СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

ПАРК "АРТИЛEРИЙСКИ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

"ДЕ Студио"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ВДХ“ АД

АРХИТЕКТ:

Институт за градско планиране Арх. Моника Пенчева д-р арх, л. арх. Младен Танов

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326а, гр. Стара Загора

 

Настоящият проект представлява продължение на Парк Артилерийски в гр. Стара Загора е реализиран след проведен конкурс на община Стара Загора.

Теренът се намира в западната част на града и е разположен в територия принадлежаща в миналото на Министерство на отбраната, но отдавна не се използва по предназначение. Имотът е с обща площ 42 110 кв.м. и с денивелация приблизително 12м. в направление север-юг. Всички подходи са съобразени с вече изградената инфраструктура и среда на обитаване в района, като с това допринасят за комфорта на живущите в околните пространства.

Идеята за този проект се заражда от желанието да се обезпечи необходимостта от място за рекреация и отдих на жителите в западните кватрали на града, като тенденцията е Парк „Артилерийски“ да се превърне в зона с общоградско значение.

Всички елементи на парковата среда са насочени предимно към деца в ученическа възраст, тинейджъри и младежи.

Eдно от основните предизвикателства при създаване на цялостната визия бе да се създаде активна паркова среда, която в същото време да не бъде натрапчива и претрупана. Да се създадат обекти, които хармонично се вписват в средата, но едновременно с това са достатъчно атрактивни и завладяващи за посетителите. Да се впишат всички желани функции, без това да влияе негативно на природните дадености.

Изградена е обща визия посредством аморфни форми и нестандартни постройки, които обаче са интегрирани в ландшафта и сякаш „израстват“ от повърхността на терена, като естествената денивелация спомага за това. Алейната мрежа е изцяло от овални форми разливащи се върху терена и оплитащи пространството в завладяващ лабиринт, който винаги те отвежда до нещо интересно. Композицията контрастира на ортогоналната улична мрежа на града. От една страна, продължавайки основната идея на вече изградената част от парка, а от друга създавайки едно по-различно и нетрадиционно пространство от това, с което хората са свикнали.

Посредством различни павилиони и съоръжения са вплетени всички желани функции, които са разделени в няколко категории:

  • Обекти насочени към изкуство, култура и образование – Лятна сцена (с опция за прожекции на открито), Класна стая (за провеждане на изнесени занимания), Павилион на литературата, вдъхновен от историята за „Малкият принц“, Централни павилиони за различни експозиции и Слънчев часовник за измерване на времето, посредством човешка намеса.
  • Обекти със спортна насоченост – катераческа стена, въжена градина, тенис на маса, площадка за запознаване с основните правила за движение и пътни знаци. През парка преминава и двупосочна велоалея, която е обвързана с цялостната велоалейна мрежа на града.
  • Елементи за отдих и забавление – по-тихи алейни пространства, различни по вид беседки, горски къщи за отдих или пикник, музикална детска площадка, терен отреден за изграждане на площадка за деца и младежи със специални потребности, както и терен предназначен за разполагане на увеселителен парк с постоянен характер, който да се изгради в унисон с общата визия на парка.
  • Цялото парково обзавеждане (пейки, кошчета за битови и разделни отпадъци, велостойки и пр.) е с уникален дизайн,  разработен  специално за проекта и съобразен с общата архитектурна идея.

            Паркът е, може би, единственият по рода си в България, изцяло достъпен за хора в неравностойно положение, където те могат да прекарат пълноценно времето си. За целта  върху голяма част от основните алеи са положени водещи тактилни ивици, всички места в парка, достъпни посредством стъпала, разполагат и с втори обходен маршрут, питейните фонтанки са пригодени за хора в инвалидни колички, а също така е изграден санитарен възел с необходимото оборудване.

Предизвикателство, пред което не се пречупиха инженери и строители, бяха всички аморфни форми, внушителни перголи и конзоли, които допринасят за уникалността на парковата архитектура.

Естеството на обитаване, в миналото се оказа друга тежка задача пред нас – всички стари бетонови постройки, с мащабни сутеренни нива и бетонови плацове пред тях, вече са минало и за по-малко от година, на същото това място е засадена растителност, която се развива и ще става все по-красива с времето. Но добрите примери от миналото не бива да се подценяват, затова запазихме част от алейната мрежа на старото военно поделение, подчертана от внушителни иглолистни видове. Също така реставрирахме настилката от гранитни павета, която се беше запазила във времето.

Всички използвани материали са съобразени със заобикалящата среда, като основен подход беше, общата визия да е максимално натуралистична и минималистична. Покривните плоскости на централните павилиони и лятната сцена са с подходящ наклон и залесяване със суколентна растителност, което ги превръща в част от средата, възприемаща се от човешки поглед. Използваните бетон, метал и дърво са преплетени във всички елементи, на територията на парка, като се прокарва една общата концепция, на иначе различни по форма и функция обекти.

В изграждането на ландшафта също сме се съобразили с месните растителни видове, климатични условия и визия на града. Кътовете за отдих са богато озеленени с тенденция тази растителност да се развива, през следващите няколко години, до достигане на пълния си потенциал. На територията на парка е запазена цялата дървесна растителност в добро състояние. По тази причина, дори и нов, паркът вече разполага с добре засенчени зони, който ще са подходящи за отдих през летните месеци. Проектът е създаден с желание и отношение, към младото поколение. Той обедини усилията на проектанти, възложители и строители в една обща идея - създаване на градско пространство, което да е атрактивно, завладяващо, уникално и разпознаваемо по рода си.

Проектът е плод на отворен архитектурен конкурс и смятаме, че вече реализиран, може да се превърне, в един от добрите примери, как в България могат да се осъществяват стойностни проекти, които са плод преди всичко на творческата мисъл на архитекти и инженери. За по-малко от месец, това място се превърна в предпочитана дестинация за малки и големи. От момента, в който паркът функционира като такъв, катераческата стена, въжената градина, тенис масите и всички останали елементи са пълни с деца и младежи, които са излезли навън, за да разберат може ли света да е по-интересн и вълнуващ отколкото този в интернет пространството. Искрено се надяваме техният отговор да бъде ДА!