СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧНА БАЗА НА ФИКОСОТА ООД

ИНВЕСТИТОР:

Фикосота ООД

КОНСТРУКТОР:

Проектантите ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България ЕАД

АРХИТЕКТ:

Зуум Студио

АДРЕС:

Шумен
ИНФОРМАЦИЯ

Проект: Логистичен център - ФИКОСОТА
Клиент: Фикосота - България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Застроена площ: 8500 м²
РЗП: 10 200 м2
Започване на строителството Август 2013
Завършване на строителството Юли 2014
Описание на проекта:
Сградата представлява комплекс от два обема -  едноетажен високостелажен склад с височина 20 м и условно ниска част с височина 10 м, в част от която е изградено междинно ниво, предназначено за офисна част. Под част от високостелажния склад е разположен сутерен с площ от 850 м2. Сградата е облечена с бели сандвич панели с пълнеж от полиуретан и минерална вата. Представителната част от фасадата е решена с окачена фасада. Изолацията на покрива е твърда минерална вата и отгоре – ПВЦ хидроизолационна мембрана.

Високостелажният склад е оборудван със стелажи, чието последно ниво за поставяне на палети е кота +15,40м, като височината на палетите е 2,35м. Складът се обслужва от електрокари с индуктивно водене, което обуславя и малката ширина на коридорите между стелажите – само 185 см. За обслужване на товаро-разтоварната дейност са грижат 19 претоварни рампи  с ротационни и телескопични езици. Подът е изпълнен от шлайфана бетонова настилка, а конструкцията е смесена – стоманобетонови колони до кота +11,00м и стоманени до кота +20,00м. Покривът е метален – петкорабна стоманена конструкция от съставени греди на подпорно разстояние 23,00м, покрит в високопрофилна ламарина.

В ниската част от склада е разположено междинно ниво на кота +4,75м, в което са обособени офиси, сървърно помещение, кухня и зона за почивка. Конструкцията на това ниво е изпълнена от стоманени греди и ламарино-бетонова плоча.

В югоизточната част на сградата, на кота -3.50м е изграден сутерен, в който са разположени съблекални и битови помещения за обслужващия склада персонал, както и технически помещения – котелно, ГРТ,  помещение за дизелгенератор и спринклерен резервоар. Конструкцията е изцяло монолитна стоманобетонова. Достъпът до сутерена е възможен както от вътрешното за сградата стълбище, така и от външното такова, като за целта е изграден т.нар. aнглийски двор.