СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни сгради и комплекси до 10 000 кв.м. РЗП > ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", УЛ. РАЯ - ЕТАП 1

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ДО 10 000 КВ.М. РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", УЛ. РАЯ - ЕТАП 1

ИНВЕСТИТОР:

„ГБС – Пловдив“ АД

КОНСТРУКТОР:

„Ранделов“ ЕООД – инж. Здравко Ранделов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ГБС – Пловдив“ АД

АРХИТЕКТ:

“Т.Т.Х.Р Аедес студио” ООД – арх. Пламен Братков, арх. Росица Браткова, арх. Недко Недев

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на Жилищна сграда кв. Хр. Смирненски, ул. Рая – гр. Пловдив

 

Инвестиционни характеристики на сградата - до 2000 знака

 

Жилищната сграда е построена в район „Хр. Смирненски“ в Пловдив - територия с огромен потенциал за развиване на съвременно градско обитаване с най-високо качество. Съчетанието от бърз и удобен транспорт до самия център на града и непосредствената връзка с природата е ценно преимущество на мястото. Величествената гледка към Родопите, емблематичният за Пловдив Гребен канал и заобикалящата го гора създават специфичния характер на мястото.

Новата жилищна сграда на ул. „Рая” има за цел да предложи висок комфорт на обитаване. Разполага с 64 апартамента и с подземен паркинг с 54 паркоместа.

Разгънатата застроена площ е 7 060,00 м2;

Пропорцията на сградата е подчертано хоризонтална, допълнена от строгия ортогонален растер на носещата конструкция от колони и греди. Над тях от нивото на втория и третия етаж започва неравномерният ритъм на плътни елементи, които надстърчат пред равнината на фасадата и се редуват с разнообразния ритъм на отворите. Освен с архитектурния си образ, чрез играта на светлини и сенки, тази порьозност на фасадата допринася и за обособяването на зона на микроклимат непосредствено около сградата. Начупената фасадна повърхност създава сенки и възпрепятства преослънчаването на жилищата. За това допринасят различните балкони и декоративните обеми със скрити в тях климатици.

Партерният етаж е доминиран от стъклени витрини, обрамчени от тъмния ритъм на носещите колони. Усещането за пейзажна неравномерност се засилва от пръснатите по терена плътни обеми, в които намират място различни инсталации или функции. Като техни негативни образи въздействат проходите през две нива в двата края и в средата на сградата.

Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни, разпределени в три входа. Всяко от тях има свой собствен план, който не се повтаря от никое друго в сградата. Тези гъвкавост и многообразие на архитектурното решение задават максимална степен на свобода на индивидуалния избор и начин на обитаване за съвременните жители на града. 

 

Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

 

Сградата представлява две правоъгълни тела, с максимална височина 15 и 18 метра, разположени под ъгъл от шестдесет и осем градуса едно спрямо друго. С цел по-висок комфорт на обитаване сградата се обслужва от три стълбищни клетки - вход А, вход В и вход С. Всяко от стълбищата обслужва от два до шест апартамента на етаж и разполага с горно осветление и атриумно пространство.

От северната страна на сградата е разположена гаражната рампа към подземния гараж с достъп от ул. „Рая“. По външна стълба успоредна на гаражната рампа се осигурява допълнителна възможност за пешеходен достъп до гаража. В сутерена са разположени 54 паркоместа, а около сградата – 29 паркоместа.

На първия етаж (кота +3.53) са разположени два тристайни, три двустайни и четири едностайни апартамента.

На втория етаж (кота +6.43) са разположени девет едностайни и шест двустайни апартамента.

На третия етаж (кота +9.33) са разположени десет едностайни и пет двустайни апартамента.

На четвъртия етаж (кота +12.23) са разположени седем едностайни и шест двустайни апартамента.

На петия етаж (кота +15.13) са разположени седем едностайни и три двустайни апартамента.

Шестият етаж (кота +18.13) е покривното ниво на западното тяло, а в източното е разположени един едностаен и един двустаен апартамент.

Околнотото пространство е оформено с нова дървесна, храстова и тревна декоративна растителност. Изпълнени са озеленени площи с акценти от различни видове растения.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака

 

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, изпълнена монолитно със скелетно – безгредова конструктивна схема.

Стълбища при вход А и вход С са отделени от жилищата с димоуплътнени стъклени врати. Във всеки от входовете е предвиден по един 8-местен асансьор. Вентилацията на стълбищата е естествена, а горните остъклявания на стълбищните клетки са снабдени с автоматични клапи за димоотвеждане в случай на пожар.

Пред всички асансьори са предвидени площадки с минимална светла широчина 2 м в съответствие с изискванията за достъпна среда.

Всеки апартамент разполага с бойлер, по едно външно климатично тяло за отопление и охлаждане, свързано с вътрешни тела във всяко жилищно помещение.

Сградата е изцяло жилищна с обществени функции в партера. Това предопределя строгата ортогонална структура от хоризонтални и вертикални елементи - плочи и колони, с остъкляване, и втора система от вертикални плътни елементи. Тя се наслагва върху първата, без да я скрива напълно и се състои от три модулни размера, чиято „произволна“ комбинация създава привиден хаос върху ясната решетка от плочи и колони. Извън фасадната равнина надстърчат малки вертикални обеми – архитектурни елементи, които скриват външните климатични тела към прилежащите им тераси.

Всички плътни части са предвидени за измазване с мазилка в различни нюанси. В партера по-голямата част от фасадата е остъклена.

В сутерена на сградата са разположени: подземен паркинг за общо 54 автомобила, три стълбищни клетки с асансьори, отделени от гаража посредством противопожарни, самозатварящи се врати (Ei90). Гаражът е разделен на два пожарни сектора чрез автоматични противопожарни врати. Предвижда се изграждането на пожароизвестителна инсталация свързана с автоматичните противопожарни врати. Вентилацията на подземния гараж се осигурява от декоративните паркови елементи на кота нула, които служат като комини за пресен въздух, а мръсният се изхвърля през въздуховоди над покрива на сградата.

 

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена.

 

  • Всяко жилище има свое собствено разпределение, което не се повтаря от никое друго в сградата
  • Раздвижена фасада с модерна визия;
  • Жилища в хармония с природата в близост до „Гребна база“ в гр. Пловдив.