СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > НОВА СПОРТНА ЗАЛА КЪМ СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ"

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

НОВА СПОРТНА ЗАЛА КЪМ СПОРТЕН КОМПЛЕКС "СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Сливница

КОНСТРУКТОР:

Инж. Емил Бакърджиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Джи Пи Груп ООД

АРХИТЕКТ:

„Модулор – 2” ЕООД - Арх. Ганка Богданова, арх. Антоан Богданов

АДРЕС:

Сливница
ИНФОРМАЦИЯ

Обект: “НОВА  СПОРТНА ЗАЛА към  СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” в УПИ І–спортен комплекс, кв.1, гр.СЛИВНИЦА

Новата Спортна зала е с максимална височина 16м., съобразена със съществуващия стадион  и Спортен комплекс, с многофункционална функция, като покритото спортно поле е с възможности за разполагане на игрища за хандбал, футбол на малки вратички, волейбол, баскетбол, тенискорт, художествена гимнастика, борба, бокс, бойни изкуства и шахмат. Обслужващия блок разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбори домакини и отбори гости, съблекални за треньори и съдииски състав, както и фитнес и тренировъчна зала за бокс.
Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта, със застроена площ от 2 998.16 кв.м. и външни габарити с  максимална ширина 55.84м. и максимална дължина от 68.80м.
В североизточната част, в двуетажен обем са проектирани всички помещения, обслужващи, както залата, така и фитнес, малка тренировъчна зала за бокс и зала за тихи игри.
Паркингите за ежедневно използване от посетителите в Обслужващия блок са ситуирани, североизточно от залата, в непосредствена близост до Обслужващия блок с транспортен достъп от югоизточната външна улица.    
Паркирането е решено изцяло надземно, като местата разположени в североизточната част, са организирани изцяло в рамките на имота.
Осигурени са общо 147 паркоместа от тях 14 паркоместа за хора с увреждания.
Общия брой на местата в залата е 1036 бр. и са предвидени 8 бр. места за зрители в инвалидни колички.
В обслужващия блок за достъп до второто ниво са ситуирани помещенията за масажи, фитнес и малка тренировъчна зала за бокс и е предвиден инвалиден подемник.
Към всички съблекални за спортисти, както и към всички кабинети за треньори, съдии, лекарски кабинет, сауна има предвидени самостоятелни санитарно-тоалетни възли, комбинирани с душови кабини и мивки. Допълнително към общите коридори на кота +-0.00, са проектирани самостоятелни санитарни възли за мъже и жени. На кота +4.30 са проектирани две групи санитарни възли в двата края на обслужващия коридор.
    Основното ядро на обекта е покрития спортен терен, който съгласно заданието на Възложителя, се състои от игрално спортно поле с размери 20м./40м. и осигурителна ивица около него с ширина 3.00м. Игралното поле е с размери на спортно поле за хандбал с възможност за осигуряване на спортни игри за хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на корт, художествена гимнастика, бокс и бойни изкуства. Над игралното поле е предвидена изискващата се минимална светла височина от 13.00м. до долен ръб на покривната конструкция.
Спомагателните помещения за зрителите, включващи касов вестибюл, фоайета, гардероби и тоалетни, в преобладаващата си част използват пространството под трибуните и са ориентирани на югзапад и югоизток.
Предвидени са 4бр.отборни съблекални, всяка с капацитет за 20 човека.
    Основната носеща конструкция на сградата е метална.
    Всички стълби и стълбищни клетки са изпълнени с монолитна  стоманобетонова конструкция–колони, греди, стълбищни рамена, стъпала и плочи  и  ограждащи стени от тухлена зидария.
    Застроената площ на залата с трибуните, включително и репортерски кабини, по външен контур е 2166 кв.м.,а по вътрешен контур 2043 кв.м.
    Носещата конструкция на залата, включваща в обема си игралното поле и трибуните, е от метални рамки със светло подпорно разстояние 41.26 м., през 7.79м в надлъжна посока.
Покривът е от метални столици, монтирани върху металните рамки, трапецовидна ламарина, топлоизолация от минерална вата с дебелина-15 см. и хидроизолационна мембрана. Отводняването е вътрешно, чрез дъждоприемни воронки и водосточни тръби.
    Трибуните са проектирани с метални рамки, следващи наклона на редовете, върху които рамки, чрез допълнителни метални елементи и пълнеж от бетон се оформят хоризонталните редове за зрителските места.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :
    
1.Нова СПОРТНА ЗАЛА  
 Застроена площ  на нова спортна зала --------   2 998 .16 кв.м.,в това число,
 а/ спортна зала с трибуни  и фоайета ---------------    2 205.35 кв.м.
 б/ обслужваща сграда   ----------------------                       792.81 кв.м.
 Разгъната застроена площ  на нова спортна зала
                                                                           ----------   4 249.03 кв.м.,в това число
 а/ спортна зала с трибуни  и фоайета ---------------       2 787.70 кв.м.
 б/ обслужваща сграда   -----------------------                     1 461.33 кв.м.
 Застроен обем                                                -----   40 420.00 куб.м.

                                             
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: