СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИНФИНИТИ ТАУЪР

ИНВЕСТИТОР:

Мъркюри ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел-България ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Маньо Манев, БИАС-М ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Милена Нанова, Студио 17,5-М ООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

1. Проект: БЪЛГАРИЯ МОЛ ТАУЪР (ИНФИНИТИ ТАУЪР)
Клиент: Мъркюри - Малта
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Проектиране и строителство
Срок за изпълнение: 420 дни
Обща застроена площ: 22 000 м²
        
Започване на строителството 2012 - Завършване на строителството 2013    
Описание на проекта:
Офис сградата на бул. "България" - "България Мол Тауър" е част от вече изградения и функциониращ от края на 2012 г. комплекс „България Мол“ и представлява етап 3 от инвестиционната програма на възложителя. Тя е обособена в отделен конструктивен блок и включва офисни помещения за отдаване под наем, асансьорни фоайета, две стълбищни клетки с преддверия, технически помещения и тоалетни.
"България Мол Тауър" е една от най-високите новопостроени сгради в България. Кулата попада в югозападната част на комплекса "България Мол" и се характеризира със следните параметри: застроена площ от 1 280 m², разгъната застроена площ – над 22 000 m², височина - 90.5 m над нивото на терена. Сградата заема част от четирите подземни и четирите надземни нива на т.нар. подиум. Над покрива на търговския център има технически етаж и още 15 етажа офиси. Последните два етажа са предназначени за трафопост, електро и машинни помещения за асансьорите, а на покривите е разположено ОВК оборудване.
"България Мол Тауър" е важна част от общата обемно-пространствена композиция на комплекса. Масивният подиум се балансира от мощния вертикален обем на сградата. Издигащата се над 90 метра кула хармонично се вписва в поредицата високи сгради, оформящи силуета на бул. "България" на фона на планината. Формата е изчистена, едроразмерният растер на фасадата подчертава мащаба.
Периферията е изцяло освободена за офиси, които да се възползват от естественото осветление и красивите гледки към планината и града. Ядрото включва основните вертикални комуникации и инсталации и представлява основен конструктивен елемент.
Особено важни за нормалното функциониране на сградата са бързите и надеждни вертикални връзки. Те се осъществяват от 5 броя високоскоростни пътнически асансьори и един товарен асансьор.
Пет от тях са първите в България високоскоростни асансьори със скорост от 4 метра в секунда, понастоящем най-бързите високоскоростни асансьори в България. Асансьорите се управляват от напълно компютъризирана система за оптимизиране на трафика – PORT. Турникетите на входа на кулата например се командват от 8 терминала PORT, които едновременно разрешават достъпа на посетителите до сградата и ги упътват към асансьора, предвиден за тях.

Кратките срокове за изпълнение на обекта изискваха максимална оптимизация на всяка строителна техника.
Фасадата на първите 4 етажа беше завършена и трябваше да се вземат мерки по опазването ѝ при изграждане на грубия строеж.
Освен това на етаж 4 от сградата имаше напълно завършен и функциониращ офис - задачата ни бе да не допускаме затваряне на офиса и нарушаване на работата му дори и за ден.
 
Приложихме монтаж на окачената фасада успоредно с изграждането на грубия строеж. Това ни спести значително време.
Мачтовите подемници, които използвахме за монтажа на фасадата, бяха монтирани едно ниво над функциониращия офис на специално изработени стоманени конзоли.
Използвахме специално разработена система, която защитаваше монтажниците на фасадата, работещи на метри под изпълняващите се в същото време СТБ елементи.
Приложихме подобен похват и при монтажа на асансьорите. Направихме временен покрив по средата на сградата във височина, на практика прекъснахме ядрото в частта му асансьори шахти и с помощта на специално изработени за целта подемници започнахме монтажа на асансьорите релси, преди да сме завършили грубия строеж.