СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

ИНВЕСТИТОР:

AББ България“ ЕООД – клон Петрич

КОНСТРУКТОР:

инж.Борис Алексиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Монолит 21 - Андонов и Захов" ООД

АРХИТЕКТ:

арх.Георги Стоянов

АДРЕС:

гр.Петрич
ИНФОРМАЦИЯ

„Завод за продукти ниско напрежение“ на АББ България ЕООД, клон Петрич

 1. АББ започва изграждането на нов завод в Петрич, което бележи втората голяма инвестиция на компанията в региона и петата производствена база на АББ Груп в България. Новият завод с площ от 7 400 кв.м. ще произвежда продукти ниско напрежение за АББ и ще създаде още 420 работни места, когато започне работа на пълни обороти.
 2. аводът представлява инвестиция на зелено на стойност 7 милиона лева и ще бъде изграден до първата производствена база на АББ в Петрич. Когато бъде завършена, новата сграда ще предлага модерни работни места за дейности като заваряване, предварително сглобяване, окончателно сглобяване и изпитвания, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции.
 3. Новият завод ще бъде изграден според най-високите стандарти в строителството и ще включва производствено хале с площ от 3 500 кв. м., административна част с площ 1 500 кв. м., както и 2 400 кв.м. зони за логистика и експедиция за дистрибуция на произведените артикули.
 4. Сградата се състои от
  1. 4 производствени помещения всяко с площ от близо 800кв.м. разположени на 2 етажа
  2. 2 складови помещения всяко с площ от 600кв.м и обем от над 700 палето места
  3. Зона за входящ-изходящ контрол на суровините и материалите - 600кв.м
  4. Зона за товаро-разтоварни дейности - 600кв.м
  5. Административна сграда разположена на 3 етажа
   1. Етаж -1
    1. Съблекални за служителите в завода
    2. Помпено помещение
    3. Главноразпределително табло
   2. Етаж 0
    1. Рецепция 60кв.м
    2. Столова с около 120 места – 350кв.м
    3. Тоалетни – 50кв.м
    4. Копресорно помещение – 40кв.м
   3. Етаж +1
    1. Офиси – 500кв.м