СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Офис сгради > МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОФИСНА СГРАДА СПЕЙС TАУЪР

ОФИС СГРАДИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОФИСНА СГРАДА СПЕЙС TАУЪР

ИНВЕСТИТОР:

"Кайен" ООД

КОНСТРУКТОР:

"СМ Инженеринг" ООД / инж. Светослав Трифонов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Главбoлгарстрой" АД

АРХИТЕКТ:

ИВO ΠEТPOВ – APXИТEКТИ ООД / арх. Бошко Таков, арх. Деница Атанасова и арх. Цветан Петров

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Многофункционална офисна сграда Space Tower

Офис сграда

Подземен паркинг на две нива

На първия етаж са разположени рецепция, кафене, ресторант и помещения за охрана.

На галерийно ниво се намират конферентни зали и фитнес.

На типовите етажи са разположени офиси, обслужващи и санитарни помещения.

 

Инвестиционни характеристики на сградата

„Човекът в центъра“ е философията, която екипът на Иво Петров - Архитекти следва oще от идейния проект за Space Tower. Фокусът e поставен върху изграждането на модерна компактна офис сграда, която остава в човешки мащаб и деликатно присъства в околната среда. Плановите разпределения предоставят необходимата гъвкавост на пространствата, така че те да бъдат максимално функционални и полезни за човека.

Замисълът на сградата разделя всеки етаж от 1350 m2 на 4 независими функционално и технологично зони. Това позволява отдаването под наем както поотделно, така и заедно, което предоставя възможност на компании с динамично растящ екип да покрият нарастващите си нужди от пространство по оптимален, енерго- и ресурсо- ефективен начин.

Space Tower е проектирана след задълбочено проучване за офисните сгради и изискванията на пазара към тях, от гледна точка на технологична оптимизация, функционална гъвкавост и фокус върху крайния ползвател на помещенията.

В основата на проучването стои модулът на едно работно място, с което се оформят различни комбинации за обособяване на отделните типове функционални единици - отворен офис, кабинетна система, отдели, зали за срещи и други помещения.

Проектът стартира в края на 2016 г. и още от самото начало екипът на Иво Петров – Архитекти има точна визия какво трябва да бъде постигнато. Работата по проекта е в пълен синхрон с поръчителите и идеята се запазва и реализира до самия и край.

 

 

Архитектура, дизайн, функционалност

Локацията на сградата е на главната артерия на София - бул. Цариградско шосе, до метро станция Интер Експо Център. Обърнато е специално внимание на симбиозата между ползвател и пространствено оформление. Отдалечеността на тази част от града от рекреационни зони и паркове е компенсирана, като паркът е внесен като естествена част от интериора и екстериора.

По страничните фасади на всеки етаж са изградени малки оазиси под формата на озеленени стени. Те са разположени шахматно, така че всеки етаж да има от една страна достъп до голяма лоджия, а от другата малко емпоре, което гледа в лоджията на долното ниво.

Отличителни елементи на Space Tower са и еркерите към Цариградско шосе, като част от вътрешното пространство към всеки офисен етаж. Те представляват малки, остъклени кътове, които изскачат от обема на сградата и създават усещането, че заставаш над улицата и се отделяш напълно от фасадата. Това дава възможност да се направи крачка встрани от работния процес и да се смени обстановката, без да се налага излизане от сградата.

Инвеститорите задават от много ранен етап точното разположение на работните места от наемателя и архитектите се фокусират да изпълнят изискванията и едновременно с това да осигурят и разнообразни зони, които да повишат комфорта на човека в сградата. Такива са стъклените еркери, кътчетата за изчакване около принтер зоната и конферентните зали. Осигурени са телефонни кабини на всеки етаж.

Фасада

Специфичният рисунък на фасадата е инспириран от динамиката на живота и движението по булеварда.

Растерът на фасадата представлява плетеница от плътни елементи от камък, фасадни профили с плътни панели, в които са вградени отваряемите елементи и остъклена част. Освен естетически качества, тя всъщност представлява една добре замислена носеща решетка, която участва в целия конструктивен модел на сградата. Това я освобождава от необходимостта от тежки шайби и колони във вътрешността и отваря пространство за големи свободни площи.

Фасадата е решена, като окачена вентилируема и за материал на облицовката е използван естествен варовик от врачанския регион. Остъклената част е изпълнена с алуминиеви профили на Reynaers за стъклопакети на силиконова фуга.

 

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Системи, решения и иновации, енергийна ефективност:

В Space Tower е внедрена една от най-модерните на пазара в момента системи за отопление и климатизация - 3-тръбна VRV система. Чрез нея се осигурява индивидуален комфорт за всяко работно място и същевременно общото потребление на енергия за сградата остава ниско. Системата може да контролира климатизацията на отделни зони, както и да работи в различни режими – на отопление или на охлаждане за всяка зона.

Вентилационната система е решена, така че да се осигури максимален комфорт на обитаване.

Загубите на топлина са допълнително редуцирани чрез използването на блокове за рекуперация на топлина с максимален коефициент на трансформация.

Изграденото външно електрическо захранване на офис сградата е резервирано от две подстанции. Захранването по вертикалите на етажите е решено с шинопроводи, което дава възможност за гъвкавост при промени в потреблението. Осветлението е висок клас енергоспестяващо ЛЕД осветление.

Съвременни материали и модерни решения са приложени и за ВиК инсталацията в сградата. Част от тези решения са избора на многопластови "безшумни" водосточни тръби, връзка на всеки индивидуален водомер с BMS на сградата и ползването на дъждовна вода за захранване на тоалетните казанчета и поливане на зелени площи.

Поради малкото свободно място до булеварда архитектите решават да озеленят повечето площи около сградата, включително фасадите по височина. Дори излазът от рампата на подземния гараж става не сред тунел от бетонни стени, а покрай дълга 60 м. озеленена стена. Използваните за озеленяването видове са одобрена от LEED локална флора, която вирее на нашите географски ширини.

BMS

Сграда Space Tower разполага с две системите за управление. Едната е мониторинговата система, която дава информация за всички инсталации, отчита потреблението на  сградните консуматори и следи техния статус. Другата управлява климатизацията на сградата, като работи в няколко режима, отчитайки оптимална енергийна ефективност според външните температури, както и дали е работен или почивен ден.

LEED silver: Сградата е регистрирана и предстои да бъде одобрена за сертификат LEED- silver.