СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ИНВЕСТИТОР:

Витте Аутомотив България ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Борис Алексиев, инж. Димитър Куманов, инж. Пламен Христов, инж. Тодор Папучаров, Архитектурно-Дизайнерско Студио ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Стоянов, арх. Иван Щерев, Архитектурно-Дизайнерско Студио ЕООД

АДРЕС:

ул. Индустриален Парк 19, м. Слатина, гр. Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия – ВИТТЕ АУТОМОТИВ
Клиент: Витте Аутомотив - България
Местоположение: Русе, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Обща застроена площ: 15 502 м² (производствена сграда - 12 409 м², офисна сграда - 3 093 м²)
Започване на строителството 2013
Завършване на строителството 2014
Описание на проекта:
Обемно-пространственото решение на завода представлява комплекс от два отделни обема - административна и производствена сграда, разположени на фуга помежду си.  
Производствената сграда представлява еднопространствено едноетажно хале, състоящо се от три основни сектора – цех за производство, складова зона и зона за обслужване с обща застроена площ 12 409 м². В цеха се разработват иновативни и креативни решения в областта на заключващата техника за автомобилната индустрия - ключалки, панти, ключови гарнитури, брави, заключващи системи и системи за сигурност, използвани от всички световноизвестни производители на автомобили. Складовата зона е организирана като стелажен склад. Обслужващата зона е разположена на първо и второ ниво-мецанин в обема на халето. На първо ниво са организирани технически помещения, санитарни възли за работници, лаборатории и офиси, на второто ниво са разположени санитарно-битови помещения, офиси, зали за срещи и зали за обучение. Конструкция е изцяло метална сглобяема. Покривът е изпълнен по метода „послоен монтаж“. Фасадното ограждане е изпълнено също послойно от профилни касети с пълнеж от минерална вата, пароизолация и дистанционно окачена фасадна вълнообразна ламарина. Подът е изпълнен като безфугова бетонна настилка със завършващ слой от саморазливна замазка.
Административната сграда е триетажна, с офиси за различни отдели и ръководен състав, лаборатории, зали за срещи, спомагателни помещения, зона за хранене с разливна, голяма открита тераса за отдих с обща застроена площ 3 093 м². Конструкцията е монолитна стоманобетонна безгредова с вертикални носещи елементи – колони и шайби. Покривът е плосък със съответните изолации и вътрешно отводняване. Фасадата е вентилируема с обшивка от HPL панели за плътните зони в съчетание с окачена стъклена фасада със слънцезащитни елементи.
Пред административната сграда е оформена паркова зона, пред която е разположен паркинг за служители и работници. В паркинга се влиза през контролиран с автоматични бариери вход. Основното движение на служебните автомобили и товарния транспорт се извършва през контролиран с жива охрана вход с разделяне на потоците. Портиерната сграда е предназначена за денонощно присъствие на персонал и контролира както транспортните средства, така и пешеходния достъп до предприятието.
Приложени eнергоефективни решения в сградата:
- Система за нощна вентилация - чрез използване на приточните отвори и димните люкове, направихме възможно да се акумулира нощно охлаждане на вътрешността на сградата, като така се пести енергия от охладителните системи.
- Система за външна слънцезащита / фасадни жалузи / предпазва фасадата от прегряване през лятото и спестява от енергията, необходима за охлаждане на сградата.
- Горното остъкляване на покрива / оберлихти / спомага за осветеността на производственото помещение и редуцира електрическото осветление през деня, като такова се ползва само в зоните, където се извършва производство. За това спомага и организацията със зониране на осветлението.
- Система за оползотворяване на отпадната топлина от компресорите - двупосочна мрежа дава възможност за директно подаване на тази топлина в сградата през зимата, като спестява енергия за отопление, а лятото се изхвърля навън.
- Система за рекуперация на топлина към общообменната  вентилационна инсталация на офисната сграда, спомага за оползотворяване на отпадната топлина от отработения въздух и затопляне на пресния въздух при подаването му в помещенията, водейки до директна икономия на енергия.
- Предвидената интелигентна система от датчици за движение и таймери към осветителната инсталация, в помещенията с непостоянно присъствие на хора, действаща автоматично, при постигане на определено ниво на осветеност, предотвратява излишния разход на енергия за осветление и игнорира субективния фактор.
- Високоефективни водогрейни котли и покривни конвектори на „Ховал”, които с малко средства постигат високи резултати, покривайки нуждите на цялата индустриална част на обекта.
- По-дебели (от нормативно изискуемите) изолации на ограждащите повърхности, за постигане на по-висока топлоизолационна способност и съответно на дългосрочен енергиен ефект за сградата.
Сградата е преминала успешно всички клиентски одити от големите концерни, също така и одит за енергийна ефективност.

ПРИЛОЖЕНИЯ: