СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Търговски сгради > ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "PLOVDIV PLAZA"

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "PLOVDIV PLAZA"

ИНВЕСТИТОР:

"ПЛОВДИВ ПЛАЗА" ЕАД

КОНСТРУКТОР:

"БЕТА КОНСУЛТ" ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА" АД

АРХИТЕКТ:

"Стивън Джордж Интернешънъл - България"

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Обект: Търговски Център “Пловдив плаза” гр. Пловдив

Проектант: Stephen George International

Арх. Александър Доу

Арх. Калин Трачев

Арх. Деница Княжевич

Локация: Пловдив, България

Площ: 127 000 кв.м

Обща отдаваема площ: 35 000 кв.м

Обща офисна площ: 10 410 кв.м.

Статус: изпълнен, 2018

 

Инвестиционни характеристики на сградата

 

Проектът обхваща реконструкция и преустройство на съществуващ многофункционален комплекс с търговска и офисна функция.

Съществуващият дизайн не представя по правилен начин мащаба и потенциала на търговския център. Екстериорът е неприветлив, а интериорът - тъмен и несъответстващ на търговската фунция. Използваните материали са компрометирани, а вътрешните пространства - нефункционални..

Предвид локацията и бъдещото строително развитие на зоната, в която се намира, въздействието на проекта е от основно значение. Комплексът има за цел да бъде притегателен център на новообразуващия се квартал в близост, а съчетаването на офис пространства с търговска част предоставя един цялостен продукт, съответстващ на световните стандарти за градско развитие.

Целта на проекта и стремежът на Инвеститора е  да се даде ново лице на сградата, с което да бъдат привлечени бизнес и търговски партньори и тя да изпълнява пълноценно отредената й функция.

 

Архитектура, дизайн, функционалност

 

Основната идея зад проекта е обемно решение тип “box in a box”. Фасада е изпълнена от лазерно-изрязани алуминиеви панели в бял цвят, а стъпката на сградата - с облицовка от фиброциментови плочи. Изявеният контраст на материалите придава усещане за левитиране на алуминиевата фасада.

Алуминиевите панели са общо 8 типа, в зависимост от графиката на перфорацията им, а последователността им по фасадата е компютърно генерирана, така че да няма изявена повтаряемост.

 

Интериорът и организацията на вътрешните пространсва на търговския център се справят с решаването на редица проблеми и недостатъци. Тесният и неприветлив главен вход е разширен и преорганизиран, така че да преодолее чувството за „слизане под земята“ и създаде визуална връзка с търговските зони на всички нива.  

 

Осветлението на общите части е комбинация от основно и допълващо декоративно осветление. То е неравномерно разпределено в пространството, като се сгъстява над зоните за сядане, подчертавайки ги, и дефинирайки различните участъци на коридора. Всички мебели от обзавеждането на общите части са съобразени с последните нужди на ежедневието -  снабдени са с USB изводи за зареждане и връзка с интерактивната система на мола, в която се поддържа актуална информация за наемателите, текущи събития и промоции.

 

Целта на дизайна е да създаде семпла и изчистена основа, върху която цветни щрихи да придават отделните търговски обекти. Използвани са светли и рефлективни материали, за постигане на модерен, изчистен и светъл вид на общите части. Основен акцент в интериорното решение представлява трансформацията на асансьорното ядро в източния атриум в дигитална 3D колона - основна атракиция за всички посетител. Тя е изградена от множество LED екрани, свързани помежду си, на които се излъчват специално разработени тематични продукции, анимации и реклами.

 

Функционалното зониране и вътрешната циркулация на двете сгради не са променени значително. Запазена е вътрешната комуникация между двете сгради, като в същото време е осигурено самостоятелното им функциониране.

Разпределението на търговските площи е преорганизирано, така че всички ключови наематели са разположени на стратегически места,  с цел плавната циркулация на посетителите във всички зони на търговските алеи и атриумите. Вертикалната комуникация е преправена, така, че да няма „мъртви“ зони. Релокирана е зоната за хранене, като към нея е добавена нова голяма тераса от източната страна на сградата. Старият “food court” е заменен от висок клас ресторанти и био пазар.

 

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Здравословната среда на обитаване за бъдещите служители и посетители на Търговския център е основен и ръководещ фактор при избора на строителни материали от самия старт на проекта. Всички използвани материали по време на строителството са минерални, паропропускливи и не отделят вредни вещества. Високите характеристики за  паропропускливост на материалите в комбинация с автоматизирана климатична инсталация, осигуряват поддържането на постоянна влажност във вътрешните пространства, която е основна предпоставка за здравословен миктоклимат.

 

Автонатизираната система на мол-а, включва съборане на данни от всички сградни системи и инсталации. Данните, предоставени от сензорите на отделните системи - смарт оборудване, ОВК системи и отделни измервателните уреди могат да бъдат наблюдавани, анализирани и контролирани дистанционно. Този богат набор от данни предлага на инвеститора детайлна представа за експлоатацията и ефективността на сградата и системите в нея.

 

Сградата разполага с три надземни и едно подземно ниво за паркиране, на които са разположени десет специализирани парко места за електрически автомобили, всяко от които е снабдено със зарядна станция.

Външните пространства са облагородени с нова настилка, ново озеленяване и подмяна на осветителните тела. Така новият търговски център се обвързва със съществуващата градска среда и предоставя цялостно чувство на комфорт за посетителите си.

 

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена

 

-ФАСАДА:

 

Фасадното решение на Plovdiv Plaza е единствено по рода си на Балканите. Морфологията на фасадата  е създадена чрез използването на последните технологии в параметричния дизайн, който чрез комбинацията само на четири модула перфорации води до създаване на безкраен ДНК растер, създаващ усещането за неповтаряемост. Изборът на бял цвят за панелите е продиктуван от характеристиките му да отблъсква слънчевата радиация и да генерира минимално количество парникови газове.

 

Силният визуален ефект е допълнително подсилен от интерактивно фасадно LED осветление, което е в постоянна връзка с мултимедийните теми на лед екрана, разположен в главния атриум на мола. По този начин сградата „приютява“ бъдещите посетители, още преди да са пристъпили входа.

Комбинацията между параметричен дизайн и интерактивно осветление прави фасадата морфологично променящ се във времето жив организъм.

 

Въпреки сложната на пръв поглед фасада, обемно решение тип “box in a box” е всъщност много елегантно-прост начин да се преобрази цялостно визията на вече амортизираната и изгубила естетическа стойност стара фасада. „Опаковането“ на сградата с минимални разрушителни дейности, показва подходът и стремежът на проектанти и инвеститори към устойчиво строителство.

 

Въпреки, че сградата не е кандидатствала за сертифициране за Енергийна ефективност, проектантските намеси и вложените материали са внимателно подбрани и съобразени със съвременните тенденции за устойчиво развитие. Още на проектно ниво са заложени подходи, щадящи околната среда, минимизиране на строителните отпадъци и повторната им употреба за нуждите на строителния процес. Новите материали са екологични, рециклируеми или произведени от рециклирани материали.

 

Изoлзвaнeтo нa cъвpeмeннa САD тexнoлoгия и дефинирането на всички детайли на сградата преди започване на строителните дейности е основание за оптималното количество на влoжeните мaтepиaли, без преразход и пo-ниcĸaта ĸoнcyмaция нa eнepгия.

Благодарение интегрираните SMART системи, потреблението на електроенергия е сведено до минимум и подлежи на прецизен автоматичен контрол.

Всички осветителни тела са с LED подсветка.  Елиминирани са всички халогенни източниви на светлина.

Консуматорите на вода са с автоматичен контрол на силата и налягането на струята, за максимално пестене на ресурса.

Предвидено е изграждането на система за събиране на дъждовната вода от покрива на сградата за повторна  употреба за битови нужди и напояване на външните зелени площи.

 

-ИНТЕРИОР:

 

Проектът е първият в страната търговски център, който имплрементира в интериора LED инсталация, под формата на мултимедийна атракция. Екранът, чийто размери го нареждат на едно от първите места по мащаб, допълва модерната визия, като същевременно сам по себе си определя динамичния облик на атриумното пространство.

 

-КОМПЛЕКСНОСТ

 

Ревитализиране на ключов за развитието на квартала и икономиката на регионално ниво обект.