СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Индустриални сгради - технологично обновление и разширение > РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНКЕР И ЦИМЕНТ В ЗАВОДА НА „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД

ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ - ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНКЕР И ЦИМЕНТ В ЗАВОДА НА „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД

ИНВЕСТИТОР:

„Девня Цимент” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Си Би Ем Ай Кънстракшън Къмпани Лтд

КОНСТРУКТОР:

Ли Дзен Ву / инж. Марин Йорданов

АРХИТЕКТ:

Си Би Ем Ай Кънстракшън Къмпани Лтд / ИКюИ България АД

АДРЕС:

гр. Девня, Промишлена зона, п.к. 9160
ИНФОРМАЦИЯ

„Девня Цимент” АД е част от Италчементи Груп, петият по големина производител на цимент с света, с дейност в 22 страни на 4 континента и общ брой служители, надхвърлящ 19 000. Проектът на дружеството „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на Девня Цимент” (Проект Нова Линия) е втората от текущите инвестиции на Италчементи Груп в Европейския регион и с реализацията му Италчементи Груп ще консолидира водещата си позиция на българския пазар като най-голям производител и износител на цимент.
Проектът Нова линия представлява една от най-големите единични индустриални инвестиции правени в България за последния четвърт век и е потвърждение за увереността на Италчементи Груп в българската икономика и развитие на инфраструктурата. Общата стойност на инвестицията възлиза на 325 милиона лева, за която „Девня Цимент” АД получи и Сертификат Инвеститор Клас А-45/09.04.2012.
Водещата китайска строителна компания „Си Би Ем Ай Кънстръкшън Къмпъни” Лтд беше определена за главен изпълнител на Проекта Нова линия на базата на Договор за Проектиране, Снабдяване и Изграждане. Проектирането и инженеринга на всички съоръжения, конструкции, логистични сгради и инфраструктура бяха извършени от „Си Би Ем Ай Кънстръкшън Къмпъни” Лтд и одобрени съгласно българското законодателство от „ИКюИ България” АД.
Строителните дейности започнаха на 10 април 2012 г. като на 12 октомври 2014 г. бе даден и старта на производствения процес на новите мощности. През този период приблизително 4000 души и 121 дружества работиха на строителната площадка в различните етапи от строителството.
С реализацията на Проекта Нова линия се заменя съществуващият „мокър” способ на производство със „сух” такъв и по-специално извършваните по нов начин процеси на трошене и сухо смилане на суровините, както и последваща термична обработка в суха роторна пещ. Строителните работи засегнаха всички елементи и етапи на производствения процес на цимент - от транспортиране на суровини до реализирането на крайните продукти. По-конкретно, това включваше: цялостна реконструкция и обновяване на лентов транспортьор на суровини до завода, склада за суровини и ж.п. клон; изграждане на уникален по рода си силоз за хомогенизиране чрез технология на пълзящ кофраж; вертикална суровинна мелница; 128 метрова кула за предварително подгряване от стоманени елементи и структури; роторна суха пещ с номинален капацитет от 4000 тона клинкер на ден; охладител за клинкер; дренажна и канализационна инфраструктура, пневматични и лентови транспортьори. В допълнение към новите производствени съоръжения бяха изградени и съвременни логистични и офис сгради (лаборатория, командна зала и столова). Инсталираното ново оборудване, съоръжения и структури са доставени от водещи европейски и китайски производители, като също така бяха внедрени множество иновативни продукти и естетични решения основно в новите офис сгради и обкръжаващата ги инфраструктура (дренажен бетон i.idro DRAIN®). Трябва същото така да се подчертае, че строителните дейности се извършиха в паралел с производствения процес на съществуващите мощности, което постави трудната задача за минимизиране на влиянието и прекъсванията на производството и осигуряване на плавно преминаване и свързване на старите и новите производствени мощности.
Предимствата от Нова Линия са многобройни и освен положителните ефекти за местната и национална икономика и околна среда, тя внася в страната и Най-добрите налични техники в циментовото производство с най-съвременните процеси и системи за контрол на безопасността и опазването на околната среда. Следва да се отбележи, че проекта Нова Линия:
- е един от най-големите по рода си в Европа;
- ще доведе да цялостно подобряване на енергийната ефективност и значително намаление на консумацията на изкопаеми горива и вода;
- ще доведе до осезаемо намаление на CO2, SO2 и други емисии на газове и прах;
- означава на практика никакво генериране на отпадъци;
- ще допринесе за устойчивото развитие на местно и национално ниво, тъй като новата инсталация ще има възможност да използва алтернативни горива, включително модифицирани такива (RDF -Refuse Derived Fuel) и биомаса;

ПРИЛОЖЕНИЯ: