СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕ, КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

"ПАРК УЧИЛИЩЕ БРИТАНИКА"

ИНВЕСТИТОР:

"ДИЕЛ СКУЛ ПРОПЪРТИЙС" АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ПАЙП СИСТЕМ" АД

КОНСТРУКТОР:

СМ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ТРИФОНОВ

АРХИТЕКТ:

"ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ" ООД – АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ, АРХ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, АРХ. ВЕСЕЛА НИКОЛОВА, АРХ. НЕВЕНА ДАНЕВА

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

BRITANICA Park School

Кандидатура за „Сграда на годината 2019“

Категория:

Социална инфраструктура – сгради култура, образование и спорт

         BRITANICA Park School е първото и единствено по рода си парк училище с детска градина в България. То се намира в един от най-зелените квартали на София – Драгалевци, и отвори  врати за първите си ученици в началото на месец септември тази година. Разположено е в обширен озеленен двор, който се простира на 15 423 кв. м. РЗП: 10550 кв.м.

         Сградата е проектирана и изградена не по българските, а по европейските стандарти и дори надвишава техните изисквания със своя визуално впечатляващ и модерен облик, с просторните си класни стаи, както и със своите иновативни системи. Кампусът е така устроен, че осигурява здравословна, комфортна, уютна и стимулираща среда за децата, в която да учат с удоволствие и да постигат високи академични и личностни резултати. Със своята екологична насоченост BRITANICA Park School е мястото, в което децата се учат как да се грижат за опазването на околната среда, а това им дава самосъзнанието на отговорни граждани и на граждани на света.        

         С множеството иновации и технологични решения, които го превръщат в наистина зелено парк училище, което гарантира на учениците по-здравословен живот, BRITANICA Park School спечели и наградата „Най-зелените компании в България“ в категорията „Зелен проект“

         Цялостната инвестиция в проекта е в размер на 20 млн. лв. „Това е инвестиция в българското образование и в бъдещето на нашите деца“, казват основателите и собствениците на училището – сем. Десислава и Любомир Лалови, които са основатели и на образователни центрове BRITANICA.

BRITANICA Park School бе построено за рекордния срок от само една година.

         Вписваща се чудесно в пейзажа в полите на Витоша, сградата се състои от 7 корпуса. Във всеки от тях са разпределени учениците от различни възрасти – от детска градина, начален етап, прогимназия и гимназия. Общият капацитет на училището е 600 ученици.

         Всички класни стаи – и на училището, и на детската градина, са големи, слънчеви и светли. Ориентирани са към югоизток и югозапад. Единствено някои от специализираните кабинети, които се посещават само за определени часове, имат северно разположение.

           Строежът е изпълнен със съвременни висококачествени строителни материали, системи и технологии.  Училището е съобразено с изискванията за пасивна къща – разполага с фотоволтаична централа, разположена на покрива, чиято мощност от 200 kWh покрива почти всички нужди от електроенергия на сградата и така тя почти няма вредни въгледродни емисии.

         Сградата е с вентилируема фасада, с облицовка от декоративни клинкерни тухли, и със структурна окачена фасада. Външната изолация на вентилируемата фасада е 25 см, а дограмата е с троен стъклопакет и това спомага за запазването на топлината в помещенията и съответно за по-малкия разход на електричество.

          Отговаряйки на изискванията за пасивна къща, който е най-близо до затворена система, която щади максимално околната среда, сградата се отличава с енергийна ефективност, комфорт, много добра топлоизолация и високоефективна вентилационна система.

         Кампусът е оборудван и с иновативни системи за пречистване на въздуха и водата. Системата за пречистване на водата не само я филтрира, а преобразува решетката й и я връща в нейното изворно състояние.

Специални датчици измерват наситеността на въздуха с кислород и когато тя падне под определено ниво, се подава чист въздух през специалните екоплоскости на тавана, направени от естествена дървесина. Въздушната струя на чистия въздух не е насочена директно към децата, а се разпространява равномерно настрани. Системата филтрира въздуха за полени и всякакви други алергени.

         Важни елементи от екологичния профил на кампуса са големият озеленен двор и озелененият покрив, които дават възможност там да се провеждат учебни занимания, уъркшопове и игри на открито.

         Училищният комплекс разполага със специализирани кабинети по химия, физика и биология; голяма библиотека на две нива; зали за събития; вътрешен и външен амфитеатър; зали за изобразително и танцово изкуство, за музика и театър; две спортни игрища с обезопасен терен; четири игрови площадки към детската градина с безопасни дървени съоръжения; паркинг и кафетерия със собствена кухня, в която се приготвят няколко менюта и се залага на здравословната храна.

         Атриумът е организиран като социално пространство за игра и комуникация през междучасията. Обзаведен е с дървени пейки, разположени амфитеатрално. Остъкленият таван с разчупена форма осигурява постоянен приток на естествена светлина в сърцето на сградата.

         Училището има голяма мултифункционална спортна зала, която отговаря на стандартите на FIBA за провеждане на състезания. Залата и двете открити спортни площадки позволяват в училището да се практикуват всички най-популярни видове спорт.

         В класните стаи и по коридорите са заложени акустични панели, които поглъщат шума и подобряват комфорта.

         Покритията на подовете и таваните са антибактериални. В цялото училище има подовото отопление, което е особено важно за стаите на детската градина и тези на по-малките ученици, защото благодарение на него децата могат да играят и учителите да провеждат някои от образователните занимания с тях на килимите и пуфовете.

         Вътрешното пространство в класните стаи е организирано така, че да стимулира комуникацията, сътрудничеството и работата в екип. Чиновете на учениците могат да се конфигурират в групи. Учителските катедри не са обърнати дирекно срещу чиновете, а са под прав ъгъл спрямо тях. Това допринася за приятната обстановка, избягва се усещането за противопоставяне и наблюдение, което е заместено с атмосфера на сплотеност.

         Иновативните методики на преподаване в училището са в съзвучие с модерната сграда. Фокус на учебния процес се поставя чрез следните методи:

 • Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary Approach) – Обучение чрез интегриране на теми от един учебен предмет в друг, което помага на учениците да си изградят цялостна представа за изучаваната тема.
 • Обучение, базирано на проекти (Project-based Learning) – Учениците разрешават различни проблеми, което развива аналитичното им мислене, социалните умения, както и уменията им за генериране на ефективни идеи и разрешаване на казуси.
 • Дизайн мислене (Design Thinking) – Децата са провокирани да намират креативни решения на различни казуси и да оценяват сами постигнатите резултати.     

         Създателите на BRITANICA Park School си поставят за цел да възпитават у децата любов към ученето и да им помогнат да развият умения, практически знания и конкурентни възможности на световно ниво. Модерната материална база е голяма предпоставка за това.

Резюме:

Защо сградата на BRITANICA Park School трябва да бъде отличена с престижната награда "Сграда на годината 2019" в категория Социална инфраструктура: сгради култура, образование и спорт?

СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

BRITANICA Park School е първото у нас частно училище с детска градина. Проектът е с голямо социално значение не само на национално, но и на глобално ниво с това, че цели да даде качествено образование на българските деца, с което да бъдат конкурентноспособни в цял свят. В проекта са заложени най-продуктивните тенденции в образованието, според които средата и пространството на сградата на училището стимулират въображението и творчеството у децата и ги мотивират да развиват най-силните си качества.

Капацитетът на кампуса е 600 деца. Детска градина The Castle се посещава от деца от 3 до 6-годишна възраст. А в училището се обучават ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Учениците в гимназиален курс избират между профилите: Математика и физика, Биология и химия, Бизнес и предприемачество и Хуманитарен. Те изучават интензивно, по методиката на BRITANICA, английски, испански и немски език.

Кампусът разполага с:

 • Просторни учебни кабинети;
 • Класическа библиотека;
 • Многофункционална спортна зала, отговаряща на стандартите на FIBA за провеждане на състезания;
 • Зали за събития, вътрешен и външен амфитеатър;
 • Помощни кабинети;
 • Театрална зала и зала за изобразително изкуство;
 • Зали за обучение по музика и танцово изкуство;
 • Специализирани кабинети по физика, химия и биология;
 • Медицински кабинет;
 • Видео наблюдение и физическа охрана;
 • Кафетерия със самостоятелен кухненски блок с приготвена на място здравословна храна;
 • Отделна секция за детска градина със собствен физкултурен салон;
 • Собствен прилежащ паркинг;
 • Спортни и игрови площадки на открито.

Модерната база на училището дава възможност за различни форми на обучение и общуване, за провеждане на разнообразни игри, състезания, уъркшопове, практическа работа и работа в екип, както в самата сграда, така и на открито и е основа за прилагането на модерни образователни методики.

КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ И ЕКО СЪОБРАЗНОСТ НА КАМПУСА

Проектът отговоря на международните стандарти в областта на архитектурата, технологиите и функционалността в областта на образованието. Сградата е съобразена с изискванията за пасивна къща и е оборудвана с различни иновативни системи – за пречистване на въздуха и водата, фотоволтаична централа с мощност 200 kWh, вентилируема фасада, подово отопление във всички помещения и др.

Изборът на локация в полите на Витоша и изградената паркова среда са висок еталон по отношение на училищното природосъобразно строителство. Проектът е адекватен отговор на нарастващата нужда да се изгражда здравословна учебна среда за учениците в столицата, в която те да растат на чист въздух, близо до природата, както и да се възпитава екологочно мислене у младото поколение.

УЮТНО ИНТЕРИОРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сградата на BRITANICA Park School е не само училище, а и истински дом за децата. В интериора е вложена идеята за домашен уют и топла атмосфера.  Вътрешните и външните пространства са така устроени, че насърчават комуникацията през междучасията. Децата могат да посещават извънкласни дейности, свързани с любимите им занимания, да практикуват различни видове спорт в многофункционалната спортна зала и на спортните площадки, да развиват в специалните зали талантите си в областта на изкуствата, да четат в просторната библиотека. Училищната кафетерия им осигурява здравословни менюта с приготвена на място храна.

Растем здрави, целеустремени и уверени в силата на нашата общност. Растем заедно!