ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

"СГРАДА 15"

ИНВЕСТИТОР:

„Бизнес Парк София“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Маркан“ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Борис Първанов, "Структо"

АРХИТЕКТ:

„А и А Архитекти“ ООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики на сградата

Бизнес Парк София е най-мащабният частен инвестиционен проект в България. Паркът включва 15 офисни сгради и 200 декара облагородено парково пространство. След откриването на първата фаза през 2002г. проектът отключи развитието на юго-източната част на гр. София, привлече нови инвестиции за над 4 милиарда лева и превърна зоната в един от най-важните вторични градски центрове. Днес Бизнес Парк София ежедневно се посещава от над 16 000 души – служители и външни посетители.

Бизнес Парк София се превърна в обществения център на ж.к. Младост 4. В парка се намират многобройни обекти за обществено обслужване и обширна паркова среда за отдих както за работещите на негова територия, така и за живущите в квартала. Политиката на отворен обществен достъп до Бизнес Парк София е първият и досега най-успешен пример в България за предоставяне на частно градско пространство за обществени нужди.

През 2016 г. стартира изграждането на офисна Сграда 15 в отговор на потребността от допълнителни офис площи за разрастващия се бизнес на компаниите в Бизнес Парк София. Ситуирана в източната част на Бизнес Парк София, на мястото на една първите сгради в комплекса – бившата складова Сграда 13, планът на Сграда 15 повтаря габаритите на бившата Сграда 13, като са редуцирани паркингите на терена, с цел да се увеличат пешеходните и озеленени площи.

Архитектура, дизайн, функционалност

Сградата има пет офисни етажа, ограждащи отворен вътрешен атриум и разположени над „пробит” партерен етаж със заведения за хранене и търговски обекти. Под сградата са изградени две подземни нива паркинг, а на покрива е разположен малък парк, осигуряващ допълнително пространство за рекреация на обитателите на сградата.

Сграда 15 цели да активизира източната част на Бизнес Парка София. Пробивите на партерното ниво увеличават пешеходното пространство и улесняват връзката на сградата с околната среда. Създават се нови кратки пешеходни маршрути към квартала, в частност към разположения в близост хипермаркет и автобусна спирка.

Архитектурата на сградата следва установената концепция за създаване на разнообразна градска среда на територията на комплекса, формирана от индивидуалните архитектурни образи на всяка една от сградите. В образа са интегрирани традиционни елементи от комплекса, но и редица нови специфични мотиви. Така се постига хармонично вписване в средата, както и надграждане и обогатяване на архитектурния облик на парка.

Офисните етажи са визуално отделени от партерното ниво, което е решено с колонада и перголи над търговските обекти, и алуминиеви ламели в топъл цвят. Това решение създава усещането за уют на пешеходците, преминаващи покрай сградата, и оживява търговските обекти.

Външните фасади на офисните етажи са решени с хоризонтални метални ивици със сребристи кантове, зад които са разположени външните ламелни щори. Хоризонталните ивици са свързани помежду си с наклонени панели от перфорирана ламарина, зад които са разположени отваряеми прозорци. На покрива са изградени обвити от алуминиеви ламелни конструкции, скриващи ОВИ инсталациите. Всички външни ъгли в сградата са заоблени.

Атриумното пространство на сградата е разделено по средата от покрити мостове, свързващи двете дълги страни на сградата, с тераси към тях и открита евакуационна стълба. Това решение оптимизира сградата в план заради късите пътища за евакуация и създава допълнителни връзки в офисите.

Мостовете, терасите и стълбата в атриума са използвани по категоричен начин за създаването на впечатляващи и изненадващи гледки към атриумното пространство. Разминатите в план мостове, отразяват динамично небето и сградата в западната част на атриума, докато конзолните площадки и рамена на евакуационната стълба нахлуват мощно в източното атриумно пространство.

Интериорът на общите части е съобразен с духа на високо-технологичните компании, обитаващи сградата. В интериора са интегрирани елементи от фасадата, естествена зеленина, естествено дърво, видим бетон и специално проектираните рецепции от неръждаема стомана.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Сграда 15 е една от малкото сгради в източна Европа сертифицирана с LEED-Platinum– най-високата степен за устойчиво строителство на международно призната система за сертифициране на Американския съвет за устойчиво развитие.

Това постижение е в резултат на внедрените мерки за повишена енергийна ефективност на сградата: повишена топлоизолация, тройни стъклопакети, управляеми външни щори, високо-ефективни ОВИ инсталации, LED осветление, както и на прилагането на други устойчиви мерки, като: събиране на дъждовна вода, изграждане на зелен покрив, повторно използване на част от материалите от разрушената Сграда 13 в строителството на сграда 15.

Конструкцията, както и други елементи на сградата са оптимизирани в процеса на проектиране за да се постигне бързо строителството – 18 месеца от стартирането до завършването на сградата.

Със завършването на строителството, сградата е запълнена на 100% с престижни компании от технологичния сектор като Bulpros, KPMG IT Service, SEGA, Lidl Digital и близо 2 300 високо квалифицирани специалисти.

В краткото време след завършването си средата около Сграда 15 беше разпознато от филмовата индустрия за заснемането на редица реклами, музикални клипове и филми. По този начин архитектурата на сградата присъства дискретно в ежедневието на милиони хора.

Сграда 15 в Бизнес Парк София трябва да бъде отличена с наградата „Сграда на годината” защото:

o Сграда 15 е успешен модел за иновативна и устойчива офисна сграда, продължаваща и допълваща добрите архитектурни практики в един от най-значимите инвестиционни проекти в гр. София – Бизнес Парк София

o Сграда 15 впечатлява със съвременната си архитектура, забележителното атриумно пространство, умелото вписване в околната среда и овладяването на човешкия мащаб в градското пространство.

o Сграда 15 е сертифицирана с най-високата степен за устойчиво строителство – LEED-Platinum, като в изграждането ѝ са приложени многобройни мерки за енергоефективност и устойчивост.