СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - здраве, култура,образование и спорт > "ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВУЕТАЖНА ОБЩИНСКА СГРАДА С ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР ЗА УЧИЛИЩЕН КОРПУС КЪМ 43 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕ, КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

"ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВУЕТАЖНА ОБЩИНСКА СГРАДА С ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР ЗА УЧИЛИЩЕН КОРПУС КЪМ 43 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ИНВЕСТИТОР:

Столична община

КОНСТРУКТОР:

инж. Иво Иванов– „Тилев Архитекти“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Булстрой груп“ ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Димчо Тилев – „Тилев Архитекти“ ЕООД

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА 43ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕСКИ“, Р-Н ИЛИНДЕН, ГР. СОФИЯ

 

І. История и значимост на сградата

Старата сграда на днешното 43-то училище "Христо Смирненски" е една от най-старите училищни сгради в София.  Построена е в началото на XX-ти век (около 1908-ма година) като четвъртокласно училище. Това е времето, когато в центъра на града са построени първите знакови сгради на София като: храм-паметника Александър Невски, Народното събрание, Централна баня, Халите, Синодалната палата и други. За разлика от тях местоположението на новопостроеното училище е било периферно в северозападния край на града, а кварталът наоколо е бил бедeн и необлагороден.

 

Днес София е многократно по-голям град, едновремешните схлупени къщи и криви улици на някогашните квартали Ючбунар и Банишора са заменени от съвременна и благоустроена градска среда. На този модерен градски фон старата сградата на училището е един от малкото автентични архитектурни паметници, които свидетелстват за миналото на града и в частност на район Илинден.

 

Като архитектура сградата е уникална. Фасадите успешно съчетават елементи присъщи на българската възрожденска архитектура, класически архитектурни детайли и орнаменти присъщи за модерния по онова време стил Сецесион. Плановото решение е хармонично оразмерено. Като конструкция старата сграда е с носещи тухлени стени, пруски сводове и дървени покривни конструкции, като в цялата стара сграда няма абсолютно никакви стоманобетонни елементи.

 

Сградата има интересна съдба – през 50те години на ХХ в. училището е преместено в нова за онова време сграда в същия имот, а старата сграда е превърната във „Военно окръжие“ и се е ползвала като такова до 2004 г. когато военното окръжие е затворено, а сградата – изоставена в продължение на над 10 години.

 

 

ІІ. Състояние на сградата по време на началото на проекта

При стартирането на проекта сградата беше необитаема, изоставена, разграбена, напълно не-използваема и в аварийно състояние.  След години без поддръжка покривите бяха протекли, дървените конструкции прогнили, дограмите разбити, електрическата и отоплителната инсталации разграбени, сутеренът недостъпен поради изхвърлените в него отпадъци (виж приложените снимки). Друг интерес факт е, че сградата няма официален статут на сграда паметник на културата.

 

 

ІІІ. Цели и реализации на проекта

Проектът предвиди и реализира:

  • Цялостно конструктивно укрепване на сградата в съответствие с действащите строителни норми
  • Нова стоманобетонна подова конструкция с цел използването на под-покривното пространство на сградата при пълно запазване на покривните линии и характерните покриви на сградата
  • Нов вход откъм училищния двор, както и нов асансьор с цел осигуряването на достъпна среда
  • Нови покривни конструкции на основната сграда и спомагателните пристройки; запазване, укрепване и експониране на автентичната висяща покривна конструкция на физкултурния салон; нови покривни изолации и покрития.
  • Изпълняване на цялостни мерки за енергийна ефективност, като изпълнените изолации надхвърлят минималните изисквания на нормите, но са напълно интегрирани и координирани с богатия детайл на фасадите и покривите на сградата.
  • Цялостно възстановяване на всички фасади на сградата, както и на всички характерни фасадни детайли.
  • Изграждане на нови съвременни сградни инсталации.

Реконструираната сграда разполага с класни стаи, занимални, компютърен кабинет, игротека, учителска стая с работен офис и хранилище, ученически стол, физкултурен салон, както и необходимите складови и обслужващи помещения. Подпокривното ниво на сградата съдържа учебен център с библиотека и две ателиета по изкуства.

 

 

ІV. Обществена и културна значимост на проекта

Въпреки, че сградата няма официален статут на паметник на културата, Възложителят р-н Илинден и Столична община, проектантът Тилев Архитекти и главният изпълнител Булстрой Груп подходиха към проекта с изключително уважение към историческа сграда и положиха всички усилия да я възстановят възможно най-близко до нейния автентичен образ при спазване на всички действащи съвременни строителни норми. Много по-лесно беше сградата да се премахне и на нейно място да се появи нова сграда. Но избрания подход - със сложно конструктивно укрепване, сложни фасади и покриви даде резултат - възстановената стара сграда на 43то основно училище се превърна в частица от историческата памет и културна идентичност на р-н Илинден и на град София.