СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда и ландшафтни паркове > АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК НОВ ЖИВОТ ЗА МИНАЛОТО

ГРАДСКА СРЕДА И ЛАНДШАФТНИ ПАРКОВЕ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК НОВ ЖИВОТ ЗА МИНАЛОТО

ИНВЕСТИТОР:

Община Раднево

КОНСТРУКТОР:

инж. Лазар Мишев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕКСА АД

АРХИТЕКТ:

Сдружение България завинаги

АДРЕС:

Раднево
ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на проект „Археологически парк „Нов живот за миналото” е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007- 2013 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС161Р0001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Проектът включва изграждане на уникален археологически парк, в който са експонирани археологически артефакти, датиращи от Бронзовата епоха до Средновековието, открити на територията на община Раднево.

Направените проучвания показват богатството на културата в района на Раднево през хилядолетия и векове. При организирането на този изключителен парк на площ от около 13 дка са пресъздадени вече несъществуващи на мястото, на което са били разкрити, паметници:
1. Порта на ранновизантийска крепост с правоъгълни отбранителни кули - Крепостта е разкрита в м. Хисарлъка край с. Полски Градец;

2. Раннохристиянска базилика - тя представлява трикорабна, едноапсидна църква с неразчленен нартекс;

3. Стражева кула и стопанска сграда - Намирал се е в м. Гарагашкин чаир на 2.5 км. Северно от с. Помощник. Разкрита е жилищно-стопанска сграда с 5 помещения групирани около вътрешен двор.;

4. Кръгла кула;

5. Изграждане на 2 защитни покрития за експониране на артефакти  - изграждане на копие на гробното съоръжение; направа на макети на артефакти от жертвоприношения и погребения;

6. Изграждане на амфитеатър-изграждане на зона (в източния край на терена) за рекреация и отдих, представляващо комплексно съоръжение с поливалентни функции - амфитеатър и подкрепителен пункт със санитарни възли с осигурен достъп на посетители в неравностойно положение;

7. Доставка и монтаж на платформа за хора в неравностойно положение; Електромонтажни работи, изпълнение на каменни облицовки и настилки, направа на дървени елементи-парапети, стълби, настилки, прегради и паркови елементи.
Изпълнени са и строително-монтажни работи, включващи:

1. Благоустрояване и изграждане на необходимата инфраструктура на археологическия парк „Нов живот за миналото";
2. Подравняване и шкарпиране на терена;
3. Изграждане на мрежова инфраструктура: подземно окабеляване, канал, вода и дренаж;
4. Изграждане на парко-места към подходите;
5. Масирано озеленяване на контура на терена и изграждане на външна ограда;
6. Изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа и обособени алеи за придвижване на хора с увреждания, както и необходимите съоръжения към тях;
7. Изпълнение на алейно, фасадно и художествено осветление;
8. Изграждане на система за видео наблюдение и охрана;
9. Изпълнение на основната инфраструктура: подземни и надземни комуникации;
10. Мероприятия по благоустрояване на терена.


С изпълнението на проекта се постигна:
Развитие на „Археологически парк „Нов живот за миналото” като културно-историческа атракция;
Повишаване популярността и привлекателността на община Раднево като туристическа локализация;
Опазване и устойчиво управление на археологическото и културно-историческо наследство в Община Раднево;