СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

ОДЗ 180 "ЗАЙЧЕНЦЕТО БЯЛО"

ИНВЕСТИТОР:

Столична община- район Панчарево

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БУЛСТРОЙ ГРУП ООД

КОНСТРУКТОР:

МПМ ПРОЕКТ ООД , инж. Полин Михайлов

АРХИТЕКТ:

арх. Николай Давидков, арх. Магдалина Ръжева , арх. Петър Бубев

АДРЕС:

с. Герман
ИНФОРМАЦИЯ

Обединено детско заведение 180 "Зайченцето бяло” е новопостроена общинска детска градина в с. Герман, район Панчарево, Столична община, реализирана в периода 2013-2014 г. Въведена е в експлоатация на 27.05.2014 г. с капацитет за 120 деца – 4 градински и 1 яслена група с разгъната застроена площ 1723 кв.м. разположена в УПИ III-766.767 за детска градина с площ 3583 кв.м.

Сградата е ситуирана в периферията на населеното място, с достъп посредством тупик от ул. „Патриарх Герман” и в непосредствена близост до новостроящата се сграда на 84 ОУ „Васил Левски” и стадиона на с. Герман.

Така организирани сградите формират зона за образование и спорт, отделена от жилищната, чрез зелено пространство.

Сградата е разположена в северната част на имота, като по този начин се формира правоъгълно дворно пространство с изцяло южно изложение.

Главният подход към сградата е реализиран през покрит пасаж – променада, междинно пространство на границата вън/вътре. Предвиден е допълнителен вход и самостоятелно предверие към яслената група, а така също отделен вход за административно-обслужващия блок.

Плановата схема на сградата е развита в три основни двуетажни модула и едно едноетажно тяло, свързани чрез хоризонтални и вертикални комуникационни пространства. Планировката позволява отделяне на независими пожаро-защитни и хигиенни зони, които могат да функционират със самостоятелни входно/изходни пространства.

Детските групи са организирани в автономни пространствени единици – 4 градински и 1 яслена групи. Отделните модули са разграничени един от друг чрез пространствени диафрагми, които изпълняват ролята на входни предверия и фоайета. Постигната е непрекъснатост между вътрешните пространства и двора, като по този начин зеленината отвън присъства в ежедневието на подрастващите.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова скелетно-гредова.

Покривната плоча е скатна, върху нея е изпълнена дървена конструкция, оформяща стрехата по фасадата. Стрехата е с дължина 2,30 м., подпряна допълнително с дървени подкоси, което създава индивидуален облик на сградата.

Реализирана е енергийноефективна строителна система, включваща: топлоизолация; слънчеви колектори за подгряване на вода; отоплителна система, базирана върху възобновяеми енергийни източници (термопомпен агрегат „вода-вода”).

Пространствената организация създава предпоставки за естествено проветрение и охлаждане, а ориентацията на югоизток на дневните и спалните помещения редуцира разходите за отопление през зимния период.

В различните помещения са изпълнени тематични рисунки, което създава чувство на принадлежност и лесна ориентация у децата.

Екипът проектанти-изпълнител-възложител е създал архитектурен образ и колорит, които оформят благоприятна среда за стимулиране умственото развитие и въображение на децата.

ПРИЛОЖЕНИЯ: