СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете > ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ПАРК "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ"

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА ПАРК "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Стара Загора

КОНСТРУКТОР:

ланд. арх. Корнелия Матарова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ВДХ“ АД

АРХИТЕКТ:

ДЗЗД "Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора"

АДРЕС:

Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ

Обект: Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на

Парк „Митрополит Методий Кусев“

 

 • Инвестиционни характеристики на парка - до 2000 знака

Парк “Митрополит Методий Кусев” – Аязмото е едно от местата, с които се гордеят гражданите на Стара Загора. Това е първият градски парк от европейски тип в България. Неговото създаване започва по идея на Митрополит Методий – с гражданско име Тодор Йовчев Кусев, роден през 1838г. в гр. Прилеп, Македония.

Паркът е разположен на площ от 3200 декара, на един от склоновете над Стара Загора, в така наречения от турците „Ахмак баир“, а от българите - „Аязмото”.

Парк „Митрополит Методий Кусев” /”Аязмото”/ е любимо място за старозагорци и гостите на града. Алеите на парка са предпочитано място за разходка с приятели, каране на велосипед, джогинг и туризъм. През 1998г. с Протокол № 9/15.06.1998г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата и съгласно чл.12, ал. 1, б „а“ от Закона за паметниците на културата и музеите, 60 хектара от неговата територия са обявени и вече притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория „Национално значение“. На територията на парка се намира и Параклис „Св. Теодор Тирон“, който е обявен за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „Местно значение“. Параклисът е построен върху извора, в който Св. Цар Борис е приел светото кръщение. Парк „Митрополит Методий Кусев” е известен и с редки и уникални растителни видове за България, те са включвали 180 местни и екзотични дървесни и храстови вида, които лично Митрополит Методий е събирал от различни места на света и е засадил в тогава обезлесен хълм над Стара Загора.

С реализиране на настоящият проект се постигна възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка, подмяна на компрометираните видове със същите, с цел запазване духа на парковата среда, попълване на редиците от Кипариси по западната алея и поетапна подмяна и попълване на екземплярите от Източната туя с Кълбовидна туя с по-нисъка и по-широка корона, възстановяване на характерни гледки, групи, композиции от първоначалната визия на парковото пространство – възстановяване на саксиите с палмите по стълбите по главната алея, малко по-късно изградения розариум около шадравана с жабките, перголата с розите, пространството около паметниците и др. Създадени са нови тематични пространства, „зелени“ маршрути като: „Пътеката под Кипарисите“- разположена западно от източната обходна алея;  „Поляната с Кедрите“ ; „Поляната с Алепския бор“ и др.

На поляната с Атлаския кедър, разположена западно от игрищата за бадминтон /бившия разсадник/, се намират най- интересните видове в парка– Pinus maritimа, Pinus ponderosa, Gimnocladus, Ginkgo biloba, Pinus halepensiis Brutia, Abies pinsapo и др.

 

 

 

 

 

 • Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

 

Строителните дейности включват възстановяване и реконструкция на съществуващи кътове и елементи в парковата среда: входно пространство около фонтана „жабките”, шадраваните и настилките по централната алея, Малкото Аязмо, пространство около параклиса и фонтана, Алековия кът, реконструкция на всички водни площи, възстановяване първоначалната визия на фонтана „Жабките“, както и пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на Малкото Аязмо.

На територията на парка са оформени няколко категории зони и пространства:

 • Зони за социални контакти - Обхваща зоните около входните пространства на парка, централната алея, Летния театър, пространството около Бадминтон игрищата и залата с „Кривите огледала“.
 • Зони за тих отдих - Определени са тихи места в парка, отдалечени от „шумния“ поток, за поставяне на беседки, места за пикник.
 • Зона Културно историческо наследство - Обхваща пространствата около съществуващите паметници, Алековия кът, Параклиса „Свети Теодор Тирон“, Входната арка с паметника на Митрополит Методий.
 • Зони за спорт и атракции. Детски зони - Предвижда се възстановяване и реконструкция на съществуващи спортни игрища и площадки. Детските площадки ще са на местата на съществуващите в ниските и високите части на парка. Те съчетават съоръжения за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години. За по-големите са предвидени спортни площадки, велопарк, въжена градина.
 • Екопътеки. Зелени маршрути - Характерния облик на парка се свързва основно от неговата характерна растителност – Кипарисите, Кедрите, Алепския бор. Някои от тези дървета са от времето на Митрополит Методий. „Зелените“ маршрути са  ситуирани основно по направленията с екзотични и вековни  дървета. Екопътеките водят до характерни места и гледки в парка.

Парков дизайн:

 • растителност – възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав на парка, подмяна на компрометираните видове със същите, възстановяване на характерни композиции от първоначалната визия на парковото пространство, създаване на „зелени маршрути“ („Пътеката на Кираписите“, „Поляната с Кедрите“, „Поляната с Алепския бор“ и др.);
 • паркова мебел - проектирана е с уникален дизайн за парка, с естествен дървен материал;

 

 

 

 

 

 • Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака
 • реконструкция на всички водни площи и пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на парка;
 • цялостна подмяна на парковото осветление с енергоефективно ЛЕД осветление;
 • монтиране на система за видео наблюдение;
 • осигуряване на достъпна среда до всички елементи на парковото пространство;
 • пешеходни комуникации, пренареждане на съществуващите каменни настилки – реставрация, рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари, площадни пространства, стълби с автентични материали,.

Основни дейности по съществуващите кътове:

 • Входно пространство около фонтана „Жабките“ – възстановяване на автентичния вид на фонтана и подчертаване на пространството около него с жив плет;
 • Шадраваните и настилките по централната алея – реконструкция на шадраваните по главната алея, възстановяване на компрометираните настилки с автентични материали;
 • Малкото аязмо – обновяване на съществуващата детска площадка и организирането й за две възрастови групи 0-3 год. и 3-12 год., подмяна на детските съоръжения с естествени дървесни материали, организиране на съществуващото амфитеатрално пространство като „амфитеатър на открито“ чрез поставяне на паркова мебел и „зелена“ сцена;
 • Детската площадка по западната алея;
 • Перголата с розите – възстановяване на перголата и организиране на пространството като малък „Розариум“;
 • Алековия кът – възстановяване на чешмата „Гъбката“ и съществуващата „Естрада“;
 • Детската площадка под летния театър;
 • Пространство около параклиса и фонтана;
 • Игрищата с околното пространство – експониране на вековните дървесни видове, организиране и обновяване на детската площадка под залата с „Кривите огледала“. Подмяна на амортизираните съществуващи спортни съоръжения на съществуващата спортна площадка, южно от игрищата, поставяне на паркова мебел и възстановяване на настилките;
 • Спортната площадка под игрищата;
 • Спортната площадка западно от главната алея;

Нови кътове за отдих и атракции:

 • Изграждане на въжена градина на територията около огледалата
 • Изграждане на нова спортна площадка под „Хижата“ и велопарк
 • Поляни за пикник, беседки, заслони

 

 

 

 • 23 188.00 кв.м. прочистена растителност, вкл. окастряне, изсичане, изкореняване на дървета и храсти, окосяване на трева;
 • 22 345,00 кв.м. доставка и полагане на асфалтобетон;
 • 14 943.00 кв.м. настилка редени каменни плочи естествена форма;
 • 7 566 кв.м. пренаредени и попълнени нарушени участъци редени каменни плочи естествена форма;
 • 3200.00 дка реновирана паркова площ;
 • 588 броя доставени и засадени иглолистни дървета;
 • 154 броя доставени и засадени широколистни дървета;
 • 7638 броя доставени и засадени широколистни храсти;
 • 1920 броя доставени и засадени иглолистни храсти;
 • 78 броя доставени и засадени цветни партери;
 • 154,19 дка затревени площи;
 • 3 535,00 кв.м. реновирани и модернизирани детски площадки;
 • 300,00 кв.м. новосъздадени спортни площадки.

 

 • Защо смятате, че обектът трябва да бъде отличен - избройте 3 ключови качества, заради които смятате, че трябва да бъде отличен
 1. Съхраняване и опазване на емблематичен парк за гр. Стара Загора с огромна обществена значимост като паметник на градинското и парково изкуство от национално значение.
 2. Създаване на регистър на съществуващите декоративни дървесни видове, и фитосанитарна оценка за състоянието им, санитарно почистване на заболели видове сред тях и засаждане на стотици нови дървета от същите ценни видове.
 3. Подобряване физическата среда в парка с цел създаване на зелена и достъпна паркова среда, запазвайки автентичния дух и дизайн.