НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Building Innovation Award > АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДОВ КОМПЛЕКС "ДАБЪЛ Ю"

BUILDING INNOVATION AWARD

АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДОВ КОМПЛЕКС "ДАБЪЛ Ю"

ИНВЕСТИТОР:

„РИВА ПРОПЪРТИ“ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Пламен Христов, Структура 07 ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АБЕКС ГРУП ООД , инж. Велко Балабанов

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Петканешков, ГПА Студио

АДРЕС:

с.Герман, София
ИНФОРМАЦИЯ

Административно-складов комплекс „W

 

Описание

 

Административно-складов комплекс „W” е проект, създаден по поръчка и в колаборация с българското дружество на световния лидер в търговията с крепежни елементи и индустриални стоки - ВЮРТ АГ, Германия.

 

Сградата е проектирана по начин, по който да хармонира с корпоративна идентичност на дружеството, което я обитава и експлоатира. Елегантният растер на складовата част, решен в бяло, сиво и черно, напомня за индустриалното ДНК на компанията, а офис частта стилизирано описва буквата “W” в червено, каквото е и логото на компанията.

 

Двете тела са застроени сключено едно спрямо друго, което позволява по-добра естествена осветеност на административната част, както и топла връзка към складовете, което позволява ефективна комуникация между различните отдели на компанията, независимо от сезона.

 

Вертикалният транспорт в администрацията е решен със стълбище, разположено в просторно емпоре, както и с асансьор със стъклена задна стена. И през двете, посетителите и служителите могат, както да се наслаждават на гледка към парка на сградата, така и да се информират за историята на компанията, представена от разположена в пространството графична инсталация.

 

Помещенията в сградата са изцяло съобразени с технологичните изисквания на ползвателя. В просторното и светло фоайе на партера, са разположени рецепция, две зали за бързи срещи, зона за изчакване, както и кантина, от която има директен достъп до тераса и парка на сградата.

 

На първия етаж са търговските и продуктови отдели, с връзка към складовете, позволяваща операривна ефективност,  а на втория, далеч от входа, се помещават функциите с голяма информационна чувствителност - управленските апартаменти, финанси и счетоводство. На всеки етаж има зали за делови срещи, конференции и обучения.

 

Складовете също са с много добра естествена осветеност, както и с отличен топлообмен, постигнат посредством използването на 120 милиметрови термо-панели с минерална вата и система от висококачествени товарни врати и рампи.

 

На територията на базата са разположени и парк, плац за маневриране на камиони, паркоместа, станции за зареждане на електромобили (3 бр.), както и покрити площи, в непосредствена близост до входа, за гариране на велосипеди. Постигнато е усещане за корпоративен кампус, комуникиращ както с външните контрагенти на компанията, така и с нейните сътрудници.

 

В градоустройствено отношение, проектът започва да структурира, развива и задава естетическите и качествени показатели за цялата зона.

 

Сградата е свободно стояща и неизпълвайки целия възможен Кинт и плътност, стои елегантно, позволява богато озеленено околно пространство и „въздух“ за обитаване.

 

 

 

Три причини

 

W е в отлична симбиоза с корпоративната идентичност на обитателя (1), предлага високо ниво функционалност и експлоатационен комфорт (2) и има елегантно присъствие в околната среда (3)

 

 

Параметри

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАРЦЕЛА ПО ВИЗА:

 

ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ                                                             8536,00 м2

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (Пл.)                                                40%

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (Кинт.)                                               1.2

ОЗЕЛЕНЕНА ПЛОЩ (Оз.)                                                                    40%

 

ПОСТИГНАТО В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ:

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (Пл.)                                                32,99%

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                                                                           2816,05 м2

 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (Кинт.)                                               0,43

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                                                          3686,93 м2

 

ВКЛЮЧВА:

 

ТЯЛО „А“ ОБЩО                                                                                                            1284,16 м2

 

ПАРТЕРЕН ЕТАЖ  „ТЯЛО А“  КОТА  ±0,00                                                            413,28 м2

ПЪРВИ ЕТАЖ  „ТЯЛО А“  КОТА +5,00                                                                   429,49 м2

ВТОРИ ЕТАЖ  „ТЯЛО А“  КОТА +8,55                                                                    441,39 м2

 

ТЯЛО „В“ ОБЩО                                                                                                            2402,77 м2

 

ПАРТЕРЕН ЕТАЖ  „ТЯЛО В“  КОТА  -1,50                                                             2402,77 м2

 

ОЗЕЛЕНЕНА ПЛОЩ (Оз.)                                                                  40,50%

ОЗЕЛЕНЕНА ПЛОЩ                                                                          3456,00 м2

 

ИЗИСКУЕМИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ В ПРОЕКТА                34бр.

РЕАЛИЗИРАНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ В ПРОЕКТА            40бр.

ИЗИСКУЕМИ ДОСТЪПНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ В ПРОЕКТА                  3бр.

РЕАЛИЗИРАНИ ДОСТЪПНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ В ПРОЕКТА              3бр.

 

ИЗИСКУЕМИ МЕСТА ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ПАРКИНГ В ПРОЕКТА                17бр.

РЕАЛИЗИРАНИ МЕСТА ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ПАРКИНГ В ПРОЕКТА            20бр.