СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ГАРДЕНИЯ

ИНВЕСТИТОР:

СМ-5 ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Драгослав Йорданов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СМ-5 ООД

АРХИТЕКТ:

СОЛИДКО ООД/ ИДИА

АДРЕС:

гр.София, .ж.к.Младост 3
ИНФОРМАЦИЯ

ГАРДЕНИЯ е жилищен комплекс от затворен тип, разположен на площ от 6 дка. Състои се от три жилищни сгради с разнообразни по големина и тип апартаменти, две нива сутерен за удобно паркиране и богато озеленен вътрешен двор с кътове за почивка и игра. На партерно ниво комплексът разполага с магазини и ателиета, ситуирани по продължение на двете улици. Всички търговски и жилищни обекти са подсигурени с гаражи или паркоместа.
Архитектурното решение включва 3 самостоятелни жилищни сгради , които образуват естествен вътрешен двор помежду си. Всяка сграда се състои от партер, пет типови жилищни етажа и два терасовидни жилищни етажа. Сграда 1 и Сграда 2 са свързани чрез ниско тяло, което представлява естествена преграда към вътрешният двор на комплекса. В него е ситуирано лоби (пешеходен вход за комплекса), действащо като контрол на външният достъп.
Визията на сградите акцентира на заоблените и пластични форми. Генерално са използвани две дъги, които заключват между тях апартаментните балкони. Фасадната стена на апартаментите е богато остъклена за постигането на по-добър жилищен комфорт.
Kонцепцията на ГАРДЕНИЯ е осъществена с мисъл към семейството и за хора, които не биха направили компромис с дома си. Базирана е върху няколко основни идеи:
   комплекс от затворен тип с 24 - часов контрол на достъп
   богат ландшафт с многообразие от храстовa, широколистна и иглолистна растителност - специално подбрана за да гарантира целогодишно декоративен ефект
   надеждно изградена вътрешна инфраструктура
   отлична външна инфраструктурна обезпеченост
   изграждане с висококачествени материали
   професионално управление и поддръжка

1. Конструкция:
-          Конструкцията на сградата е монолитна, скелетно безгредова с тухлени вътрешни и ограждащи стени. Предвидена е външна топлоизолационна система. Всички стоманобетонни елементи се топлоизолират отвън, когато се явяват ограждащи. Външните и вътрешните преградни стени се изграждат от тухлена зидария с дебелина съответно 25см и 12см с тухли . Всички външни стени се топлоизолират..
2. В и К:
Водопровод:  В сградите е проектирана водопроводна инсталация за топла, циркулационна и студена вода с долно разпределение. Главните хоризонтални клонове на  водопровода и техните разклонения до вертикалните клонове са проектирани открито под тавана на сутерена . Вертикалните клонове ще се положат в мотнажни шахти, а етажните разпределителни клонове ще се вкопаят в стените. Сградната водопроводна инсталация за ст. вода е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16 атм и Т до 250С. Тръбите за топла и цирк.  води са предвидени с алуминиево фолио за налягане 20 атм и Т=700С.
Канализация:   В настоящия проект е разработена разделна канализация, която ще събира отпадъчните битово- фекални и дъждовни води от сградата. Главните хоризонтални клонове и разклоненията до вертикалните клонове са проектирани окачено под тавана на сутерена от PVC дебелостенни тръби Ø200, Ø160, Ø110 и Ø75 . Вертикалните и етажни отводнителни клонове са проектирани от PVC тръби Ø110, Ø75 и  Ø50.
3. ОВК:
-          Климатизация - предвидено е място за поставяне на климатична система;
-          Вентилация - Сутерена в сградата е разделен на 5 зони от противопожарна гледна точка. За всяка от зоните е предвидена самостоятелна работна смукателна вентилация. Засмукването на отработените газове от колите е разпределено 50% горе и 50% долу. Въздуховодите са от поциноквана ламарина. Долното засмукване е предвидено основно в гаражните клетки, а горното в маневрените халета;
Инсталацията е оразмерена да осигурява ПДК на изхвърляните от автомобилите вредни газове в допустимите норми. Отработения въздух се отвежда посредством димни осови вентилатори за канален монтаж с инверторни двигатели. Управлението на вентилаторите в работен режим ще става посредством датчици за СО2;
-          Отопление - абонатни станции 3 броя, с разпределение на топлоподаването  на всеки апартамент и разпределителна инсталация с колекторни кутии;
4. Електро инсталация:​
-          Осветителна и силови инсталации изпълнени с високо технологични материали от марките Щнайдер и Легран;
-          Телефонна инсталация;
-          Структурно окабеляване предвидено и изградено до всеки апартамент;
-          Антенна инсталация за кабелна телевизия - изградена до всяка стая;
-          Звънчево домофонна инсталация - предвидена видеодомофонна инсталация;
-          Сот инсталация - предвидена и изградена;
-          Измерване - предвидени са удобни и технологични уреди с дистанционно отчитане;
-          Мълниезащитната  инсталация - мълниезащитната инсталация отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
Инсталацията ще се  изпълни чрез мрежа от поцинковано желязо, както е показано на чертежа. Отводите са от поцинковани  шини 40/4 , положени в колоните или шайбите. Отводите посредством прав съединител да се свържат към заземителните устройства. Преходното съпротивление да не надвишава 20 ома;
-          Заземителна инсталация - предвижда се изграждане на фундаментен заземител. Предвидени са изводи за  заземяване на всички ГЕТ, асансьори, абонатни, гаражното табло и мълниезащитата чрез поцинкована шина 40/4мм;
5. Степен на завършеност:​
-          Дървена дограма с троен стъклопакет – модел Екотерм на ф-ма ;
-          Топлоизолация 10см. ХРS;
-          Покрив – плосък с изградена паро хидро и топлоизолационна система;
-          Входно фоайе - обработен травертин стил Антик;
-          Стълбище - стъпала от обработен травертин стил Антик, парапет по детайл;
-          Асансъори: високотехнологични електически марка  за 8 човека, със спирка до всяко ниво на сградата;
-          Подземен паркинг - настилка от шлайфан бетон;
-          Апартаменти /магазини/ – подови настилки – циментова замаска; стени – машинна гипсова мазилка; тавани – гипсова шпакловка; интериорни врати; тераси – студоустойчива, нехлъзгаща се керамика;