СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ХОТЕЛИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

ХОТЕЛ КИТЧЪН 59

ИНВЕСТИТОР:

ТИ КЕЙ ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

д-р инж. Илия Алашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ес Пи Ем - Суис Проджект Мениджмънт ЕООД

АРХИТЕКТ:

ЛП АРХ ООД – арх. Атанас Панов, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов, арх. Искрен Манев, арх. Катерина Тончева

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Място и достъп
Теренът за сградата се намира на атрактивно място на бул. „Цар Борис III“ и е с протежение на дългата страна на имота югозапад-североизток.
 
При ситуирането на сградата, организацията на основните пешеходни и транспортни подходи се отчита важността на съществуващите транспортни връзки, намиращи се в близост, особеностите на терена и функционално-комуникационните изисквания на Възложителя.
Сградата е разположена в северната част на имота. Това разположение на сградата е продиктувано от идеята в южната част на имота да се осигури вътрешно дворно пространство между новопроектираната сграда и съществуващата сграда на „Кулинарна академия“ в съседното УПИ XI-204,222, собственост на Възложителя. Това дворно пространство, защитено от шума на булеварда от новопроектираната хотелска сграда, осигурява своеобразна площадна градска среда за ползване от посетителите и на двете сгради. Към него се обособява външна открита тераса, със седящи места към ресторанта. 
 
Главният вход на сградата е разположен по югоизточната фасада откъм вътрешния двор, за да посрещне посетителите идващи с таксита и лични автомобили. Той води към фоайе с рецепция, лоби-бар и ресторант, които са ориентирани към дворното пространство. Ресторантът е поместен на приземното ниво с две лица – към дворното пространство и по посока на ул. „Видлич“ и намиращия се през улица градски парк.
Основният пешеходен достъп към сградата се предвижда да бъде откъм бул. „Цар Борис III“, поради удобната наличност на спирки на градския транспорт: трамвайни и автобусни. Откъм булеварда е осигурен второстепенен вход водещ директно към главното фоайе. Осигурени са директни входове от булеварда към специфични функционални зони на ниво приземен етаж – складкарница и кулинарен магазин
 
По североизточната фасада, откъм ул. „Видлич“ на ниво приземен етаж е разположен главният вход към ресторанта. По югоизточната фасада е осигурен и директен достъп до външната тераса, част от дворното пространство. 
 
Така посетители и дващи пеша откъм ул. „Видлич“ могат директно да влязат в ресторанта или по терасата да стигнат до главния вход на сградата.
 
Всички търговски площи са достъпни и през фоайето на сградата, отговарящо на изискванията за достъпност.
Счита се, че посетителите със затруднена подвижност биха дошли от бул. „Цар Борис III“ с таксиметров или личен транспорт. За посетителите в подземната част на гаражно ниво B  са предвидени три места за паркиране за хора със затруднена подвижност, до които се достига от локалното платно на бул. „Цар Борис III“, посредством асансьор за автомобили. Оттам чрез централната асансьорно-стълбищна клетка е осигурена достъпност до всички нива на сградата. Посетителите идващи от булеварда с таксиметров транспорт могат да използват входа по северозападната фасада.
Описание
Концепцията на Възложителят е хотелът да е тематичен, с естетика, свързана с кулинарното изкуство и култура. Основното му предназначение е да осигури подслон на студентите на кулинарната академия, като в същото време предлага услуги за гости и като градски хотел.
Хотелът разполага с 225 легла. Във входното фоайе на удобно място и в директна визуална връзка с главния вход на сградата е разположена рецепцията, която осигурява на гостите на хотела денонощно обслужване. Зад рецепцията е предвиден стелаж за стоки и сувенири. Към рецепцията са предвидени: офис с работни места за служителите и помещение за временно съхранение на багажа на посетителите. На приземния етаж е предвиден ресторант, който е на разположение на гостите на хотела и на външни посетители. Hа осмия етаж се намира многофункционалната зала на хотела, която част от общите зони на сградата и е с капацитет 120 човека. Предвижда се в основно залата да функционира като изнесено дневно пространство – за срещи, почивка и отдих на гостите на хотела. Предвидена е още една – по-малка, дневна зона на първи етаж, както и в стая за отдих за дългосрочно пребиваващи гости на хотела.
Конструктивно решение и материали
Сградата се състои от един подземен етаж, осем надземни етажи и един подпокривен (терасовидно прибран) етаж.
 
Носещата конструкция на сградата е проектирана като монолитна стоманобетонна със скелетно безгредова схема. 
Преградните стени в сутеренната част на сградата, както и между зоните на ниво приземен етаж, са от кухи керамични тухли. Преградните стени между и в хотелските стаи са щендерни гипсокартонови преградни и шахтови стени. 
Плътните части  на фасадите са решени с вентилируема фасадна облицовка с финишни покрития- керамична облицовка и  композитна алуминиева облицовка. Остъкляванията  на фасадата са предвидени от окачена фасада-вертикално остъкляване: колонно гредова окачена фасада с двукамерен стъклопакет. Отварямите части са от алуминиева профилна система, като за многофункционалната залана на 8ми етаж е предвидено цялостно отваряне на фасадата със сгъваеми витрини (тип „хармоника“).
Пред отваряемите части  на типовите етажи  са монтирани крамични ветикални елементи – багети, които са част от керамичната облицовка. Те служат едновременно за слънцезащита, прегради за безопасност и придават въздушност на фасадата. За допълнителна динамика на фасадните плоскости  са приложени декоративни алуминиеви профилни елементи в различни цветове. За да изглежда неутрален  и въздушен подпокривния етаж е изцяло с окачена фасада.
Пред неотваряемите части на фасадата на етаж L8 е предвидено изпълнение на жива зелена стена (вертикално озеленяване), завършваща силуета на сградата откъм булеварда с озеленен билборд служещ за фон на рекламния надпис с името  на сградата.
 
Технико-икономически показатели:
УПИ: 1607 кв.м
Застроена площ: 645 кв.м
РЗП: 5624 кв.м
РЗП с подземни нива: 7 114 кв.м