СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ХОТЕЛИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

АПАРТ ХОТЕЛ ROME PALACE

ИНВЕСТИТОР:

Нойа ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Йордан Атанасов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БМ ООД

АРХИТЕКТ:

САИД ООД, арх.Димитър Шаренков

АДРЕС:

к.к.Слънчев бряг
ИНФОРМАЦИЯ

Строежът представлява Апартхотел в УПИ І-234,238,391,1022, кв.50 по плана на к.к. „Слънчев бряг - изток”, община Несебър, състоящ се от две секции. Стилът на сградата е еклектичен, смесица между неокласицизъм и сецесион, характерни за 19-ти и началото на 20-ти век. В случая имаме препратки към архитектурно-декоративния стил на старата градска сграда от този период, но хиперболизиран с помпозността на неокласицизма. В духа на тази естетика са решени проблемите на пластичното изграждане на обема и ролята на светлосянката, раздвижеността на покривите и акцента на полукръглия елемент в центъра, материалите и естетическите им качества. Парапетите на балконите са украсени с метални конструкции, задължителни за сецесиона.

Съчетанието на морски въздух с липсата на промишлени предприятия, близостта на стария Несебър, признат от ЮНЕСКО за световен паметник на културата, удобните комуникации, възможността за разнороден туризъм в близост прави това място уникално в световен мащаб.

Сградата е с два входа от запад със самостоятелни стълбищни клетки и с по две пътнически асансьорни уредби за вход. Асансьорните уредби са с автоматични врати, отговарящи на всички условия за ползване от инвалиди. Стълбищните клетки са разположени на фасадата и се осветяват от френски прозорци. В центъра на сградата е изпълнено атриумно пространство с височина 16 м.

На партерно ниво е разположено общественото обслужване на сградата. То се състои от фитнес и релакс център, бистро със зала анимация, помещение UPS, три магазина и битовка. Зоната за релакс се състои от парна баня, сауна, релакс зона, джакузи.

Бистрото е със зала за 61 посетители.

Общият брой на апартаментите, които са изпълнени в сградата е 57, разположени на първи, втори, трети, четвърти и терасовиден етаж.

В имота са осигурени необходимите места за паркиране съгласно изискванията на Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комукационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Технико-икономически показатели: Площ на имота 7206,00 м2, Застроена площ 1304,92 м2, РЗП 6973,25 м2, Озеленяване 50%, височина 15,00м.

Конструктивно сградата се състои от два блока А и В, разделени с дилатационна фуга. Конструкцията е скелетна, монолитна стоманобетонна, безгредова, частично с греди по фасадата и при някои по-големи полета.

Изпълнение са следните инсталации: ел. табла и захранващи линии, осветителна инсталация и контакти, евакуационно осветление по пътищата за евакуация, усилена инсталация, видео-домофонна инсталация, телефонна инсталация, инсталация кабелна телевизия и интернет, мълниеприемник с изпреварващо действие, пожароизвестителна инсталация с фотоелектрични димни и термични максимално-диференциални пожароизвестители, инсталация за гласово оповестяване, СОТ, дистанционно отчитане на импулсни водомерни възли, вентилационна инсталация с канални климатизатори за общите части и индивидуални мултисплит термопомпени климатици, смукателна вентилационна система за отвеждане на дим и топлина,

Използваната растителност за благоустрояване и паркоустрояване е съобразена с екологичните условия за района на Несебър. Видовете са устойчиви на замърсяването на въздуха, като едновременно с това доизграждат естетико-художествения облик на сградата и околното пространство и подобряват микроклимата. Изпълнени са градински перголи от лека метална конструкция, които са озеленени.