленост и необходимостта за свобода при решаване на технологичните връзки е довело до избор на конструктивна система, позволяваща такава мобилност. Избрана е конструкция от предварително напрегнат стоманобетон, премостваща цялата широчина на сградата от 22 м, като пространството на сградата е освободено от вътрешни колони. Външните и вътрешни стени са от сандвич- панели с пълнеж от пенополиуретан, подовете са изпълнени като индустриален под с покритие на базата на епоксидна смола, покривът е плосък по системата „послоен монтаж” с топлоизолация от минерална вата и покритие от PVC мембрана. Изградени са и необходимите хладилни камери в съответствие с изискванията на технологията.

При строителството са използвани материали и решения, позволяващи сградата да функционира като наистина „зелена сграда”. Топлоизолацията на стените и покрива е значително по- висока от нормативните изисквания, показателите на топлоизолацията на прозорците са с около 35% по- добри от изискващите се по норматив. Предвидени са слънчеви колектори на покрива, които ще осигуряват през целия летен период практически цялото необходимо количество топла вода за битови и технологични нужди. На покрива на сградата са предвидени осветителни ленти над вътрешно разположените помещения, които ще осигурят дневна светлина за работните помещения и няма да има нужда от електроенергия за изкуствено осветление. Предвидено е автономно електрозахранване от собствен трафопост, обектът е газифициран като най- енергоемките процеси, свързани с варенето на нахут и отоплението, ще се извършват на газ.

В обемно- пространствено отношение е търсен образ, който трябва да съответства на местоположението и на предназначението на обекта. Произвоствената сграда е разположена в красивото село Горна Росица с неговите малки еднофамилни къщи и производството е свързано със създаване на здравословни и екологични храни. Търсено е подходящо мащабиране и членение на фасадата така, че сградата да не доминира над досегашния начин на застрояване на селото, а да се впише в него. Избран е светлозелен цвят на външните стени и наситен зелен цвят и характерен растер на прозорците- все похвати, подсказващи връзката с природата и човека.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: