НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Зелени сгради > "РИЛА РЕНЕСАНС ЦЕНТЪР" В АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

"РИЛА РЕНЕСАНС ЦЕНТЪР" В АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР:

"Англо-американското училище в София"

КОНСТРУКТОР:

"Емил Крумов & Ко" ООД, инж. Емил Крумов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Консорцуим „ИНОС-Енерджи КА“

АРХИТЕКТ:

"Концептуален проект: gbA, арх. Даянта Корзун Местен проект: „ИНТ АРХ“ ООД, арх. М.Попмаркова, арх. Ирена Белчева"

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

АРТ ЦЕНТЪР КЪМ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОТО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

Инвестиционни характеристики на сградата

Арт център „Рила Ренесанс“ е създаден, за да отговори на нуждите на училището за по-обширни пространства за обучение, представления и събития.

През последните години учебната програма на ААУ по изкуства, роботехника, трудово обучение се разгръща в по-големи мащаби и специализираните до този момент кабинети се оказват неподходящи. Липсва също и обособено пространство за провеждане на представления и конференции.

Така се стига до решението да се построи арт-център, който да осигури необходимите пространства за обучение.

Основа на заданието за проектиране беше обучението, базирано изцяло върху активността и нуждите на ученици и преподаватели. Това наложи познатата морфология на класическата учебна сграда да бъде заменена с  такава, която се явява функция на съвременните образователни практики. Плановата организация е гъвкава  и дава възможност за обособяване на специфични зони, както в кампуса, така и в класните стаи.

Така създадената учебна среда се явява инструмент за обучение и възпитание. Тя дава възможност на учениците да работят с голяма независимост и стимулира развитието на критично, аналитично и креативно мислене.

ЗП на сградата на „Рила Ренесанс“ арт център на ААУ е 2340 кв.м, а РЗП- 4035 кв.м

 

Архитектура, дизайн, функционалност

Новата сграда на ААУ функционира от 2006г, като е разширена през 2012г.

  • 2017г. теренът на училището е разширен с 10 000 кв.м с цел увеличаване на училищната база с нови 6 500 кв.м, включващи:

-театрален комплекс и поддържащи зони

-ново крило класни стаи за основното училище

-ново крило класни стаи за гимназиално училище.

Основен акцент при разширението на училищната база е изграждането на сграда за нов арт център, представляващ първокласна мултифункционална сграда с оригинална експлоатационна ефективност.

Тя представлява самостоятелен обем, имащ отношение към централната зона на училищната площадка и в удобна връзка със съществуващия учебен корпус.

Реализирана е с две основни нива +0.00 и +6.20, едно частично вградено ниво на кота +3.10 и сутерен.

Основното ядро на сградата е мултифункционална театралната зала за представления, обучения, конференции и др. Тя е оборудвана с 328 амфи-театрално разположени места в основното пространство и 26 места на балкона. Амфитеатърът е уникално съвременно съоръжение, даващо възможност за приплъзване на редовете седалки и освобождаване на цялото пространство за по-гъвкаво използване.

Към нея във функционална връзка са предвидени обслужващи помещения- работилница декори, репетиционни, учебна зала театър, контролна кабина. Главното фоайе на театралната зала е на кота +0.00, като на нивото на балкона към театралната зала е обособено второ фоайе, с директен изход навън.

В непосредствена близост до театралната зала са обширни помещения за музика, танци, визуални изкуства, а на последния етаж са обособени големи пространства със зони за дизайн, 3D печат, роботика и графичен дизайн.

На кота +0.00 са предвидени големи пространства за оркестър, хор и театър тип блек бокс.

На кота +6.20м са помещенията за изобразителни изкуства, дигитални изуства и видеопродукция.

В сутеренната част са обособени складови помещения, съблекални и салон за подготовка преди представления, както и всички технически помещения, необходими за нормалното функциониране на сградата.

Характерно за сградата е „отварянето“ на структурата към околното пространтсво големи остъклявания ,включително и в театралната зала.

Особено внимание е обърнато на ландшафтното устройство и погледите към външното пространство, рамкирани в прозорците.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Строителството на сградата е реализирано за 18 месеца,като краят му е свързан с началото на учебната 2019-2020година. По време на строителството са предприети редица мерки за намаляване на строителния шум , за да не възпрепятства учебния процес.

Сградата е високоефективна. Мероприятията и материалите са прецизирани във всяка част от проекта и строителството а именно:

  • Водна ефективност

Водната ефективност на обекта е реализирана  чрез редуциране употребата на питейна вода с 20%. Това е осъществено чрез иновативна техология за използване на дъждовна вода. Дъждовната вода на сградата и околното пространство се събира в новопроектиран резервоар с обем  150 куб.м. Водата от резервоара се използва за захранване на мрежата за промиване на тоалетни казанчета и писоари. Количеството дъждовна вода по-голямо от 150куб.м прелива в инфилтрационно съоръжение и се инфилтрира постепенно в почвата.

  • Енерго ефективност

 

Постигната е чрез оптимизирана планировка, добра топлоизолация с подходящи материали, прилагане на дървена дограма с ниско емисионно стъкло, отопление на сградата с пелети, както и чрез прилагане на инсталационни решения и съоръжения, изискващи малък разход на електлическа енергия.

  • Шумо ефективност

Поради естеството си, помещенията се налага да се шумоизолират. Това е постигнато чрез високоефективни съвременни материали. Така се осъществява безпроблемното едновременно протичане на различни учебни процеси.

  • Микроклимат и качеството на средата в затворените пространства.

За осигуряване на добър микроклимат в помещенията е предвиден мониторинг на инсталационните системи в сградата и завишаване на обезпечаването с пресен въздух в помещенията. Максималният достъп на дневна светлина и гледките от помещенията към външното пространство допринасят допълнително към качеството на средата.

  • Намаляване ефекта на Heat Island

За намаляване на ефекта Heat Island  са използвани настилки на откритите пространства и покритие на част от паркоместата с подходящи коефициенти на слънчево отразяване.

С всички мерки в проектирането и изпълнението на сградата и с качеството на вложените в строителството материали са изпълнени високите цели  за получаване на златен LEED (лидерство в енергийния и екологичен дизайн) сертификат.

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена

Смятаме, че сградата трябва да бъде отличена заради следните качества:

- Иновативен подход при проектиране и изграждане на пространствата, осигурващ сграда за образование и възпитание  на децата с поглед в бъдещето.

- Прилагане на предимно естествени материали за интериор и екстериор на сградата и реализиране на високоефективна сграда

- Осигуряване на качествена среда и микроклимат в помещенията при завишени изисквания  към инсталациите.

- Създаване на отворена, зелена архитектура, органично вплетена в съществуващото околно пространство.

- Изграждане на обект с постигнати цели за получаване на златен LEED сертификат.