НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ

УЧАСТНИЦИ 2020

СОФИЙСКО МЕТРО - МЕТРОСТАНЦИИ - ЛИНИЯ 3

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ - ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРА

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ХОТЕЛИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА "ЗЕЛЕНА" АРХИТЕКТУРA И ИНОВАЦИИ

  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
УЧАСТНИЦИ