СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЖИРАФЧЕ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Варна

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ООД

АРХИТЕКТ:

Ерта Консулт ЕООД, арх. Борислав Георгиев, арх. Яна Радева, арх. Слава Димитрова

АДРЕС:

гр.Варна
ИНФОРМАЦИЯ


ЦДГ "Жирафче" е проект реализиран в изпълнение на инвестиционната програма на Община Варна.  Детската градина се намира на ул. “Д-р Анастасия Железкова” в  район "Приморски", където нуждата от нови детски заведения е най-голяма. Сградата е с разгъната застроена площ 1600 кв. м и цели да удовлетвори нуждите на 150 деца между три и шест годишна възраст, разпределени в шест групи. Сградата на ЦДГ "Жирафче" е разположена, така че помещенията с детските групи са ориентирани на юг и югоизток. Към нея са проектирани и изпълнени шест детски площадки по 100 кв. м разположени в най - благоприятната югоизточната част на имота и спортна площадка, разположена в северозападната, с директна връзка към физкултурния салон.
    Сградата се състои от три обема, които функционално и пространствено се преплитат. Два странични обема, съдържащи помещенията за градинските групи и централно ядро, съдържащо допълващи функции - приемно многофункционално фоайе, физкултурен салон и административна зона. В полуподземния етаж е проектиран кухненски и перален сектор.
    Приемното фоайе е основното разпределително пространство на сградата. От него децата влизат в своите групи, а родителите имат възможност да ги изпратят, да присъстват на срещи и празненства във фоайето или да посетят ръководството в административна зона на втория етаж.  Фоайето е проектирано да се ползва като вътрешна детска площадка (зона за игра) с регулируема естествена вентилация и ослънчаване. Същевременно между фоайето и физкултурния салон е изпълнена мобилна преградна стена, която дава  възможност за обединяване на двете помещения в едно и осигуряване на повече пространство при провеждане на срещи, тържества  и др.
    Приложени са множество решения целящи енергийна оптимизация в съответствие с бюджета за изпълнение. Сградата разполага с изключително добра външна изолация, инвенторна климатизация и газово отопление. Помещенията за децата са естествено вентилирани. За подобряване на комфорта по южната и източната фасади са изпълнени и слънцезащитни устройства.

ПРИЛОЖЕНИЯ: