СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете > "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАДЛЕЗ НАД ЖП ЛИНИЯ И БУЛ. "СЛАВЯНСКИ"

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАДЛЕЗ НАД ЖП ЛИНИЯ И БУЛ. "СЛАВЯНСКИ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Е. Панамска

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Трейс Груп Холд“ АД

АРХИТЕКТ:

инж. Калин Калчев

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

Обект: Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“

гр. Стара Загора

Инвестиционни характеристики на обекта

Реконструкция на пътния надлез по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ над ЖП линия и бул. „Славянски“ (550 м) се налага поради силната натовареност на този участък и транспортните задръжки в пиковите часове на деня, което рефлектира върху движението на градския транспорт. По този пътен участък минават две тролейбусни линии и една автобусна линия, които обслужват южна промишлена зона, кв. "Кольо Ганчев" и кв. „АПК“ в гр. Стара Загора. Съоръжението е основна и единствена връзка на транспортните потоци от АМ „ТРАКИЯ“ към гр. Стара Загора и представлява своеобразен вход на града от магистралата към централната градска част.

 

 • Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

Изпълнението на проекта постига основаната цел, а именно реконструкция на надлез над жп линия и бул. „Славянски“ по бул. „Св. Патриарх Евтимий” (550 м) и реконструкция на две Т-образни кръстовища по бул. „Славянски“ в кръстовища с кръгово движение. С изпълнението на проекта се разширява пътното платно и се обособяват бус ленти за превозните средства на градския транспорт. Това включва основен ремонт на съществуващата конструкция на три мостови съоръжения на км 0+141. 86, км 0+209.54 и км 0+373.60, уширение и модернизация на надлеза по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и привеждане на габарита на пътното платно на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ към Габарит Г- 13. Преди реализиране на проекта, пътното съоръжение разполагаше с три активни ленти за движение, които се използват алтернативно сутрин и след обяд с оглед на пиковото движение. Тротоарите бяха необезопасени, с намалена ширина, предвид съществуващите габарити на мостовите съоръжания.

 

 • Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака

С изпълнение на проекта се постигнаха следните параметри:

 • Уширение на пътното платно – 13м;
 • Обособяване на 4 активни ленти за движение с ширина по 3.25м;
 • Подмяна на съществуващите настилки на тротоарите и уширение на прилежащите пешеходни площи;
 • Осигуряване на достъпна среда в зоната на кръстовищата;
 • При съоръженията на надлеза на км 0+141. 86, км 0+209.54 и км 0+373.60 се реализира пълна реконструкция, изразяваща се в нова пътна плоча и нови тротоарни блокове, подмяна на липсващото бетоново покритие и импрегниране на всички видими повърхности;
 • Реконструкция на двете T-образни кръстовища при връзката между бул. „Славянски“ и бул. „Св. Патриарх Евтимий“ в кръстовища с кръгово движение с радиус от 12 m и напречен наклон от 2.5%.
 • Отводняването се извършва повърхностно с помощта на напречни и надлъжни наклони, отвеждащи повърхностните дъждовната вода до нови дъждоприемни шахти. Монтирани са нови тръби и тръбни връзки.
 • Реконструкция на пътната конструкция е оразмерена и изпълнена за „тежко“ движение.
 • Реконструкцията на тротоарните площи включва укрепване, чрез армирана насипна подпорна конструкция, нови бордюри, тротоарни плочи, монтиране на предпазен пешеходен парапет.
 • С организацията на движението е положена нова пътна маркировка от акрилатна боя с перли, монтирани нови пътни знаци и еластична предпазна ограда.
 • В процеса на строителство предизвикателство и постижение е изместването на съществуваща тръбна система в новоизградена тръбоканална мрежа на комуникационните оператори: Булгартел, Теленор, Интернет груп, БТК, Военно формирование, Булсатком, А1, Държавна агенция „Електронно управление“.
 • Реконструкция на контактна мрежа на железопътна линия, която включва монтаж на фундаменти, стълбове,  проводници, огради, табели, знаци и др.
 • Реконструкция на тролейбусна контактна мрежа, като се монтираха нови  стълбове, конзоли и  проводници;
 • Реконструкция на улично осветление, като се направиха изкопи и фундаменти за стълбове, монтирани са нови стълбове, енергоефективни осветителни LED тела, кабелни трасета, клеми и др.

 

 • Защо смятате, че обектът трябва да бъде отличен - избройте 3 ключови качества, заради които смятате, че трябва да бъде отличен
 1. Повишава пропускливостта на личен и градски транспорт. Намалява до минимум задръстванията в пиковите часове, чрез осигуряване на четири лентово движение на ниво надлез и посредством нови кръгови кръстовища при включване на движението към останалите градски артерии.
 2. Пълна рехабилитация и реконструкция на стари мостови съоръжения и съпътстваща инфраструктура, удължаващи живота на съоръжението и създаване на нов облик на входа на гр. Стара Загора откъм АМ „ТРАКИЯ“.
 3. Комфорт и безопасност на движение на МПС и пешеходци.