СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - здраве, култура,образование и спорт > РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕНОВИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕ, КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕНОВИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Кърджали

КОНСТРУКТОР:

инж. Анелия Цонкова Петрова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПАРСЕК ГРУП ЕООД , водещ партньор в ДЗЗД „ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП“

АРХИТЕКТ:

ДЗЗД „ЦИЕС – ДММ Кърджали“, водещи партньори „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД и „ГЕРГАНОВ ПРОЕКТ“ ЕООД, арх. Светослав Борисов Герганов

АДРЕС:

гр. Кърдажали, кв. Възрожденци
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ: Реконструкция, реновиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ „П.Р.Славейков“, гр. Кърджали

СУ „Петко Рачов  Славейков” – град Кърджали, е едно от най-големите в страната с РЗП 9 703,50 м2, което го прави строеж от втора категория на сложност. Сградата разполага с дворно място от 18 095 м2.

Открито през 1984г., вече 30 години то е средище на духовност, талант и шампионски дух. В него работят 133 висококвалифицирани преподаватели, сред които носители на  отличието „Неофит Рилски”. Обучават се 1670 ученици, много от които с изяви в науката, спорта и изкуствата; участници в международни, национални и областни олимпиади, конкурси и състезания; носители на национални стипендии. Славата му на „Училище за шампиони“ и претенциите да се нарече училище от европейски тип, училище на 21-ви век, обуславя необходимостта от поддържане на високия стандарт на материалната база и физическа среда. За да продължава да моделира таланти и шампиони, „Парсек Груп“ ЕООД и СУ „П. Р. Славейков“, с подкрепата на Община Кърджали и чрез безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, реализирахме мащабен проект за реконструкция и реновиране, чрез който въведохме мерки за енергийна ефективност, модернизирахме сградния фонд и създадохме приветлива и ефективна среда за предоставяне на образователни услуги.

Качествената образователна среда е важен аспект във формирането в ранна детска възраст на личности, които ще създадат пълноценно и здраво общество. За това обновяването на училище в мащабите на СУ „Петко Рачов  Славейков” – град Кърджали е социален и икономически значим фактор за града и региона.

В архитектурно отношение цялата сграда на училището се състои от дву- и четири етажни корпуси с един изцяло полуподземен използваем етаж под тях, както и физкултурен салон. Централният четириетажен корпус (блок Б) е отделен от двуетажния корпус (блок А) и физкултурния салон със стълбищна клетка, достигаща до всички нива. Само под физкултурния салон няма подземен етаж. С проекта са реализирани мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Сградите на училището са изпълнени по монолитен начин, основно с безгредова скелетна стоманобетонна носеща конструкция над нулевите нива, гредови плочи над полуподземните етажи, стоманобетонни колони и вертикални противоземетръсни шайби, с тухлени измазани ограждащи и преградни неносещи зидове и външни ограждащи стоманобетонни стени на вкопаната част на полуподземните етажи. Покривите на сградите са плоски с малък наклон. Покривите на основните учебни сгради са с две плочи – таванска и покривна, между които има полупроходимо вентилируемо пространство със светла височина 1,20м, т.нар. двоен "студен" покрив.

Малка част от покривите са само с единична покривна плоча - на трите стълбищни клетки, на козирките над входовете и входна част, над помещенията в блок Б, над които има използваема тераса и над физкултурния салон. Покривите на основните учебни блокове с двойния "студен" покрив са с предимно вътрешно водоотвеждане с воронки и водосточни тръби, преминаващи през сградите. Частите от сградите с единични покриви са с външно водоотвеждане чрез приемно казанче и вертикални водосточни тръби или чрез барбакани, изливащи се на прилежащия терен или на съседни плоски покриви (две от стълбищните клетки).

В интериорно отношение са обособени нови тоалетни  на всеки етаж в средния блок Б за ученици с двигателни увреждания. За осигуряване на достъпността на сградата при част от входовете съществуващите по едно стъпало от около 10-12см са скосени като входна рампа с наклон от 5% с награпена горна повърхност. Вътре в сградата за достъп на всички етажи от деца с двигателни увреждания са монтирани около съществуващите парапети на стълбищните рамена в стълбищните клетки нови метални стойки и тръбни наклонени пътища за нови механизирани електрически  платформи. Изпълнението на тези технически средства (платформите в стълбищните клетки), както и по- големите тоалетни по етажите, привеждат  в съответствие сградите (блоковете) на училището с изискванията на Наредба №4/2009 год. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Преустроена е и нова кухня със столова в източната част на блок В на полуподземния етаж. Подменени са изцяло ВиК и електро инсталациите. Обзаведена е с най-съвременно кухненско оборудване, отговарящо на високите европейски стандарти за качество, за да предоставя една истинска храна за шампиони.

В интериорно отношение са подбрани материали и обзавеждане от най-висок клас с грижа за бъдещото поколение. Всяка стая е обзаведена тематично, оборудвана е с интерактивни дъски, мултимедийна апаратура, индивидуални шкафчета за учениците и чинове, съобразени със съвременните тенденции в интериора. Функционално и естетически е обзаведен всяко помещение на училището. Общите пространства, коридори и фоайета, са зонирани и декорирани тематични, оформени са арт коридор, европейски коридор, кът на шампиона.

Дворното пространство е изцяло рехабилитирано. Зонирано е, като са оформени две зони – парадна и спортна. Парадна – северно от сградата. Спортна – южно от сградата. Оформена е площадка за изложба на открито. В северната част, между улицата и общата площадка за културно-масови мероприятия, е изградена площадка за предучилищна възраст. Източно от централния вход на сградата е възстановена водна площ на нива, с ниски подпорни стенички, като се облицоват с цветна мозайка. Изпълнено е обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри,  настилки, необходимата площ на падане, паркова мебел. Съоръжения за фитнес, детски съоръжения, тенис маси , волейболна мрежа с колони , информационни табла. Изпълнени са нови стъпала и подпорни стени. Изпълнено е естетическо осветление.

Новите настилки са съответно: бетонови плочи с фаска, цвят сив и червен - при алейните пространства; нова асфалтова настилка – на общата площадка за културно-масови мероприятия; рулонна каучукова настилка, в червен цвят – на двете игрища за волейбол и баскетбол, както и на площадката за гимнастика; акрилна настилка – на пистата за бягане, двете площадки за фитнес на открито, площадката за тенис на маса и двете мини-площадки за скок от място; на площадката за предучилищна възраст ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка 4 см  в два пласта 2х2см.

Парковото обзавеждане е от нови пейки с облегалка и подлакътници, нови надлъжни дървени седалки на трибуните западно от съществуващото футболно игрище, дълги пейки и пейките около големите декоративни кашпи са по индивидуален дизайн, нови кошчета за отпадъци. До площадките за баскетбол и волейбол е добавена спортна стена – метална конструкция с баскетболен кош.

Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват достъпа на ползватели с увреждания.

Изпълнено е ново озеленяване от широколистни и иглолистни дървета, както и масиви от храсти – основно по периферията на терена за изолация от околните улици, но също така и за засенчване на площадките, спортните терени, кътовете за отдих  и алеите.

По отношение на енергийната ефективност е реализирана изцяло нова отоплителна инсталация с нови котли и радиатори. Съществуващото помещение на котелното за отопление е с гориво нафта, като съществуващия резервоар за нафта е вкопан, извън контура на сградата. Изграден е нов обем на котелното, където остават само котлите.

Реализирана е система от соларни панели за задоволяване на потреблението на топла вода.

Реализирано е външно топлоизолиране на всички корпуси на училището – фасадни плоскости, дъна на еркери и обитаеми  помещения, над които във втория етаж има използваема външна тераса, всички плоски покриви на сградите. Фасадите над кота ±0.00 са облицовани отвън с дюбелирани плоскости EPS с дебелина 10 см с площи до 200 кв. м., които са разделени с вертикални ивици с ширина 50см от негорими, твърди, минерални, топлоизолационни плоскости с дебелина 10см. Фасадните участъци на отопляемия полуподземен етаж от кота ±0.00 до прилежащия терен е облицован отвън с дюбелирани плоскости ХРS с дебелина 8 см. Върху топлоизолационните фасадни облицовки е изпълнена циментова дишаща шпакловка с фиброви пълнители и армирани с минерална мрежа (воал). Върху така оформените фасади над кота +0.00   изпълнена силокнова мазилка с минерални пълнители, а под кота ±0.00- водоплътен цокъл на сградата от мозаечни мазилки с минерални пълнители.

Съгласно енергийно обследване за сградата на СУ „П.Р.Славейков” съществуващата топлоизолация на таванските плочи на двойните „студени” покриви на отделните корпуси на училището не изпълнява предназначението си. Изпълнена е нова топлоизолация на мястото на старата  с твърди плочи минерална вата с дебелина 14 см,. В някои участъци съществуващата хидроизолация е премахната, върху добре почистените наклонени покривни плоскости е изпълнена залепена и редена топлоизолация от твърди плочи (каменна) минерална вата с дебелина 12 см. Върху топлоизолацията е изпълнена армирана циментова замазка, успоредно и запазваща    покривните наклони. Върху така оформените покривни плоскости е изпълнена нова газопламъчно залепена двупластна битумизирана хидроизолация. Новата хидроизолация е с горен лицев слой с минерална защитна посипка. Нарушената при покривните ремонтни работи мълниезащита е възстановена.

В архитектурния проект е показано цветово решение на завършените ремонтирани фасади на СУ "П. Р. Славейков". Умишлено е търсена цветова гама, близка до детското цветоусещане. Изпълнени са и декоративни решения на някои плътни части над централния вход на училището и към вътрешния му двор. В тези декоративни пана са използвани символи и призиви, които са характерни само за СУ "П. Р. Славейков" гр. Кърджали и са като негова запазена марка.

Поради изискванията за постигане на нормената осветеност са монтирани повече на брой нови осветителни тела и са разположени по нов и функционално удачен начин.

С огромно удоволствие фирма „Парсек Груп“ ЕООД работи и реализира този проект, осигуряващ една жизнена среда за младото поколение, отговаряща на съвременните тенденции за обучение, възпитание и квалификация. Възпитанието в естетика и отношение към детайла, в екология и опазване на околната среда започват от най-ранна възраст. Считаме, че качеството на образоване е основен аспект в развитието на съвременното общество, за това е важно да не се прави компромис с физическата среда, в която децата ни израстват, и се радваме, че успяхме да дадем своя принос и да покажем на хилядите ученици и техните семейства от СУ „Петко Рачов Славейков“, че бъдеще има.