СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕ, КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

"КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР", СТАРА ЗАГОРА

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж.Владимир Цветанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „АЙ ЕМ СТАРА ЗАГОРА“

АРХИТЕКТ:

Новиза ЕООД

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

Обект: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА

Мултифункционална зала – реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертна зала в сградата на Областна администрация Стара Загора

 

  • Инвестиционни характеристики на сградата

Концертната зала е част от архитектурния ансамбъл на бившия Синдикален дом, построен в края на 1970-те години, състоящ се от ниско двуетажно тяло със сутерен и високо 15-етажно тяло, в което понастоящем се помещава Областна администрация. През 40-годишната си експлоатация залата е изпълнявала функцията на конгресна зала за Синдикатите, в последствие е използвана за провеждане на концерти и различни културни мероприятия. Фасадите на ниското тяло се състояха от плътни ленти, облицовани с мраморни плочи и остъкляване с пластмасова дограма. Интериорът на сградата беше силно амортизиран и морално остарял. Новите обществено-икономически условия налагаха нуждата от създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата като интериор и екстериор.

Настоящият проект за мултифункционална зала в центъра на гр. Стара Загора е реализиран след проведен конкурс на община Стара Загора. Идеята за новата организация на концертната зала е породена от желанието и стремежа да се постигне многофункционалност на този културен център за провеждането на мероприятия с естетически, културно-просветен, познавателен и практически характер, за да може ежедневието на обекта да се насити със стойностни преживявания.  Партерното ниво на залата е хоризонтално и при използване на телескопично прибираща се трибуна със седалки, то би могло да се използва за изложби, презентации, семинари, литературни четения, конференции, танцови забави, изложения и др.

ЗП=1111,02кв.м

2.Етаж=882,47кв.м

3.Етаж=108 кв.м

РЗП=2101,49кв.м

Капацитет на залата- 521 места

 

 

 

  • Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

 

Сградата се намира на стратегическо място в най-оживената част на града и е заобиколена от сгради, строени през различни исторически периоди.

Екстериорът на сградата преди намесата с нищо не показваше за съществуването на концертната зала. Решението с окачена фасада от лазерно изрязана с форми на шевица кортенова ламарина, комбинирана с алуминиеви пана е вдъхновено от преплитането на културите на това място - българското звучене на шевиците, съчетано с усещане за дантела в ориенталската архитектура поради намиращата се в съседство Ески джамия, сега Музей на религиите. Кортеновата ламарина е устойчива на атмосферни влияния и придава един различен вид на фасадата, обединявайки модерна и старинна визия.

Идеята за новата организация на залата е породена от стремежа за постигане многофункционалност. Партерно ниво се оборудва с амфитеатрални тапицирани седалки с телескопично прибиране - система, която предлага възможност залата да се използва за танцови забави, изложения, конференции, презентации, фолклорни танцови спектакли, рецитали и др. 

Залата запазва конфигурацията си, като се подменят облицовките на стените от ПДЧ плоскости с трудногорими материали - акустични панели Ecophone, звукоразпръскващи гипсови декоративни пана и фиброциментови плоскости. Конструкцията на окачения таван в залата се запазва, като се облича с перфориран гипсокартон с минерална вата за звукопоглъщане. С новите облицовки на стени и таван се постига уникална акустика на залата.

За стените и окачения таван на фоайетата са използвани фиброциментови плоскости с цвета на кортеновата ламарина. На ключови места в интериора се появяват перфорирани пана с шевици за осъществяване на връзка между интериора и екстериора. Съществуващите керамични пана във фоайетата се запазват, за да запазят спомена за предишната зала.

Запазват се 24-те купола за горно осветление в източното фоайе на втори етаж, като се монтират ЛЕД ленти по периметъра на куполите. В западното фоайе се появяват 24 кръгли осветителни тела, които оформят реплика на фоайето с куполите.  Фоайетата на втори етаж предлагат възможност за обособяване на информационни кътове, презентации, галерии за постоянни и временни изложби. 

Настилката във фоайетата е от гранитни плочи, а настилката от паркет в залата се запази и се реставрира.

Подменени са всички инсталационни системи със съвременни такива.

 

  • Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака

Сградата е изолирана с каменна вата - 8см за стени и 12см за покрива. Пластмасовата дограма е подменена с алуминиева дограма с прекъснат термомост. След изпълнението на строителството сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление „С” в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление (по първична енергия) съгласно Наредба № 7,  Приложение № 10.

За обекта е предвидена нова отоплителна инсталация, общообменна вентилация и климатизация на залата и механична вентилация за отвеждане на дим и топлина при пожар, с цел да се осигурят нормални условия за обитаване и експлоатация на обекта през цялата година, както и за евакуацията на посетителите и персонала в случай на пожар.

В сградата е обособено ново котелно помещение в подпокривния етаж в съотвествие с противопожарните технически норми. Източник на топлина са два стенни кондензни газови котли.  Използваната съвременна концепция за конструкция на тези стенни отоплителени котли създава оптимални условия за изгаряне на горивото: ниската температура на изгорелите димни газове и ефективната топлоизолация на котелното тяло позволяват да се достигне КПД до 107 % при температура на топлоносителя 50-30 ̊C.

В залата е постигната много добра акустика. При избора на звукопоглъщащи конструкции за акустична обработка са съблюдавани изискванията за малка повърхнинна маса, еднотипност на елементите, възможност за лесен монтаж, трудногоримост.

Сценичната техника се запазва и реставрира. Добавят се нова светлинна ферма, задвижвана с мотор редукторна група, нов екран за презентации.

Използвана е съвременна озвучителната система, базираща се на модулни фронтални озвучителни тела тип ine array. Модулите са активни и групирани така, че се осигурява пълночестотно възпроизвеждане на звука за ежедневни събития. За провеждане на концерти се използват допълнителни тела, като се поставят на аванс сцената. Разработена е система за ефектно сценично осветление, като предвижда възможност, общото осветление на залата и част от осветлението в фоайетата да може да се управлява от пулта за ефектно сценично осветление.  В стенната облицовка на залата за вградени 4 ниши от двете страни на сценичния портал за монтиране на прожектори за сценично осветление.

За обекта се предвижда основно, дежурно, художествено, аварийно и евакуационно осветление. Основното общо осветление в салона на залата е индиректно и е разположено в окаченият акустичен таван. Общото осветление в коридорите, фоайетата, входните зони, фоайетата е проектирано с осветителни тела за вграждане в окачен таван, с LED светлоизточници. За изложбената зала и за окачената фасада е предвидено художетвено осветление.

 

  • Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че трябва да бъде отличена
  1. Екстериор, който обединява модерната и старинната визия на околните сгради и насочва посетителите към новия културен център
  2. Единство на интериора и екстериора, запазен е спомена за старата зала
  3. Многофункционалност на залата - съвременно звучене, уникална акустика, гъвкавост на пространството