СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

МЕТРОДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ"

ИНВЕСТИТОР:

"Метрополитен" ЕАД

КОНСТРУКТОР:

"Биас-М" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение "Геометро Земляне" - Геострой АД лидер с партньори: Трансремонтстрой ЕАД и Биас-М ЕООД

АРХИТЕКТ:

"Биас-М" ЕООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ПЪРВИ ЕТАП -ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕТРОДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ" ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ПРЕСТОЙ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ ЗА ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ 
 
Метродепо „Земляне” е предвидено за обслужване на трети диаметър на Софийското метро.
Обектът се намира от южната страна на кръстовището на ул. „Житница” и новопроектираната улица „Инж. Иван Иванов”. По предназначение в него ще се съвместяват метродепо за техническа поддръжка и престой на подвижния състав на трета метролиния и автобусно депо за зареждане и гариране на автобусите на Градски транспорт. 
Предвиден е един главен подход от ул. „Житница”, който осигурява достъп до метродепото и административната сграда. 
Чрез четирилентов тунел под релсовото трасе е осигурена директна връзка на автобусите и служителите с паркингите, административната сграда, обслужващите сгради, автомивката и дизел станцията. 
За нуждите на метродепото са предвидени гаражно и ремонтно хале, административна сграда, мивка за метровлаковете, паркинг за автомобили на служители и др. 
 
Гаражно хале
Сградата е предназначена за престой, почистване, за дейности по проверка на изправността и за леки ремонти, които не е необходимо да се изпълняват в ремонтно хале. Сградата е с външни габарити 172/68 м.    Предвидени са 13 коловоза, на които могат да се поместят общо 25 влака с дължина 79.60 м. Интересно съоръжение е каналния струг, който е разположен под нивото на работната площадка. Той служи за репрофилиране на колелата на влака без да се демонтират. В дъното на същия коловоз е разположена бояджийската камера за цели вагони.
 
Ремонтно хале и котелно
Двете сгради са разположени/долепени южно на гаражното хале. Сградата на ремонтното хале е с външни габарити 107/37м. То е оборудвано с два портални крана с товароносимост 12.5 тона, с които се обслужва цялата дължина на помещението. В основния обем на ремонтното хале са разположени три коловоза с ремонтни канали и един коловоз за талиги. На двете нива по южната страна на халето са разположени технически помещения като: Компресорно/Двигателно, Пантограф, Склад резервни части и инструменти, Акумулаторно/Дестилаторно и др.
Конструкция на гаражно и ремонтно хале
Конструкцията  е  стоманобетонна  сглобяема,  конструктивната  схема  е скелетна.
Главните покривни 2Т-греди са предварително напрегнати, изготвени в заводски условия и стъпват посредством неопренoв лагер върху колоните, като са фиксирани със шпилки и закладни части в двата края. 
Столиците са стоманобетонни сглобяеми елементи, предварително изготвени в заводски условия и стъпват върху главните 2Т-греди посредством неопренов лагер, като са фиксирани със шпилка в двата края. 
Покривната ламарина е трапецовидна, носеща, с максимално подпорно разстояние 6.40 м.
Колоните са стоманобетонни сглобяеми, предварително изготвени в заводски условия със сечение 60х60 см. Колоните се монтират в сглобяеми или монолитни чашковидни фундаменти и се замонолитват с бетон, като чрез тази връзка се осъществява запъване в чашковидните фундаменти. 
Ограждащата конструкция се състои от фасадни панели с дебелина 10 см. и цокълни панели – стоманобетонни сглобяеми, изпълнени в заводски условия.
 
Административна сграда 
В сградата се намира диспечерския пункт за управление на всички системи на трети метродиаметър и също така помещения за  необходимия технически персонал, осигуряващ функционирането на депото.
 
Влакомивка – монтираното оборудване позволява измиването на 1 влакче от 5 вагона да се извършва за 10 минути.
 
Останалите изградени сгради и съоръжения част от проекта са:
Нов паркинг за 126 автобуса;
Автоматична автомивка за измиване на два автобуса;
Бензиностанция с 6 горивоколонки;
Транспортен проход.