СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > "РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА АВТОМОБИЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ" - "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

"РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА АВТОМОБИЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ" - "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

ИНВЕСТИТОР:

"БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

КОНСТРУКТОР:

„МП Груп“ ЕООД инж. Адриан Софрониев Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Микс Констръкшън“ ООД

АРХИТЕКТ:

ИВO ΠEТPOВ – APXИТEКТИ ООД / арх.Боян Панов, арх. Димитър Димитров и арх. Цветан Петров

АДРЕС:

с. Гурмазово, общ. Божурище
ИНФОРМАЦИЯ

През 2019 г. Бер-Хелла термоконтрол, която е част от германската компания BHTC, разшири завода си за производство и сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи в с. Гурмазово, Община Божурище. Проектът е дело на Иво Петров – Архитекти, а строителните работи са изпълнени от Микс Констръкшън ООД.
 
Инвестицията в новата сграда е 32 млн. лв., като се очаква капацитетът на предприятието да нарасне с 80%. Броят новонаети служители е 250, като общият им брой вече надхвърля 700. Разширението е с приблизителна площ от 6500 кв.м. като две трети от нея са производствена площ, а останалото са складове, технически зони, офиси и лаборатории.
 
Проектът е от съществено значение за бизнеса на компанията в България и Европа. Решението за него е взето след внимателен анализ на дългосрочните перспективи у нас. Behr Hella Thermocontrol е сред най-големите производители на климатични системи за марки като Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Daimler и други. Производствената база в България е най-голямата от всички страни, в които компанията има свои представителства и производство.
 
Обликът на сградата е продиктуван от фирмените стандарти на инвеститора и визията на съществуващата сграда. Използвани са идентични материали, цветове и текстури, без да се прави компромис с качеството на вложените строителни продукти. Предвидено е разширение на паркинга за служители и посетители с контрол на достъпа. Съществуващият ландшафт е обогатен с разнообразни дървесни видове, а наличната поливна система е разширена.
 
 
 
Предизвикателство:
 
Най-голямото предизвикателство пред проекта е по време на строителната дейност производството в съществуващата фабрика да не спира и за минута. Как се случва това, когато трябва да бъде демонтирана цяла фасадна стена с дължина над 140 метра, заедно с носещата ѝ подконструкция и то без вибрации, които смущават производствения процес?
 
За гладкото протичане на процеса по демонтаж е предвидена временна стена, изградена от страната на съществуващото производство, която да не позволи нарушаване на микроклимата и същевременно да позволи премахването на фасадната стена и оформяне на контактната зона. В същото време изпълнението й от фасадни термопанели редуцира наличието на прахови частици и шум до минимум. С цел намаляване на вибрациите при уплътняване на земната основа в непосредствена близост до функциониращото производство са направени редица тестове с различно оборудване, като процесът е следен непрекъснато посредством измервания с виброметри.
 
Последващо разширяване:
 
С новата сграда е предвидена възможност и за следващо разширение, като вертикално монтираните фасадни панели са прерязани предварително, така че да могат лесно да се демонтират и главните греди за бъдещото разширение да стъпят директно върху последния ред колони, без да се налага дублирането им.
 
Друго голямо предизвикателство за проектантския екип представлява окачването на инсталационните трасета за покривната конструкция, тяхната координация и преминаване през брандмауери, пожарозащитни стени и димни завеси. За вентилацията и климатизацията на сградата са предвидени климатични камери, които да осигурят поддържането на необходимия микроклимат в производството. Разполагането им в съществуващо техническо помещение, отделено с брандмауер от производството, налага осигуряване на безпроблемно преминаване на значителни инсталации през покрива.
 
За нуждите на производствения процес са изградени азотни кули за съхранение на азот, разположени на площадката извън сградата. Предвидена е също така инсталация за сгъстен въздух с резервиращ компресор.
 
За постигане на по-висока степен на комфорт на работната среда в производството са инсталирани покривни лупи /sola tubes/, които позволяват равномерното проникване на отразена естествена светлина.
 
Проектиран и изпълнен е високотехнологичен склад със система за мобилни стелажи за ефективно използване на площите. По този начин се използва максимално капацитета на склада при наличие на ограничена площ. Подвижните стелажи се управляват от специализиран софтуер като са монтирани и датчици за движение във всеки един от обслужващите коридори.
 
Високотехнологичното производство изисква безупречно изпълнение на стоманобетоновата настилка, за да се осигури равна основа за полагане на ESD под /антистатична настилка/, която възпрепятства освобождаването на статично електричество в помещения с електроника и го пренасочва към земната основа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: