СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ЮСК В БОЖУРИЩЕ"

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

"ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ЮСК В БОЖУРИЩЕ"

ИНВЕСТИТОР:

“ЮСК БУЛ“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

”МИКС КОНСТРЪКШЪН“ ООД

КОНСТРУКТОР:

„БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,„Бета Консулт“ ООД,“К-Проект” ЕООД

АРХИТЕКТ:

”Иво Петров – Архитекти“ ЕООД с екип: арх. Димитър Димитров, арх. Слав Динев и арх. Цветан Петров; „АК83 Архитекти“, „NAB Архитекти“ ЕООД

АДРЕС:

гр.Божурище, София
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики на сградата

Най-новият логистичен център на JYSK е уникален за България проект по своите мащаби и значение за икономическото позициониране на страната ни. Това е четвъртото подобно съоръжение на JYSK в света и най-високият клас действащ в момента склад в България.

Инвестицията от страна на JYSK е в размер на 105 млн. евро и допринася за развитието не само за българската икономика, но и за оптимизиране на международните търговски връзки – складът ще обслужва над 270 магазина на веригата в седем държави в региона.

Макар и условно разделена на етапи, сградата е изпълнена наведнъж в рамките на две години, което създава предпоставки за един изключително труден за менажиране проектантски и строителен процес. За успешното завършване на проекта са вложени над 20 000 човекочаса проектиране, над 60 000 човекочаса на мениджърския състав на строителя и безброй часове строителни дейности. Извършени са над 1 200 000 кубически метра изкопи и приблизително над 100 000 кубически метра насипи. Поставени са приблизително 50 000 тона сглобяема стоманобетонна конструкция и над 12 500 тона стоманена конструкция.

Индустриалната зона Божурище край София е стратегическа точка, която в бъдеще ще спестява на компанията JYSK 10 млн. евро годишно от транспортни разходи. Застроената площ върху терена от 300 декара надвишава 90 000 кв.м и включва два високо стелажни автоматизирани склада с транспортен коридор, приемна зона, логистична зона за онлайн поръчки, административна сграда, паркинг, портал, както и много други обекти с поддържаща функция.

 

Архитектура, дизайн, функционалност

Най-впечатляващата част от целия проект са именно двата високостелажни автоматизирани склада. Всеки един от тях е с височина 42.5 м. и капацитет общо от 122 000 палетни места или 145 000 куб.м стоки. Складовете са проектирани като самоносеща се стелажна система, при която самите стелажи играят ролята на своеобразна пространствено-прътова конструкция, която след асемблиране се облича с фасадни термо-панели.

Чисто функционално сградата е разделена на зони и отделни сгради с административно-офисна функция и такива с изцяло логистично-складова или поддържаща функции. Съчетанието на видимия бетон с неговата масивност и груба визия с прецизността и елегантността на стъклото и метала оформят своеобразния облик на тази внушителна сграда, над която се извисяват впечатляващите обеми на двата високостелажни склада.

Складовете са напълно автоматизирани – функционират посредством високоскоростни трансманипулатори, които се движат върху релси, насочвани и управлявани чрез специален софтуер и в тях няма да работи персонал.

Най-голямото предизвикателство е именно координацията на многобройния екип от участници, както в проектирането, така и в изпълнението на проекта. За да се осъществи тази координация е използван голям набор от различни софтуерни решения и онлайн платформи за обмен на информация.

Проектантски екип: Ивo Πeтpoв – Apxитeĸти ООД – водещи проектанти; AK83 Architects (Дания); NAB Архитекти ЕООД; 
MIKS Construction Ltd., главен изпълнител
Vоеѕtаlріnе VАЕ GmbН oт Aвcтpия, вносители и изпълнители на ĸoнcтpyĸциятa зa виcoĸocтeлaжнитe cĸлaдoвe
WЕВ Еlеmеntbаu GmbН oт Гepмaния – вносители и изпълнители на фacaдaтa и пoĸpивa нa виcoĸocтeлaжнитe cĸлaдoвe
Руrоnоvа oт Cлoвeния с ĸлoна си в Pyмъния е изпълнитeл нa cпpинĸлepнaтa инcтaлaция
Соnѕоvеуо oт Πopтyгaлия – oтгoвapящи зa тexнoлoгиятa в cгpaдaтa – пoтoчнитe линии, виcocĸopocтнитe мaнипyлaтopи.
 
Логистичен център JYSK в Божурище зона 1 се състои от: логистична зона 2; логистична зона 3; склад с висок просвет 1; склад с висок просвет 2; логистична зона - интернет търговия 1; логистична зона - интернет търговия 2; приемна зона; транспортен коридор 1; транспортен коридор 6; сграда-портал със социално-битови помещения; административна сграда; котелно стопанство; резервоари и помпено за ПП нужди; служебен паркинг с навес за велосипеди и мотопеди; буферен паркинг; паркинг 1 за контейнери; паркинг 2 за контейнери; СВО; СКО; Трафопост (tf1) 1x630 kva/20/0.4 kv с разпределителна уредба ch 20 kv; трафопост (tf2) 1x630 kva/20/0.4 kv; трафопост (tf3) 2x1250 kva/20/0.4 kv; трафопост (tf4) 2x1600 kva/20/0.4 kv; захранващи площадкови кабели ch 20 kv; площадкови инженерни мрежи и инфраструктура.

 

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Мащабът на проекта обуславя наличието на много и различни инсталации, които е необходимо да работят съвместно и да следват определени процедури в случай на пожар. Тъй като при сгради от подобен мащаб пожарната безопасност е от първостепенно значение всички системи трябва да се подчиняват на системите за пожарна безопасност, а това се осъществява посредством прецизна настройка и взаимодействие. В сградата са налични всички пасивни и активни мерки за пожарна безопасност, използвани в България и това, комбинирано със системите за ОВК, електро и автоматизация на складирането, създава необходимост от прецизна координация, осъществена посредством подробен пожарен сценарий, разработен съвместно с всички участници и създаден специално за проекта.