СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Корпоративни сгради > МПАРК - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА И РЕСТОРАНТ

КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

МПАРК - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА И РЕСТОРАНТ

ИНВЕСТИТОР:

„М Парк”ООД

КОНСТРУКТОР:

Екстрийм Инжeнеринг Груп ООД - инж.Борислав Василев , инж.Мария Динева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

”МИКС КОНСТРЪКШЪН“ ООД

АРХИТЕКТ:

"Амфион", арх. Борислав Богданов

АДРЕС:

София, Военна рампа
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ: Адмнистративна сграда със складова база и ресторант, район Надежда, гр.София

 

ПРОЕКТАНТ: АМФИОН ЕООД

ИНВЕСТИТОР И СОБСТВЕНИК: “М ПАРК” АД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: МИКС Констръкшън ООД

НАДЗОР: Строителен Стандарт ЕООД

Подизпълнители : Интерконтинентал Инженеринг ЕООД

                                  Леверидж ЕООД

                                 Р.К.И. България ООД

 

Предмет на настоящия проект е Административна сграда със складова база и ресторант, ситуирана в район Надежда, гр.София. Сградата се състои от административна част с общо 6 офиса на 3 етажа, ресторант, с капацитет до 50 места и 4 склада на първи и втори етаж.

Целтът на проекта е чрез иновативен архитектурен подход и добра организация на пространствата, да създаде качествена работна среда и да повиши удовлетвореността на служителите от работата.

Визията на сградата е модерна, използвани са правилни, чисти обемни форми. Фасадното решение е съобразено със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградата в околността. Използвани са и архитектурни декоративни елементи за допълнително обогатяване и подчертаване на отделни части от сградата – стълбище, еркери. 

На партерното ниво са поместени два офиса, четири санитарни възела, ресторант, както и два склада. Входът към административната част сe състои от фоайе и вертикална комуникация – стълбищна клетка и асансьор. Обособен е отделен вход за ресторанта от запад. На ниво терен се осъществява паркирането, състоящо се от 31 паркоместа.

На първото надземно ниво са обособени фоайе, два офиса, четири санитарни възела и два склада, които се обслужват посредством стълбищна клетка и асансьор.

 

На второто надземно ниво е поместена само административната част от сградата – фоайе, два офиса и два санитарни възела. Осъществена е връзка с покрив терасата на кота +12,90, която е организирана като зона за отдих и развлечение.

Подходът за автомобили на ниво терен се осъществява от улица „Илиянско шосе“ №8.  Главните пешеходни подходи са разположени от запад. Паркирането се осъществява с наземно паркиране в границите на имота.                      

Избраната за реализация на административното тяло конструкция е монолитна, стоманобетонна с вътрешни преградни стени от тухлена зидария, гипсокартон преградни стени и външи ограждащи стени – окачена фасада. Предвидената конструкция за складовете е сглобяема, стоманобетонна с външни ограждащи стени – термопанел.

ПРИЛОЖЕНИЯ: